Walce LED UV drugiej generacji
30 sie 2019 13:10

W ostatnich latach nastąpiły duże zmiany w formułach farb do druku UV. Obecnie na rynku pojawiają się nowe farby do druku w trybie Low Energy i LED-UV. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów, koncern Westland-Ligum opracował zupełnie nową recepturę mieszanki z grupy WERO-UV do „pure” UV 2.0. 

Ta mieszanka z najnowocześniejszych opatentowanych receptur do czystego druku UV została zoptymalizowana pod względem odporności zarówno mechanicznej, jak i chemicznej. Ze względu na zwiększoną odporność na ścieranie konserwacja walców została ograniczona do minimum. Wysoka odporność chemiczna znacznie zmniejsza typowe zjawiska w druku UV takie jak pęcznienie gumy, lepkość i kurczenie się. W samym procesie drukowania walce pozwalają na jednorodny transfer farby, wysoką jakość druku, doskonały, jednorodny druk na całej powierzchni oraz stałą twardość Shore'A powłoki walca. Zapewnia to długą żywotność walców i stabilny proces drukowania. 

Parę lat temu, gdy na rynek wchodziły maszyny LOW ENERGY, LED i H-UV, wszystkie były wyposażane w walce z gumą z grupy NBR. Działo się tak dlatego, by można było używać również farb konwencjonalnych na tej samej maszynie bez wymiany wałków. Wielu konstruktorów maszyn wyposażało swoje maszyny w walce typu MIX oparte na grupie mieszanek NBR, gdy w rzeczywistości większość z nich pracuje na farbach UV w 100 proc. Czasami prowadzi to do pęcznienia gumy i problemów z lepkością, a w konsekwencji do znacznego skrócenia żywotności walców. By tego uniknąć, powstała mieszanka najnowszej generacji UV 2.0.

Ze względu na wyższą odporność chemiczną na media UV, nowa mieszanka UV 2.0 jest najlepszym wyborem do drukowania czystym UV w porównaniu z innymi mieszankami poprzedniej generacji. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Ligum