W drodze do ciągłego doskonalenia
24 lut 2022 14:47

Poziom konkurencyjności w sektorach opakowań i przetwórstwa etykiet jest bardzo wysoki – klienci poszukują wysokiej jakości, niskich cen i szybkich dostaw. Wymagania skłaniają drukarnie do bacznego obserwowania konkurencji, inwestowania w park maszynowy i oprogramowanie, aby nie pozostać w tyle i jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie stwarza rynek. Nie ulega wątpliwości, że drukarnie opakowań czy przetwórcy etykiet nie mogą przestać poszukiwać nowych sposobów optymalizacji procesów produkcyjnych. 

Biorąc pod uwagę wymagania rynku dotyczące jakości, ceny i czasu dostawy, drukarnie muszą upewnić się, że ich procesy biznesowe i produkcyjne są w wysokim stopniu zautomatyzowane, zarządzanie pracownikami jest efektywne, a oni sami podążają za najnowszymi nowinkami technologicznymi.

System Sistrade MIS|ERP dla sektora opakowań i przetwórstwa etykiet dostarcza wszystkich informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą. Jako rozwiązanie modułowe składa się z systemu kalkulacji kosztów i zarządzania sprzedażą, wysyłką i fakturowaniem, systemu do zarządzania wszystkimi zamówieniami od klientów, zapasami i zakupami, magazynem, planowaniem produkcji oraz wszystkimi dodatkowymi rozwiązaniami, zapewniającymi kontrolę jakości i zarządzanie aktywami.

Pełna wiedza o drukarni

System Sistrade MIS | ERP obejmuje cały cykl biznesowy i produkcyjny. Istnieje wiele specyficznych rozwiązań dla sektorów opakowań i etykiet, które pomagają firmom szczegółowo oszacować każdy możliwy rodzaj pracy, automatycznie obliczając marże i umożliwiając szybką analizę rentowności. 

Rozwiązanie Sistrade do automatyzacji przepływu pracy daje firmom przemysłowym dobrze przygotowany i w pełni zintegrowany proces produkcyjny, z pełną identyfikowalnością produktu końcowego, który obejmuje wszystkie etapy jego powstawania i produkcji, co skutkuje wyższą jakością i redukcją wąskich gardeł. Ponadto system WMS (Warehouse Management System) umożliwia sprawny obieg dokumentów w magazynie, dzięki czemu producenci wiedzą, jakie materiały znajdują się na stanie, a co należy dokupić i kiedy wysłać gotowy produkt, aby w magazynie nie było nadmiernych zapasów.

Koszty pod kontrolą

Aby być konkurencyjnym, należy również ściśle kontrolować koszty produkcji. Narzędziem do ich kontroli jest zbieranie i analizowanie danych produkcyjnych każdego pojedynczego zlecenia. Mając taką wiedzę, użytkownik może zoptymalizować czas pracy i procesy produkcyjne czy zobaczyć zarejestrowane dzienne zapotrzebowanie na materiały. W skrócie – Sistrade MIS|ERP pozwala na ciągłe rejestrowanie różnych operacji drukowania. Aby utrzymać firmy na drodze do ciągłego doskonalenia, użytkownicy poprzez system mogą obserwować produkcję w czasie rzeczywistym w celu monitorowania jakości, mają również do dyspozycji szereg dynamicznych pulpitów nawigacyjnych, które dostarczają specyficznych, starannie dobranych danych do ciągłej analizy i poprawy jakości oraz wydajności, co prowadzi do kompletnej transformacji procesów biznesowych i produkcyjnych. 

Wszystko to przyczynia się do podejmowania decyzji w oparciu o dane, pozwalając firmom na maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów, zapewniając realizację zamówień bez zakłóceń, opóźnień i w sposób efektywny kosztowo, przybliżając firmy zajmujące się drukiem opakowań i przetwarzaniem etykiet o krok do Przemysłu 4.0.  AN