W poszukiwaniu większej trwałości 
24 sty 2023 13:10

Firma Sculpteo, jeden z liderów w dziedzinie druku 3D i produkcji cyfrowej, opublikowała ostatnio kolejny raport pt. „The State of 3D Printing Report”. 8. edycja publikacji tradycyjnie już stanowi podsumowanie corocznego, globalnego badania przeprowadzanego w celu zapewnienia wglądu w sytuację rynku produkcji addytywnej. 

Celem opracowania jest informowanie oraz ulepszanie strategii biznesowych. W ramach swojej misji odpowiedzialności za środowisko druk 3D stara się sprostać potrzebom produkcyjnym, zastępując tradycyjne zasoby zawsze, gdy nadarza się ku temu okazja.

Każdego roku firma Sculpteo gromadzi dane dotyczące branży wytwarzania przyrostowego, które następnie analizuje, aby wyróżnić kluczowe trendy w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Tegoroczny raport ma zasięg międzynarodowy – większość respondentów pochodzi z Europy (63 proc.) i USA (23 proc.). 

Jak wynika z raportu, głównymi użytkownikami drukarek 3D są obecnie kierownicy wyższego szczebla, inżynierowie i projektanci. Wyniki ankiety wskazują na rosnący poziom dojrzałości w całej branży, przy czym 39 proc. użytkowników ma od 1 roku do 5 lat doświadczenia w wytwarzaniu przyrostowym, a 27 proc. korzysta z tej technologii codziennie. Branże, które obecnie w największym stopniu wykorzystują technologię 3D, to: towary konsumpcyjne (14 proc.), następnie towary przemysłowe (13 proc.) i edukacja (11 proc.).

Alexandre d'Orsetti, dyrektor generalny Sculpteo mówi: W tym roku postanowiliśmy zwrócić uwagę na ważną kwestię, która dotyczy wszystkich sektorów przemysłu i jednocześnie jest głównym wyzwaniem w dalszym rozwoju – czyli na zagadnienie zrównoważonego rozwoju. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że technologia addytywna ma świetlaną przyszłość i jestem dumny, że mogę wnieść własny wkład w przyszłość druku 3D.

Druk 3D coraz bardziej powszechny 

Druk 3D jest obecnie uważany za narzędzie produkcyjne. Chociaż jest przeznaczony głównie do badań i rozwoju oraz prototypowania, 40 proc. użytkowników używa go do produkcji krótkich serii, a ok. 18 proc. do produkcji masowej. Wyniki pokazują również, że 47 proc. respondentów wykorzystuje druk 3D do produkcji części mechanicznych, a 28 proc. do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Ten poziom rozwoju druku 3D jest wyraźnym dowodem postępu, jaki dokonuje się obecnie w zakresie technologii, materiałów i rozwiązań w obszarze post-processingu.

Zrównoważony rozwój

Spośród ankietowanych firm 40 proc. poszukuje bardziej zrównoważonych metod i materiałów do wykorzystania w produkcji; 41 proc. twierdzi, że druk 3D pomaga im osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Z raportu wyłania się również inna dość imponująca liczba: 61 proc. producentów uważa, że ​​wielką zaletą druku 3D jest możliwość produkcji na żądanie, która pozwala uniknąć wysiłków i ograniczeń związanych z wytwarzaniem produktu, który może ostatecznie nie zostać sprzedany.

Druk 3D pozwala również skutecznie redukować liczbę i rozmaitość zasobów. Potrzeba użycia więcej niż jednego materiału jest sprzeczna z osiągnięciem celu zrównoważonego rozwoju. Większość producentów uważa także, że ​​druk 3D pomaga im realizować politykę zrównoważonego rozwoju, eliminując konieczność posiadania zapasów na miejscu.

Nacisk na innowacyjność 

Wytwarzanie addytywne ma możliwość spełnienia wszystkich potrzeb dostosowywania produktu. W rzeczywistości 84 proc. respondentów optymistycznie patrzy na przyszły potencjał wytwarzania przyrostowego. Mówiąc o potencjale druku 3D w przyszłości, 58 proc. respondentów wykazało duży optymizm co do tego, że technologia ta będzie odgrywać znaczącą rolę w produkcji, biznesie i życiu osobistym. 26 proc. respondentów uważa, że ​​druk 3D wpłynie tylko na produkcję i biznes. Elastyczność i możliwości innowacji oferowane przez druk 3D mają potencjał, aby całkowicie zmienić zasady produkcji. 

Uwolnienie potencjału 

Respondenci postrzegają niezawodność materiałów i zrównoważony rozwój jako priorytetowe cele rozwoju rynku – 61 proc. respondentów twierdzi, że produkcja na żądanie jest najbardziej niezawodną i trwałą korzyścią zapewnianą przez druk 3D. 47 proc. użytkowników twierdzi, że druk 3D zmniejsza potrzebę korzystania z wielu zasobów, ponieważ niektóre projekty są niemożliwe do zrealizowania przy użyciu tradycyjnych technik. Zgodnie z wynikami przedstawionymi w niniejszym raporcie 59 proc. użytkowników chce mieć możliwość korzystania z bardziej zrównoważonych materiałów. 

Popyt jest napędzany przez rosnącą liczbę materiałów pochodzenia biologicznego, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Według użytkowników trzy aspekty niezawodności i trwałości druku 3D, które najbardziej wymagają poprawy, to: dostępność większej liczby opcji recyklingu drukowanych obiektów, opracowanie bardziej zrównoważonych materiałów oraz większy postęp w ponownym wykorzystaniu proszku przy użyciu technologii takich jak SLS.

Firma Sculpteo, specjalista w produkcji cyfrowej, oferuje usługi drukowania 3D online wraz ze specjalistycznym studiem projektowym, aby pomóc firmom zintegrować produkcję addytywną z ich systemami rozwoju. Zapewnia platformę internetową przeznaczoną do bezpiecznego przesyłania plików 3D i wybierania spośród ponad 75 materiałów oraz opcji wykończenia. Sculpteo z siedzibami w Paryżu i San Francisco oferuje druk 3D na żądanie i produkcję na dużą skalę dla start-upów, MŚP i studiów projektowych. Firma została stworzona w 2009 roku przez Erica Carreela i Clémenta Moreau.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sculpteo