Watkiss Vario i Polly Đ międzynarodowa opieka serwisowa
6 gru 2016 14:42

Sš ludzie, dla których satysfakcjš jest dawanie satysfakcji innym Đ ta myœl przyœwiecała firmie Mercator Poligrafia, gdy po raz pierwszy zaproponowała nowš usługę swoim klientom. Chociaż to, co nowe na rynku poligraficznym, traktowane jest zawsze z pewnš rezerwš, w przypadku patrolu serwisowego było inaczej. Ciepłe przyjęcie i zadowolenie klientów potwierdziły celowoœć tego typu akcji. Firma postanowiła, że ta forma opieki będzie stanowiła standard oferowany użytkownikom maszyn zakupionych w firmie Mercator Poligrafia. Tym razem bezpłatny patrol serwisowy udał się do użytkowników maszyn drukujšcych Polly oraz maszyn zbierajšcych Watkiss Vario. Pozytywne przyjęcie patrolu serwisowego Shinohara, który Mercator Poligrafia przeprowadziła jako pierwsza na rynku polskim, dał impuls do rozszerzenia tej akcji na inne oferowane produkty. I tak w maju firma zorganizowała patrol urzšdzeń introligatorskich firmy Watkiss, natomiast w czerwcu Đ maszyn drukujšcych Polly. Patrol serwisowy przeprowadzony przez serwis fabryczny firmy Watkiss Automation miał na celu dokonanie generalnego przeglšdu maszyn zbierajšcych marki Watkiss Vario zainstalowanych na terenie całej Polski. Wœród odwiedzonych klientów znalazły się m.in. takie firmy, jak Zakład Stemplarski w Działdowie, Centrum Usług Drukarskich w Chorzowie z drukarniš w Rudzie Œlšskiej (eksploatujšcš maszyny zbierajšce dostarczone przez firmę Mercator Poligrafia już od ponad 2 lat) czy też rozbudowujšca się intensywnie firma Serix-Bis w Myszkowie. Przeglšdy serwisowe zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowanego inżyniera firmy Watkiss, Darrena Sutclife, serwisujšcego maszyny Watkiss Vario od ponad 10 lat i oferujšcego poradę nie tylko w zakresie doboru modułów maszyn, ale również rodzaju zbierajšcego materiału, wykorzystywania opcji maszyny czy też pracy na trudnych arkuszach. Przeprowadzony patrol serwisowy oraz uzyskane od klientów opinie na temat obsługi maszyn Watkiss potwierdziły, że wprowadzone przed 3 laty zbieraczki marki Watkiss Vario spotykajš się z dużym uznaniem ze strony użytkowników. Œwiadczy o tym choćby chęć rozbudowy w przyszłoœci posiadanych przez klientów maszyn, czego przykładem może być firma Serix-Bis. W czerwcu firma skoncentrowała się na kolejnej grupie klientów Đ użytkowników maszyn drukujšcych Polly. W trzecim tygodniu czerwca inżynierowie z Czech i Polski dokonali przeglšdu kilkunastu maszyn Polly u 10 wybranych klientów z południowej i centralnej Polski. Zdarza się, że użytkownicy maszyn Polly rozwijajšc swój park maszynowy decydujš się na zakup kolejnej maszyny produkcji czeskiej. Przykładem niech będzie Zakład Poligraficzny Taurus z Warszawy, pracujšcy obecnie na 2 maszynach Polly. Producenta maszyn Polly, firmę Grafitec, reprezentował Josef Cerny cieszšcy się znakomitš opiniš również wœród polskich drukarzy, wieloletni serwisant maszyn drukujšcych. W towarzystwie autoryzowanewgo serwisu Mercator Poligrafia SA rozpoczęli Patrol Polly od przeglšdu maszyny 4-kolorowej Polly 466 AH w drukarni GoldPress w Sosnowcu. Następnie odbyła się wizyta w Salezjańskim Oœrodku Szkoleniowym w Tarnowskich Górach, gdzie dokonano niezbędnych regulacji oraz kontroli poszczególnych elementów maszyny. Kolejnego dnia patrol odwiedził dwie drukarnie krakowskie Đ Intro Dajwór oraz Legrę, obie użytkujšce maszyny 4-kolorowe w formacie A2. Ogólny przeglšd maszyn potwierdził ich bardzo dobry stan techniczny i niezawodnoœć działania mimo przebiegu przekraczajšcego 20 mln odbitek. Z Krakowa patrol udał się do Kielc, do drukarni Duet, gdzie dokonano regulacji wałków farbowych i wodnych na maszynie Polly 466, a następnie do drukarni Tęcza w Łodzi użytkujšcej maszynę 2-kolorowš. Następujšce po sobie wizyty serwisowe producentów maszyn zbierajšcych Watkiss oraz maszyn drukujšcych Polly majš na celu zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa oraz wykształcenie przekonania, że ich zadowolenie z oferowanych maszyn stanowi podstawę działania firmy, a zaproponowana przez Mercator Poligrafia nowa forma troski o klienta staje się zasadš firmowej obsługi serwisowej.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>