W Pozkalu przed Poligrafią 2007
6 gru 2016 14:46

Na krótko przed inauguracją targów Poligrafia 2007 odbyło się zebranie plenarne Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. Miejscem zebrania była drukarnia Pozkal w Inowrocławiu, należąca do największych krajowych zakładów zajmujących się produkcją książek. Gospodarzem zebrania w dniu 6 marca br. był prezes ZG Sekcji Poligrafów Tadeusz Chęsy, właściciel Pozkalu. Poza członkami Zarządu Głównego w plenum uczestniczyli zaproszeni goście ze stowarzyszeń branżowych, szkół poligraficznych oraz prasy fachowej. Dwa tematy z porządku obrad szczególnie zdominowały obrady plenum, a mianowicie utworzenie Polskiej Platformy Poligraficznej oraz udział Sekcji Poligrafów w tegorocznych targach Poligrafia (Miasteczko Drukarń) i w konferencji Policon, organizowanej przez Korporację Poligrafów Poznańskich w czasie trwania targów. W porządku dziennym spotkania były przewidziane również inne ważne tematy związane z działalnością Sekcji Poligrafów SIMP: sposób finansowania Sekcji, Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych oraz plan pracy zarządu Sekcji. Po otwarciu plenum przez prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Chęsego, tematykę związaną z utworzeniem Polskiej Platformy Poligraficznej przedstawił Bernard Jóźwiak z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, będącego placówką koordynującą w tym zakresie. Konieczność utworzenia Polskiej Platformy Poligraficznej wynika z projektu „Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaÓ, który został przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006 r. i jest związany z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Po wystąpieniu przedstawiciela COBRPP nastąpiła burzliwa dyskusja, zakończona przyjęciem wniosku o przystąpieniu do udziału w realizacji Platformy. Drugim ważnym tematem stanowiącym przedmiot długiej dyskusji była sprawa udziału Sekcji Poligrafów w tegorocznych targach poligraficznych – w tym uczestnictwo w konferencji Policon, tradycyjnie organizowanej przez Korporację Poligrafów Poznańskich w przededniu otwarcia targów Poligrafia, tym razem w Kórniku k. Poznania. Korporację wspierają Międzynarodowe Targi Poznańskie, partnerami zaś są zarząd Sekcji Poligrafów SIMP, Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich oraz Zrzeszenie Polskich Fleksografów. Ten temat przedstawił Janusz Ignaszczak z ramienia Korporacji. Dwudniowa konferencja przewiduje wystąpienie przedstawicieli grupy producentów maszyn, urządzeń, farb graficznych i materiałów poligraficznych. Atrakcje – to spektakl teatralny oraz zwiedzanie zamku w Kórniku. Drugiego dnia konferencji, po wystąpieniach reprezentantów firm zagranicznych, Janusz Karc ze Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich wygłosi referat na temat „Integracja środowisk poligraficznych”, mający spowodować ogólną dyskusję w celu ustalenia współpracy pomiędzy rozproszonymi podmiotami działającymi w branży poligraficznej i najważniejszymi partnerami: izbami samorządowo-gospodarczymi oraz dostawcami techniki i materiałów dla poligrafii. Ważnym zagadnieniem poruszonym na plenum był temat Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, która początkowo ograniczała swą działalność do regionu łódzkiego. Obecnie działalność ta objęła cały kraj, co z pewnością będzie korzystne dla szkół poligraficznych i Instytutu Poligrafii w Warszawie. Jest tu dobre pole do działania i wsparcia ze strony stowarzyszeń branżowych. Przy tej okazji z ważną informacją wystąpił Marek Kryczka z Instytutu Poligrafii i Papiernictwa w Łodzi: od bieżącego roku instytut łódzki uzyskał możliwość samodzielnego prowadzenia kierunku „Papiernictwo i Poligrafia”. Do tej pory studenci rekrutowani byli za pośrednictwem wydziałów mechanicznego oraz chemicznego. Samodzielne prowadzenie kierunku przez Instytut będzie miało wpływ m.in. na opracowywanie programów kształcenia z uwzględnieniem większego udziału przedmiotów kierunkowych oraz specjalizacyjnych. Prezes Chęsy wniósł dodatkowy temat do rozważań w dyskusji, mianowicie problematykę szkolnictwa poligraficznego w Polsce. Trwające od lat rozmowy przedstawicieli organizacji branżowych z władzami szkolnymi niestety nie dają praktycznych rezultatów. Czołowe drukarnie w kraju organizują własne klasy poligraficzne w szkołach o charakterze ogólnym. Warto przy okazji poinformować, iż za dwa lata krakowska szkoła poligraficzna będzie obchodzić 100-lecie powstania.