W kierunku nowych wyżyn automatyzacji
18 cze 2019 10:09

Podczas majowej konferencji Meet Kodak Polska 2019, o której piszemy na s. 24 niniejszego wydania, dużo uwagi poświęcono nowym możliwościom Kodak Prinergy – obecnego już od 20 lat na rynku systemu workflow do zarządzania produkcją w drukarni. Prinergy umożliwia wyjątkowo zaawansowaną automatyzację procesów z zakresu przygotowania i sterowania drukiem. O historii, innowacjach i nowej ofercie Prinergy rozmawiamy z Toddem Biggerem, prezesem Kodak Software Division i wiceprezesem Eastman Kodak. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Kodak zapowiada wprowadzenie przełomowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie sposobu instalacji systemów. Oprócz obecnie funkcjonujących, zainstalowanych u klienta, będzie można korzystać z dedykowanego systemu dostępnego w środowisku wirtualnym w chmurze, jak również z usługi na zasadzie Software-as-a-Service. Już niebawem, bo pod koniec 2019 roku w ramach umów wsparcia zostaną wprowadzone nowe usługi zarządcze, usprawniające monitorowanie, konfigurację i zabezpieczenie systemu. Nowoczesne sposoby instalacji oferują większe bezpieczeństwo użytkowania, zabezpieczania i odzyskiwania danych. Brak sprzętu zainstalowanego lokalnie ogranicza zaangażowanie, pracę i zarządzanie po stronie klienta oraz umożliwia nieograniczony dostęp do upgrade’ów. Docelowo, w ramach usługi SaaS klienci będą mogli elastycznie zarządzać systemem i skalować go poprzez wybór dowolnych opcji z jednego panelu sterującego, o czym m.in. opowiada w udzielonym Poligrafice wywiadzie Todd Bigger, prezes Kodak Software Division i wiceprezes Eastman Kodak. 

W tym roku Kodak obchodzi 20-lecie workflow Prinergy. Jakie były najważniejsze kamienie milowe w rozwoju systemu?

––––––––––

Todd Bigger: Prinergy – w momencie jego wprowadzenia na rynek pod koniec lat 90. ubiegłego wieku – był rewolucyjnym produktem, który dał naszym klientom możliwość przejścia od środowiska analogowego do prawdziwie cyfrowego zarządzania plikami. Jedną z najważniejszych innowacji było wprowadzenie systemu RBA – Rules-Based Automation, który zmienił sposób zarządzania danymi w drukarniach. Specjaliści prepress nie musieli już poświęcać godzin na edycję czy zmianę plików i byli w stanie zautomatyzować ten proces, realizując dzięki temu więcej zadań w ramach swoich operacji w znacznie szybszym tempie. RBA było dla nas ogromnym kamieniem milowym. Następnie pojawił się Insite – kolejny przełomowy produkt, który umożliwił nam stworzenie portalu pozwalającego drukarniom skuteczniej komunikować się z ich klientami. Te dwie innowacje naprawdę zmieniły sposób interakcji Prinergy. Podstawową funkcjonalnością systemu pozostaje zarządzanie plikami i chociaż zostało ono wielokrotnie ulepszone pod względem szybkości, funkcjonalności i możliwości, technologia jest taka sama, jak ta stworzona wiele lat temu i działa bardzo dobrze. To, co sprawia, że nasz system jest wyjątkowy, to jego elastyczność oraz wkład, jaki wnieśli w niego nasi klienci. My stworzyliśmy produkt, oni stworzyli rozwiązanie. Sposób, w jaki integrują to rozwiązanie ze swoją działalnością oraz sposób, w jaki dostosowują system Prinergy do tworzenia workflow, który jest idealny dla procesów, funkcjonalności oraz aplikacji i produktów, które oferują, to miejsce, w którym Prinergy nie ma sobie równych. 

Jak duża jest obecnie społeczność Prinergy?

––––––––––

T.B.: Na całym świecie mamy nieco ponad 8500 użytkowników systemu. Wielu z nich to największe globalne przedsiębiorstwa i koncerny branży poligraficznej, które posiadają wiele licencji na system Prinergy i są w stanie w pełni czerpać z jego możliwości. To wspaniała społeczność – co roku organizujemy konferencję Graphic Users Association (GUA), która pozwala naszym klientom regularnie spotykać się, poznawać nowe sposoby ulepszania oprogramowania i komunikować się z nami, co jest kluczowe dla dalszych innowacji i poprawy jakości oprogramowania. Społeczność GUA jest ogólnoświatową organizacją non-profit, której celem jest umożliwienie użytkownikom rozwiązań Kodak korzystania z narzędzi w celu odniesienia sukcesu. Założona – podobnie jak Prinergy – 20 lat temu, GUA składa się z klientów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, aby wzajemnie sobie pomagać. Ściśle współpracują z firmą Kodak, aby dostarczać informacji zwrotnych na temat nowych i istniejących rozwiązań w celu optymalizacji inwestycji oraz sprostania rzeczywistym wyzwaniom biznesowym i technicznym.

