W poszukiwaniu DNA barwy
27 lut 2017 09:30

Powtarzalność kolorystyczna w przypadku różnych podłoży jest powszechnym problemem. Zdefiniowanie standardu i technologii w celu zapewnienia powtarzalnego, możliwego do uzyskania koloru może pomóc w wyeliminowaniu frustracji związanej z konfliktem pomiędzy działem marketingu, działem technicznym a dostawcą.

Barwa jest integralną częścią każdego produktu, powodującą określony stosunek emocjonalny. Jeśli więc kolor danego produktu odbiega od założonego lub spodziewanego, powoduje to negatywne reakcje konsumenckie, co dla właścicieli marek jest zjawiskiem absolutnie niepożądanym. Proces wprowadzania danej barwy na rynek jest skomplikowany. Jak zwykle w życiu, nasza wyobraźnia jest szersza i pozwala na więcej, niż możliwe jest do osiągnięcia w rzeczywistości. Nie ma znaczenia, czy na rynek wprowadzany jest zupełnie nowy produkt, czy jest on tylko odświeżany – jego premiera poprzedzona jest szeregiem równoległych aktywności i działań rozwojowych, cykli rewizji, zmian i spotkań w celu przedyskutowania projektu, koloru oraz materiału.

14Potwierdza to badanie firmy X-Rite Pantone przeprowadzone wśród 625 projektantów, którzy określili kolor jako największe wyzwanie towarzyszące wprowadzaniu produktu na rynek. Powtarzalność kolorystyczna w przypadku różnych podłoży jest powszechnym problemem. Zdefiniowanie standardu i technologii w celu zapewnienia powtarzalnego, możliwego do uzyskania koloru może pomóc w wyeliminowaniu frustracji związanej z ciągłymi przepychankami pomiędzy działem marketingu, działem technicznym a dostawcą. Doprowadzenie do zgody, szczególnie w kwestii tak subiektywnej jak barwa, jest z pewnością czasochłonne i wymaga zrozumienia nie tylko tego, jak kolor będzie się prezentował na konkretnym podłożu, ale także, jaką rolę będzie odgrywał jako integralna część produktu na rynku. Na szczęście są już obecnie dostępne narzędzia, które pomagają projektantom w ocenie, jak dana barwa będzie się prezentowała na konkretnym materiale. Dzięki nim możliwe jest uzgodnienie palety kolorystycznej na dużo wcześniejszym etapie niż dotychczas.

Praca zespołowa

Ocena jakości koloru dokonywana jest zazwyczaj przez projektantów i dostawców w naturalnym świetle dziennym. Zależy ono jednak od geografii, pory roku, pory dnia czy warunków pogodowych. Najlepszym rozwiązaniem jest ocena koloru w świetle spełniającym określone standardy przy użyciu specjalnych stanowisk świetlnych. W zależności od produktu czy branży światło dzienne D50 lub D65 jest standardem do oceny jakości. Projektanci powinni również obejrzeć produkt w świetle, w jakim będzie on eksponowany – np. w sklepie lub w domu. Coraz powszechniej stosowane są świetlówki LED, które nie mają jeszcze branżowego standardu i nie są obsługiwane przez większość stanowisk. Klienci czy członkowie zespołu projektowego mogą nie mieć świadomości, jak ważny jest to etap, ani dostępu do stanowiska. Firma X-Rite Pantone rozwiązała ten problem poprzez stworzenie prostego narzędzia: nalepek Pantone Lighting Indicator, które w łatwy sposób pozwalają ocenić, czy próbka jest oglądana we właściwym świetle. 

