W oczekiwaniu na…
6 gru 2016 14:59

Organizacja FESPA przygotowuje się do 10. rocznicy wystawy FESPA Digital. Targi, które odbędą się w marcu tego roku, wracają z powrotem do swojego punktu startowego, czyli do Amsterdamu. Lynda Sutton, marketing manager targów FESPA spogląda wstecz na rozwój technologii cyfrowego druku wielkoformatowego od 2006 roku. Dekada cyfrowego wzrostu 10 lat temu FESPA zainicjowała specjalną wystawę FESPA Digital 2006, która miała skupić się na nowych, wschodzących technologiach cyfrowych dla rynku oznakowań i rynku graficznego. Odbywająca się w Amsterdamie impreza gościła 234 wystawców oraz przyciągnęła 9317 indywidualnych odwiedzających. Ostatnia edycja targów – FESPA Digital 2014 w Monachium – zgromadziła 536 wystawców i łącznie 16 766 wizytujących, osiągając odpowiednio wzrost o 129 proc. i 80 proc. od 2006 roku. Wynik ten ma swoje odzwierciedlenie również na rynku druku cyfrowego, pomnażając ponaddwukrotnie swój ogólny udział w rynku z 9,5 proc. w 2008 r. do przewidywanych 19,7 proc. w roku 2018. Nie dziwi to biorąc pod uwagę liczbę drukarń komercyjnych rozszerzających swoją działalność w kierunku wielkiego formatu lub fakt, że prawie 50 proc. respondentów World Wide Survey 4 w 2013 r. określało druk cyfrowy jako klucz do ich przyszłego sukcesu. Rzeczywiście, dwa lata później przedsiębiorcy ankietowani w badaniu do raportu FESPA Print Census odnotowali 7 proc. stopę wzrostu przychodów (CAGR) dla cyfrowego druku wielkoformatowego od 2007 do 2015 roku. Prężny biznes Nawet w obliczu światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2008 środowisko dostawców druku wielkoformatowego pozostało w optymistycznych nastrojach. Gdyby spojrzeć wstecz na wersje World Wide Survey z lat 2007 i 2009, respondenci oceniali swój optymizm dla tego sektora na 7,1, a następnie 7,2 w skali od 1 do 10. To pozytywne nastawienie znalazło swoje potwierdzenie w rzeczywistości, jako że branża przetrwała gospodarczą burzę szczególnie dobrze w porównaniu z innymi dziedzinami przemysłu, napędzana częściowo przez możliwości druku cyfrowego i jego elastyczność pozwalającą wielu odkrywać alternatywne aplikacje oraz nowe źródła przychodów. Jeśliby przyjąć zamiar firm poligraficznych do inwestowania w nowy sprzęt jako wskaźnik kondycji rynku, jest to z pewnością rynek na fali wzrostu. W 2010 r. 37,4 proc. miało takie plany, z kolei do roku 2012 liczba ta wzrosła do 47 proc., a w roku 2015 ponad 50 proc. firm poligraficznych wyraziło zamiar zakupu cyfrowego wielkoformatowego sprzętu drukującego. Poszerzanie rynków Technologie, które figurują w planach zakupowych, także sporo mówią. W 2012 roku 40 proc. respondentów planowało zakup ink-jetowej drukarki z technologią utwardzania promieniami UV i żadna inna technologia nie figurowała w planach inwestycyjnych ponad 13 proc. ankietowanych. Jednak w 2015 r. plany zakupowe by-ły znacznie bardziej zróżnicowane. Zdominowały je drukarki UV (27 proc.) i drukarki tekstylne (21 proc.), ale pojawiło się także zainteresowanie drukarkami solwentowymi (17 proc.), ekosolwentowymi (16 proc.) i drukarkami lateksowymi (14 proc.). Zmieniały się też przyczyny tych inwestycji. Wśród najczęstszych powodów nowych zakupów w 2012 roku pojawiały się: zwiększenie szybkości drukowania, możliwość drukowania na materiałach niepowlekanych oraz dostęp do kolorów specjalnych. Z kolei większość inwestycji do 2015 r. (45 proc.) była planowana z myślą o wejściu na nowe rynki. Po części ta dywersyfikacja była spowodowana wyzwaniami, które powstały w czasie recesji pod koniec 2000 roku. Jednak zmiany w technologii cyfrowego wielkiego formatu były również głównym czynnikiem rozrostu rynków, co zaowocowało takimi możliwościami wykorzystania wielkoformatowego druku cyfrowego, jakie w 2006 r. były nawet nie do pomyślenia. Przez pierwszych 10 lat targów FESPA Digital byliśmy nie tylko świadkami, ale również częścią ekscytujących wydarzeń cyfrowych zmieniających oblicze druku wielkoformatowego. Portfolio wydarzeń targowych ewoluowało w taki sposób, by odzwierciedlać zachodzące zmiany – jak chociażby wprowadzenie konferencji Digital Textile w 2008 r. dla edukacji rynku w tematyce cyfrowego drukowania w wielkim formacie w zastosowaniach tekstylnych czy ostatnio wprowadzone wydarzenie Printeriors, zorganizowane w celu zaspokojenia rosnącego zainteresowania sektorem druku dekoracji wnętrz. Teraz, patrząc w przyszłość z okazji dziesiątej rocznicy targów FESPA Digital w Amsterdamie w 2016 roku, czekamy na dalsze wspieranie przemysłu w kształtowaniu ekscytującej przyszłości cyfrowego druku wielkoformatowego. W artykule wykorzystano dane ze źródeł: Smithers Pira. March 2014. „Briefing: The Current State of the European Printing Market – Part Two”; FESPA & InfoTrends. September 2013. „The World Wide Survey 4”; FESPA. May 2015. „FESPA Print Census” Na podstawie materiałów organizatora targów opracowała AP