W Internecie łatwiej…
6 gru 2016 14:42

Gdy dwa miesišce temu Đ wspólnie z firmami Fototype i Metapress Đ uruchamialiœmy internetowe forum dyskusyjne ăKlub Nowych TechnologiiÓ, byliœmy ciekawi, z jakim zainteresowaniem spotka się ta inicjatywa. Do tej pory bowiem, jak słusznie zauważył nasz redakcyjny kolega Maciek Tryburcy, tego rodzaju dyskusje (oczywiœcie w Polsce) dotyczyły głównie ăwódki i golonkiÓ. Bardzo nam zależało, aby tym razem było inaczej. Po niespełna dwóch miesišcach możemy stwierdzić jedno: mimo że członkostwo w Klubie jest jawne, forum cieszy się sporym zainteresowaniem. Może liczba wpisów nie rzuca na kolana, ale z dnia na dzień grono Klubowiczów roœnie, notujemy też coraz częstsze odwiedziny internautów, ciekawych, o czym to się dyskutuje w sieci... Najważniejsze jednak, że dzięki Klubowi udało nam się przekonać wiele osób do podzielenia się swoimi opiniami na różne tematy. Marzeniem każdego chyba czasopisma jest dział pod tytułem ăListy do redakcjiÓ czy też ăZdaniem czytelnikówÓ. Ostatnio, poza jednym (klinicznym zresztš) przypadkiem, z tego typu działem w prasie poligraficznej się nie spotkałem. Inicjujšc forum zapowiadaliœmy, że fragmenty najciekawszych dyskusji będziemy drukować w Poligrafice, tworzšc swego rodzaju ădział łšcznoœciÓ z czytelnikami. I co? I poskutkowało! Raz jeszcze okazało się, że Internet przełamuje granice, zwłaszcza gdy chodzi o tematy kontrowersyjne. Tymczasem dyskusje na temat miejsca druku cyfrowego na polskim rynku poligraficznym czy też czytelnictwa wœród poligrafów stajš się coraz ciekawsze. Fragmenty pierwszej z nich znajdziecie Państwo w tym zeszycie Poligrafiki. Szkoda, że nie znaleŸli się chętni do podsumowania wywołujšcych wiele emocji tegorocznych targów w Poznaniu. Może za rok? Mamy nadzieję, że grono członków Klubu Nowych Technologii będzie się powiększać. Mamy też nadzieję, że wymiana opinii, poglšdów na wiele tematów pomoże w zdobyciu wiedzy, nowych kontaktów, w ocenie tego, co się dzieje na rynku; rynku, który jest coraz trudniejszy. Już wkrótce Đ zarówno w sieci, jak i na naszych łamach Đ pojawi się dział z poradami dla fleksografów, prowadzony przez pana Andrzeja Rowickiego, właœciciela firmy Wistar z Józefowa. Zainteresowanych dyskusjš zapraszam jednoczeœnie do Klubu Nowych Technologii, gdzie znajdš dział ăFleksografiaÓ. Na forum można się dostać ze stron internetowych Poligrafiki (www.poligrafika.pl), Fototype (www.fototype.com.pl) lub Metapressu (www.metapress.com.pl), bšdŸ też bezpoœrednio Đ www.fototype.com.pl/knt.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>