Wyzwania koloru i podłoża

Badanie X-Rite Pantone potwierdziło, że uzyskanie i utrzymanie zgodności kolorystycznej jest jednym z priorytetów projektantów i właścicieli marek, a największym wyzwaniem – możliwość uzyskania tych samych efektów u różnych dostawców i na różnych podłożach. Wielu projektantów inspiruje się rzeczywistością, która jest przez nich uchwycona za pomocą zdjęć, czyli w przestrzeni barwnej RBG. Kolory identyfikowane są w Photoshopie, gdzie mogą zostać zadane inne przestrzenie: CMYK, L*a*b*, HEX lub Pantone. Wartości CMYK, L*a*b* lub Pantone wspierają komunikację na temat koloru pomiędzy zespołem projektowym na etapie kreacji, ale trzeba pamiętać, że projekt cyfrowy i jego prototyp to dwie różne rzeczy. Monitory i ekrany niekoniecznie będą przedstawiać produkt w taki sam sposób, jak fizyczna próbka. Podczas projektowania warto wybrać taki kolor, który będzie łatwo osiągalny i który będzie się dobrze prezentował na wybranym podłożu, a nie tylko na monitorze. Można to osiągnąć wykorzystując standardy kolorystyczne na jak najwcześniejszym etapie projektowania, take jak Pantone TCK dla odzieży i dekoracji wewnętrznych produkowanych z bawełny, a także – w ograniczonym zakresie – z nylonu. Jest kilka standardów Pantone dla tworzyw sztucznych, farb, podłoży metalicznych i papieru. Korzystanie z nich to pierwszy krok w zapewnieniu możliwości osiągnięcia pożądanych odwzorowań. Wiodące marki angażują także Instytut Koloru Pantone, który pomaga im w tworzeniu unikalnych kolorów markowych lub całych palet na różnych rodzajach podłoży. Praca z narzędziami, które symulują kolory na różnych materiałach, to również świetny start. Narzędzia takie jak Pantone Live Color Book and Viewer umożliwiają projektantom opakowań kreację i symulację kolorów, a następnie ich wyspecyfikowanie dla dostawców. Projektant może w łatwy sposób przekonać się, jak wybrany przez niego kolor będzie się prezentował na tekturze falistej i kaszerowanej lub innych materiałach będących częścią opakowania lub ekspozytora. Dzięki temu na 

wczesnym etapie możliwe jest uniknięcie późniejszych zmian projektu związanych z wyborem koloru, który nie jest możliwy do reprodukowania na wybranych podłożach w satysfakcjonujący klienta sposób. Obecnie są już dostępne jeszcze bardziej zaawansowane narzędzia, pozwalające projektantom i właścicielom marek nie tylko na wizualizację koloru, ale również na symulację charakterystycznej powierzchni danego materiału, dzięki czemu decyzje podejmowane są w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Ekosystem X-Rite Total Appearance Capture (TAC) to rozwiązanie pomiarowe przenoszące komunikację i cyfrową prezentację fizycznych przedmiotów na nowy poziom dokładności i wydajności. 

Dane twoim sprzymierzeńcem

Kiedy już wszyscy członkowie zespołu projektowego zgodzą się co do koloru, jest on mierzony za pomocą spektrofotometru. Są różne rodzaje spektrofotometrów, a właściwy musi być wybrany w zależności od rodzaju mierzonych podłoży i zdefiniowanych tolerancji. Projektanci mogą rozpoczynać pracę z RGB lub HEX, a następnie przejść na CMYK lub kolor specjalny Pantone. Kiedy dokonywany jest pomiar koloru, najczęściej pojawia się przestrzeń L*a*b*. Dane spektralne są niezależne od narzędzia pomiarowego i wszystkie inne opisy takie jak RGB, CMYK, rozszerzony gamut barwny czy kolory własne mogą być oddane za pomocą danych spektralnych. Kiedy dokonujesz pomiaru koloru za pomocą spektrofotometru, dane, które otrzymujesz, to swoiste DNA koloru – twierdzi Brian Ashe, architekt rozwiązań X-Rite Pantone. – Tego rodzaju dane to idealny przewodnik dla każdego, ponieważ opisują dany kolor niezależnie od rodzaju użytego podłoża, zastosowanej technologii druku czy światła, pod którym oceniany jest kolor. Niewielu projektantów, właścicieli marek czy nawet drukarzy ma świadomość, czym są dane spektralne, podczas gdy w łańcuchu dostaw, w którym dokładny, powtarzalny kolor jest kluczowy, są one zdecydowanym sprzymierzeńcem. 

