Werner Albrecht szefem Heidelberg Web Systems
6 gru 2016 14:42

Werner Albrecht, dotychczas odpowiedzialny w koncernie Heidelberg za rynki wshcodnioeuropejskie i œrodkowoazjatyckie, został mianowany nowym prezesem i dyrektorem wykonawczym Heidelberg Web Systems, oddziału zajmujšcego się produkcjš i sprzedażš maszyn zwojowych. Albrecht zastšpił na tym stanowisku Roberta A. Browna. W roku fiskalnym zakończonym 31 marca Heidelberg Web Systems zanotował sprzedaż wielkoœci 725 mln USD, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż całej grupy Heidelberga osišgnęła poziom 4,8 mld USD. Na podstawie serwisu dotprint.com opracowała DS