Ostatnia konferencja GUA, która odbyła się w maju tego roku w Nowym Orleanie, była doskonałą okazją nie tylko do świętowania 20. rocznicy Prinergy, ale również do wysłuchania życzeń klientów. Jakie są ich aktualne oczekiwania?

––––––––––

T.B.: Rzeczywiście było to fenomenalne wydarzenie, które zgromadziło ponad 140 uczestników. Podzieliliśmy się z nimi informacjami na temat obecnych działań Kodaka, które przywracają dawną kulturę współpracy z klientami, otwierają możliwości integracji z innymi producentami, stawiają na edukację i szkolenia, poprawiając komunikację, w tym możliwość uzyskiwania certyfikatów przez użytkowników. Kodak niezmiennie podnosi również kwalifikacje swoich własnych pracowników działów sprzedaży, wsparcia technicznego i serwisu. Kluczowym obszarem oznaczonym jako wymagający poprawy były procedury operacyjne, które frustrowały klientów poszukujących szybkich rozwiązań. Teraz naprawiamy je, łącząc działy i dając pracownikom możliwość działania w pierwszej linii, co zostało dobrze przyjęte przez uczestników. Zamierzamy skoncentrować się na dodawaniu nowych możliwości do systemu, nieustannie inwestować, poprawić łączność z innymi technologiami cyfrowymi – tego właśnie oczekują nasi klienci. Chcą, byśmy nadal przesuwali granice możliwości systemu, osiągając nowe wyżyny automatyzacji. Kolejnym życzeniem była jeszcze lepsza integracja. Klienci chcą wiedzieć, w jaki sposób mogą poprawić wydajność swoich działań, jak mogą jeszcze lepiej wykorzystywać funkcje systemu. 

Na czym będzie się obecnie koncentrować działalność badawczo-rozwojowa firmy Kodak?

––––––––––

T.B.: Działalność związana z poligrafią jest naszym najwyższym priorytetem w firmie Kodak. Nasz nowy prezes, Jim Continenza, podczas ostatniej konferencji GUA podkreślał wzmożone zaangażowanie firmy w druk. Kodak jest całkowicie oddany branży poligraficznej, obsłudze swoich klientów i zorientowany na ich sukces. Z finansowego punktu widzenia Kodak aktywnie spłaca swoje zobowiązania, co umożliwia inwestowanie środków, które wcześniej były przeznaczane na spłatę odsetek, w badania i rozwój w zakresie ciągłego doskonalenia technologii druku. Główne obszary inwestycji to Prinergy, Sonora i technologia druku atramentowego. 

System workflow Prinergy będzie teraz dostępny dla drukarń komercyjnych i opakowaniowych za pośrednictwem nowej platformy w chmurze. Czy będzie to usługa opcjonalna, dodatkowo płatna, czy raczej automatyczny transfer?

––––––––––

T.B.: Prinergy przechodzi na platformę opartą na chmurze, dając klientom szerszy wybór z zakresu instalacji systemu. Prinergy Cloud niesie wiele korzyści dla użytkownika dostarczając usługi integracji – połączenia z rozwiązaniami innych dostawców, przywracaniem danych po awariach, ulepszonymi usługami zarządzania barwą czy osobistą integracją RBA w nowej bazie subskrypcji zwanej Managed Services. Dzięki temu wszelkie aktualizacje będą również znacznie bardziej efektywne.

Migracja ze środowiska lokalnego do systemu wirtualnego nie jest bułką z masłem i nie chcemy trywializować tej transformacji. Wymaga to zmiany mentalnej i nie chcemy tego ani przyspieszać, ani utrudniać, czyniąc to rozwiązanie kosztownym dla naszych klientów. Wspólnie szukamy sposobów, dzięki którym możemy wykorzystać ich istniejącą licencję bez konieczności zakupu nowej technologii oprogramowania. Wraz z przejściem klienta do chmury uaktualnimy jego Prinergy do najnowszej wersji, umożliwiając mu korzystanie z najnowszych funkcji oprogramowania oraz jednocześnie zapewnimy mu zasoby do wirtualizacji jego systemu. Przeniesienie serwera fizycznego do wirtualnego, a następnie jego transfer do chmury muszą się odbyć w taki sposób, aby klienci nie stracili czasu produkcji ani wydajności. Migracja do chmury jest również lepsza dla nas. Teraz, gdy udostępniamy wszystkim najnowszą wersję Prinergy, nie musimy inwestować w utrzymanie starszych wersji. Wiele środków na badania i rozwój przeznaczamy dziś na bieżącą inżynierię zarządzania 

Prinergy (w wersji 6 czy 7) i zapewnienie, że jest ona zgodna z najnowszymi wersjami Adobe, Oracle i innymi. W miarę jak przechodzimy do chmury, możemy więcej inwestować w innowacje. 