Igła w stogu siana

Dane zgromadzone w systemie zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management) mogą być mylące, ponieważ zbyt wiele osób wprowadza je do 

systemu równolegle, przez co mogą one być niespójne. Posiadanie zestawu zdefiniowanych procesów do opisywania kolorów, systemu zarządzania nimi oraz metod audytu pozwala na uproszczenie operacji i unik-nięcie problemów po stronie projektantów, właścicieli marek, dostawców oraz sieci handlowych (konwencjonalnych i internetowych). Inną kwestią jest fakt, że działamy w środowisku globalnym, co wymaga przekazywania danych i weryfikacji koloru po obu stronach oceanu i w różnych strefach czasowych. Kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, identyfikacja problemu i jego eliminacja mogą być czasochłonne. Wdrożenie standardu wprowadzania danych PLM (obojętne, czy będzie to HEX, RGB, CMYK, dane spektralne, czy Pantone) w całym łańcuchu dostaw może okazać się kluczowe, aby zapewnić powtarzalny kolor w wirtualnym i realnym świecie, w cyfrowej i fizycznej postaci. PLM służy wielu stronom. 

Narzędzia audytu takie jak NetProfiler czy inne wbudowane w urządzenia pomiaru koloru oraz odpowiednie oprogramowanie gwarantują, że pomiary wykonywane po stronie drukarni spełniają standardy i specyfikacje. To, że dostawca wykona zadany nakład za umówioną cenę, to dopiero połowa sukcesu; produkt, który nie spełnia tolerancji kolorystycznych, może wpłynąć na poziom sprzedaży. Warto więc upewnić się, czy wybrana drukarnia pracuje z narzędziami umożliwiającymi dotrzymanie standardów i ewentualną szybką ewaluację w przypadku wystąpienia problemu, dzięki czemu nie szukamy igły w stogu siana. 

Mariaż koloru i podłoża

Projekty zaczynają życie w dwóch wymiarach przy użyciu narzędzi takich jak Adobe Creative Cloud, ale wiele z nich wkracza dziś w 3D. Firma X-Rite rozpoczęła innowacje na tym polu od branży motoryzacyjnej z rozwiązaniem do wizualizacji. Dzięki skanerowi TAC obiekt może być nie tylko zeskanowany, ale możliwe jest także uchwycenie jego koloru oraz struktury powierzchni, a następnie migracja tych danych do świata cyfrowego. Takie rozwiązanie ułatwia procesy projektowe oraz znacząco skraca czas, jaki projektant musi poświęcić na manualne opracowanie danych. Skanery TAC są częścią wspomnianego ekosystemu TAC – kolejna część to tzw. hub kontrolny zwany Pantora, który pozwala użytkownikom na przechowywanie, zarządzanie, podgląd i edycję przetworzonych na cyfrowe dane obiektów oraz na ich zamianę – za pomocą Appearance Exchange Format (AxF) – na najpopularniejsze dziś systemy PLM czy CAD. Wirtualne stanowisko świetlne TAC może być wykorzystane do oceny cyfrowych obiektów w różnych warunkach oświetleniowych i do bezpośredniego porównania z fizycznym odpowiednikiem.

Dzisiejsze workflow produkcyjne są cyfrowe, ale funkcjonujemy wciąż w świecie fizycznym. Musimy pomóc projektantom w płynnej pracy w obu światach poprzez dostarczanie narzędzi, które pozwolą im na podjęcie właściwych decyzji już na początku procesu projektowego. Nie ma magicznej różdżki, która automatycznie zapewniłaby powtarzalność koloru na różnych podłożach i w różnych technologiach drukarskich, ale dzisiejsze narzędzia i rozwiązania czynią zrozumienie ograniczeń różnych podłoży prostszym niż kiedykolwiek, dzięki czemu możliwe jest optymalne sformułowanie koloru. Ważne jest również posługiwanie się danymi spektralnymi w ocenie, a jakim stopniu kolor spełnia zadany standard. Jeśli nam się to uda, przed projektantami i właścicielami marek otworzy się nowy świat barw. 

Shoshana Burgett

Tłumaczenie: AN