W stronę standaryzacji druku fleksograficznego
6 gru 2016 14:46

Temat standaryzacji procesu technologii fleksograficznej podejmowano wielokrotnie. Jednakże po raz pierwszy dwóch dostawców zawiązało wzajemne porozumienie, aby powyższy temat poruszyć dogłębnie i wnioski przekazać szerszemu gronu odbiorców. Miejmy nadzieję, iż do inicjatywy przyłączą się kolejni producenci dołączając swoje doświadczenia w zgłębianiu tajników fleksografii. Czym byłby druk fleksograficzny bez płyty drukowej o wysokiej jakości? Czym byłaby nawet najlepiej przygotowana forma drukowa bez odpowiednio skonfigurowanej maszyny flekso? Dlatego też dwie firmy zaliczane do wiodących w branży – Asahi (producent płyt fotopolimerowych) oraz Omet (producent wąskowstęgowych maszyn drukujących) – nawiązały współpracę w celu rozwoju i standaryzacji procesu drukowania fleksograficznego. Ideą jest stworzenie kooperacji, w której możliwe będzie wzajemne dzielenie się wynikami badań, wspólne wypracowanie wniosków i konkluzji oraz udostępnienie wyników szerszej grupie klientów. Historia współpracy zaczęła się w Lecco (Włochy), siedzibie Ometu, gdzie inżynierowie z obu firm spotkali się, by uzgodnić szczegóły projektu. Porozumienie zostało osiągnięte natychmiast. Zadaniem Asahi jest przekazywanie pełnych ekspertyz w dziedzinie produkcji płyt oraz przygotowania form drukowych. Do Ometu należą ekspertyzy dotyczące wysokojakościowego druku fleksograficznego. Zamierzeniem jest ustandaryzowanie procesu poprzez zdefiniowanie wszelkich parametrów mających wpływ na przebieg drukowania (konfiguracja i rodzaj maszyny, typ płyty, farby, aniloksy…). Kolejnym krokiem było zaprojektowanie testu kontrolnego w centrum graficznym Asahi (Belgia), na którym znalazły się elementy pomiarowe oraz pola do kontroli wizualnej. Ilustracje zostały zretuszowane i rozseparowane z myślą o druku fleksograficznym. Elementy pomiarowe dobrano z naciskiem raczej na pomiary spektrofotometryczne aniżeli na tradycyjną densytometrię. Następnie w siedzibie Asahi wykonano formy drukowe z płyt AFP DSH 1,14. Druk zwojowy na folii odbył się w Lecco na maszynie Varyflex Omet. Poza próbami ustandaryzowania i kontrolą procesu drukowania poruszono problem pomiaru odchylenia od wartości normatywnych. Zbadano wpływ zmiany jednego z komponentów procesu drukowania (farba, podłoże, aniloks…) na cały proces. Docelowo, po standaryzacji, wygenerowano profil ICC maszyny drukującej. Otrzymano druk o wysokiej jakości wizualnej, niskim przyroście punktów rastrowych, z dobrze odwzorowanymi punktami 4%, charakteryzujący się szerokim zakresem tonalnym. Jednomyślnie potwierdzono, że w porównaniu z technologią offsetową otrzymano gamut podobny, jeśli nie szerszy.

error: Kopiowanie zabronione!