W dwa dni dookoła fleksografii
6 gru 2016 14:50

W dniach 6-7 października odbyła się XI edycja Forum Fleksograficznego zorganizowana przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów (ZPF). Dwudniowym wykładom towarzyszyła wystawa, na której swoje produkty prezentowało dziesięć firm: Barmey, Brenntag Polska, Erka, Dyskret, Inks, Kamado, Lohmann Polska, Soma Engi- neering, tesa tape i Wolff Trading. Pierwszy dzień konferencji otworzyło wystąpienie Krzysztofa Stępnia związanego z Politechniką Łódzką, który przedstawił analizę przekazywania farby w technologii drukowania fleksograficznego. Wykład zatytułowany „Laserowa przygotowalnia fleksograficzna” wygłosił Hauke Militzer. Skupił się on przede wszystkim na omówieniu trójwymiarowego formowania elastomerów na tulejach oraz zaprezentowaniu wałków ceramicznych do transferu farby. O kryzysie ekonomicznym i jego wpływie na sytuację drukarń opakowaniowych mówił Mirosław Bohdan z firmy Emipak. Po omówieniu przyczyn i przebiegu kryzysu przedstawił on sytuację na europejskim rynku fleksograficznym: m.in. zmniejszenie inwestycji, wzrost konkurencji, obniżki cen maszyn oraz spadek efektywności firm i zamówień na zadrukowane opakowania. W Polsce obserwuje się z kolei m.in. stałe ceny opakowań, spadek inwestycji, wzrost eksportu oraz dotacji unijnych. Zbigniew Bohdan z firmy Soma Engineering przedstawił referat „Soma – nowoczesne rozwiązania dla fleksografii”. Omawiając produkty tej firmy odpowiedział na trzy pytania dotyczące druku: jak osiągnąć wysoką jakość, zagwarantować dużą powtarzalność i zminimalizować czas przygotowania? Jako kolejny z dwoma referatami wystąpił Mariusz Matuszewski z firmy Michael Huber Polska. Pierwszy dotyczył szybkiego druku fleksograficznego. Prelegent próbował wskazać, w jaki sposób można uzyskać poprawny transfer farb. W drugim natomiast omówił nowe produkty oferowane przez hubergroup, w tym specjalne farby białe: nawierzchniowe o ulepszonej zadrukowalności, przeznaczone do laminacji oraz do opakowań poddawanych wysokiej temperaturze. O raklach do druku fleksograficznego mówił Łukasz Synoradzki z firmy Brenntag Polska. Andrzej Hulpowski-Szulc z ZPF omówił z kolei problematykę kontroli procesu drukowania fleksograficznego w hali maszyn, natomiast Roman Iwaszczuk z firmy Inks zaprezentował firmę Torda produkującą farby dla fleksografii i wklęsłodruku. Pierwszy dzień XI Forum Fleksograficznego zakończyła uroczysta kolacja w restauracji „Siwy Dym”, podczas której nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu Wielkiej Nagrody Fleksograficznej Grand Prix flekso’2009 (patrz s. 24). Drugi dzień Forum otworzył wykład Thomasa Holzera z firmy Lohmann dotyczący wpływu użycia podkładu kompresyjnego na jakość druku w postprincie. Jego zdaniem wykorzystanie cieńszej płyty drukowej i podkładu kompresyjnego m.in. może redukować takie błędy jak nadmierny przyrostu punktu, efekt „donata” czy „tarki”. O problematyce efektu „tarki” (inaczej flutingu) mówił też Damien Leterrier z firmy MacDermid. Uważa on, że kształt punktu rastrowego ma wpływ na tendencję płyty do flutingu podczas druku na tekturze falistej. Na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w drukarniach stosujących farby rozpuszczalnikowe mówił Siegfried Woitkowitz z firmy Relox. Jak wskazywał, z uwagi na ochronę środowiska naturalnego stosowane są różne systemy zwiększające wykorzystanie energii grzewczej i powietrza (m.in. dopalarki gazów odlotowych i systemy do podwyższania koncentracji oparów rozpuszczalników), których instalacja w maszynach fleksograficznych może prowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Wykład zatytułowany „Genetic Transfer Technology – nowy sposób dozowania farby w druku fleksograficznym” wygłosił Wojciech Barabasz z firmy Barmey. Nowa koncepcja wałków GTT polega na zastąpieniu tradycyjnego wałka rastrowego nowym typem wałka dozującego o zupełnie innej strukturze zewnętrznej przenoszącej farbę. Janina Leks-Stępień z Politechniki Łódzkiej przedstawiła wyniki badań bezpieczeństwa produktów papierowych stosowanych jako opakowania środków spożywczych. Wskazują one, że papiery z włókien pierwotnych charakteryzują się niskim poziomem przenikania substancji chemicznych do pakowanego produktu, natomiast w przypadku papierów otrzymanych z włókien wtórnych ryzyko zakażenia produktów wzrasta. Jedyną skuteczną metodą ochrony produktu jest zastosowanie odpowiednich materiałów. Wykład pt. „Gospodarowanie czasem pracy maszyn i materiałami do druku w drukarni fleksograficznej” wygłosił Andrzej Hulpowski-Szulc, który podkreślił, że zakłady dysponują majątkiem (np. w postaci maszyn), którego nie zawsze świadomi są pracownicy mający kluczowy wpływ na skutki operowania tymi zasobami. XI Forum Fleksograficzne zamknął wykład Krzysztofa Januszewskiego (ZPF) poświęcony forum fleksograficznemu w San Paulo oraz jego wizytom w trzech brazylijskich drukarniach fleksograficznych (relacja w grudniowej Poligrafice). Sponsorami XI Forum Fleksograficznego były firmy tesa tape i Lohmann Polska. DA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>