W trosce o dobre przygotowanie fachowców
17 lis 2017 13:16

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych (FRKP) zorganizowała wspólnie z drukarnią Quad/Graphics Europe konferencję dla nauczycieli zawodów poligraficznych szkół z centralnej Polski. Konferencja pt. „Zmieniająca się poligrafia” odbyła się 13 października w Wyszkowie w siedzibie drukarni. Wzięło w niej udział 21 nauczycieli oraz zaproszeni goście. FRKP reprezentowała Małgorzata Olszewska-Nowicka – przewodnicząca Rady Fundacji, a gospodarza spotkania reprezentował Tomasz Kędziora – wiceprezes Quad/Graphics.

Założeniem konferencji było dostarczenie nauczycielom informacji w postaci prezentacji, które będą mogli wykorzystać na zajęciach nauki zawodu w swoich szkołach. Bezpłatne prezentacje przygotowali przedstawiciele firm: Böttcher Polska, Heidelberg Polska, Przygotowalnia Fleksograficzna Wistar, WRH Global Polska. Koszty organizacji konferencji pokrył Quad/Graphics Europe.

Nauczyciele wysłuchali następujących prezentacji:

– Barwa i sposoby jej kontrolowania w poligrafii – Andrzej Kunstetter

– Nowoczesne dodatki do roztworów nawilżających w systemach wodnych maszyn offsetowych – Robert Szarkowski

– Lakierowanie lakierami UV – technologia fleksograficzna w offsecie – Andrzej Rowicki

– Techniczno-technologiczne aspekty zastosowania „bębnowych” systemów obróbki po druku firmy Ferag AG – Jacek Bucholc

Ponadto nauczyciele i goście mieli możliwość poznania drukarni Quad/Graphics. Uczestnicy podzieleni na trzy grupy zwiedzili wszystkie działy drukarni, oprowadzani przez fachowców mogli zadawać pytania i zbierać informacje, które wykorzystają podczas lekcji z uczniami.

Po smacznym lunchu Tomasz Kędziora przedstawił referat pt. „Doświadczenia współpracy Quad/Graphics ze szkołami”. Ważnym elementem konferencji była dyskusja pt. „Oczekiwania drukarni wobec szkoły, oczekiwania szkoły wobec drukarni”. Nauczyciele wymieniali się uwagami dotyczącymi procesu kształcenia oraz współpracy z drukarniami. Oczywiście na najwięcej pytań musiał odpowiadać Tomasz Kędziora, ale sam miał też dużo pytań do nauczycieli. W dyskusję zaangażowali się również pozostali goście konferencji.

FRKP zamierza kontynuować konferencje pozwalające uzupełniać wiedzę nauczycielom oraz pozyskiwać materiały dydaktyczne. Najbliższa konferencja odbędzie się w Krakowie 23 listopada dla nauczycieli z Polski Południowej; zaproszenia zostaną przesłane do szkół, można się też zgłaszać do FRKP.

FRKP zaprasza przedstawicieli przemysłu poligraficznego oraz dostawców materiałów, maszyn i urządzeń do włączenia się w pomoc szkołom w celu zapewnienia dobrze przygotowanej kadry fachowców

Uczestnicy otrzymali materiały i upominki przygotowane przez firmy oraz prezentację na pendrivie. Konferencję podsumował i podziękował uczestnikom oraz firmom zaangażowanym w jej organizację i przebieg Bernard Jóźwiak – prezes zarządu FRKP.

Opracowano na podstawie materiałów FRKP

Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych (FRKP) zorganizowała wspólnie z drukarnią Quad/Graphics Europe konferencję dla nauczycieli zawodów poligraficznych