Kolejnym krokiem będzie model biznesowy SaaS – oferowanie oprogramowania jako usługi.

––––––––––

T.B.: Niektóre dodatkowe funkcjonalności systemu Prinergy oferujemy jako usługi już od 2016 roku, są to między innymi analityka decyzyjna, dynamiczne planowanie, archiwizacja, backup, estymacja zużycia farby, i nadal je rozwijamy. W ciągu 20 lat kod źródłowy systemu Prinergy bardzo się rozrósł.. Podczas modyfikacji kodu jednym z działań, które podejmujemy, jest migracja do SaaS. Zmiana ta nie tylko upraszcza go, ale jednocześnie pomaga zarządzać rozwiązaniem w nowej formule biznesowej. Już niebawem, bo pod koniec 2019 roku w ramach umów wsparcia zostaną wprowadzone nowe usługi zarządcze, usprawniające monitorowanie, konfigurację i zabezpieczenie systemu. Docelowo, w ramach usługi SaaS klienci będą mogli elastycznie zarządzać systemem i skalować go poprzez wybór dowolnych opcji z jednego panelu sterującego. 

Jak klienci przyjęli nową ofertę?

––––––––––

T.B.: W skali globalnej firmy z Europy i Azji są o wiele bardziej świadome technologii opartej na chmurze niż amerykańskie drukarnie, które mają błędne wyobrażenia na temat bezpieczeństwa. Była to jedna z najważniejszych rzeczy, których udało nam się dokonać na ostatniej konferencji GUA – edukować użytkowników w zakresie technologii i zabezpieczania danych. Niektórzy z nich myśleli, że środowisko chmury oznacza udostępnianie danych i plików, co jest całkowicie nieprawdziwe – każdy system jest zablokowany i zabezpieczony. Niektórzy obawiali się o wydajność, która wręcz poprawia się w chmurze. Branża poligraficzna lubi rzeczy fizyczne: widzi je, wie o nich, czuje, że są chronione. Podczas GUA udało nam się zmienić ten sposób myślenia i wzbudzić pozytywne emocje związane z systemem wirtualnym.

Jakie są najnowsze – oprócz wirtualizacji – innowacje w systemie Prinergy?

––––––––––

T.B.: Dynamiczne planowanie druku jest fenomenalnym produktem i będziemy nadal doradzać i edukować naszych klientów, aby zrozumieli, co dokładnie to oprogramowanie oraz rozwiązanie oferuje. Kiedy mówimy o automatyzacji i wzroście wydajności, dynamiczne planowanie druku jest obecnie jednym z tych elementów, które umożliwiają naszym klientom automatyzację oraz planowanie zadań, szczególnie w środowisku, w którym występuje coraz więcej prac. Dynamiczne planowanie druku pozwala im zaplanować najbardziej efektywny proces realizacji danego zadania, czas potrzebny do jego wykonania, możliwości tego konkretnego zlecenia i aplikacje, których ono wymaga. System automatycznie wie, kiedy dane maszyny są dostępne, dzięki czemu może odpowiednio zaplanować zadanie. Drukarnia może grupować zlecenia w zależności od możliwości, nakładu, rodzaju podłoża, zapasów magazynowych itp. w czasie rzeczywistym.

Na początku tego roku został Pan mianowany prezesem Kodak Software Division. Jakie są Pana główne cele na tym stanowisku?

––––––––––

T.B.: Moim głównym celem jest ustabilizowanie działalności i umożliwienie jej rozwoju. Przez wzrost rozumiem coroczne innowacje w dziedzinie oprogramowania, które pomogą generować większe przychody i rozwijać zarówno biznesy klientów, jak i firmy Kodak. Jest to szansa inwestycyjna dla firmy Kodak. Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat niektóre ze sposobów zarządzania naszą istniejącą grupą klientów oraz niektóre z naszych modeli usług spowodowały, że klienci dokonywali alternatywnych wyborów. Chcę odzyskać wszystkich tych klientów, chcę wprowadzać innowacje w oprogramowaniu i ułatwiać naszym klientom zakup naszych rozwiązań oraz modernizację ich systemów w wygodniejszy i bardziej efektywny sposób, zarówno pod względem kosztów, jak i możliwości. Moje cele są wzniosłe – chcę, żeby Kodak miał to samo uczucie, które miało Creo, gdy wprowadzało Prinergy na rynek 20 lat temu; chcę, żeby ponownie był firmą, która skupia się na swoich klientach, innowacjach i rentowności zarówno swojej, jak i swoich klientów.

Dziękuję za rozmowę!

––––––––––

Rozmawiała Anna Naruszko

 

cript>