W przyszłym roku obrady ERA w Warszawie
6 gru 2016 14:42

Europejskie Stowarzyszenie Wklęsłodruku ERA (European Rotogravure Association) podczas dorocznego zebrania, które odbywało się w Helsinkach na poczštku wrzeœnia br., na miejsce swojego przyszłorocznego spotkania wybrało Warszawę. Ma to zwišzek z planami ERA dotyczšcymi rynków wschodnioeuropejskich. W Helsinkach dokonano oceny sytuacji branży wklęsłodrukowej wobec recesji występujšcej na rynku reklamowym. Reperkusje ekonomiczne z tym zwišzane odczuwa nie tylko segment wklęsłodruku i nie tylko w Europie; dotknęły one praktycznie każdej firmy Đ stwierdził prezes stowarzyszenia Jan Bormans. Badania przeprowadzone wœród członków ERA wykazały, że w sektorze wklęsłodruku notuje się nadmiar wolnych mocy produkcyjnych spowodowanych spadkiem liczby reklam i jak na razie nie ma widoków na szybkš poprawę sytuacji. Ponad 60% największych europejskich drukarń wklęsłodrukowych uznało swojš obecnš sytuację za jeszcze gorszš niż poprzednio. Z drugiej strony prezes Bormans zwrócił uwagę na restrukturyzację zachodzšcš w branży wklęsłodrukowej w ostatnim okresie, szczególnie wskutek przejęć, w wyniku których połšczyły się firmy: E2G (Hachette) i Quebecor World oraz Schlott-Sebaldus i Broschek. Wobec minorowych nastrojów panujšcych wœród wklęsłodrukarzy Jan Bormans wyraził nadzieję, że koniunktura w Europie wkrótce się poprawi, zwłaszcza po wyborach w Niemczech, które odbyły się 22 wrzeœnia br. W nieco dłuższej perspektywie do ożywienia ekonomicznego powinno się przyczynić otwarcie Unii Europejskiej dla nowych członków Đ krajów Europy Wschodniej, co stworzy również nowe możliwoœci rynkowe. Z tego właœnie powodu następne 68. zebranie ERA postanowiono zorganizować w Warszawie w dniach 5-7 maja 2003. Jego tematem ma być poszerzenie grona krajów-członków Unii Europejskiej. Na podstawie ăCaractereÓ nr 580/2002 opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>