Wiosenne nowoœci Canona
6 gru 2016 14:43

Firma Canon podšża œladami Xeroksa i OcŽ i w coraz większym stopniu zaczyna się interesować rynkiem poligraficzno-wydawniczym. Mimo że wœród nowo wprowadzonych do oferty produktów przeważajš propozycje dla biura i domu, wiele z nich może znaleŸć zastosowanie w profesjonalnej agencji reklamowej lub studiu DTP. Wiosenne nowoœci zostały przedstawione na konferencji prasowej, która odbyła się 26 marca w warszawskim hotelu Radisson. Zaprezentowano na niej premierowe rozwišzania w trzech grupach asortymentowych: drukarek atramentowych, skanerów i atramentowych urzšdzeń wielofunkcyjnych. Z punktu widzenia naszej branży najciekawsze informacje dotyczš pierwszych dwóch grup produktów. Tu zaœ największy nacisk Canon kładzie na segment drukowania fotografii, zapowiadajšc rychłe objęcie przodownictwa rynkowego w tej dziedzinie. W tym celu w nowych drukarkach atramentowych wprowadzono mniejsze niż do tej pory dysze nanoszšce atrament na podłoże. Majš one œrednicę 10 mikronów i emitujš zaledwie 2 piktolitry atramentu, dwa razy mniej niż do tej pory. Canon zapewnia, że właœnie dzięki technologii micro nozzles można o wiele lepiej odwzorowywać wszystkie szczegóły obrazu, zwłaszcza przy dużych rozdzielczoœciach. Krople wielkoœci 2 pl majš też zapewniać wydruki o mniejszej ziarnistoœci i lepszych przejœciach tonalnych. Technologia ta znalazła zastosowanie w nowej serii drukarek atramentowych opatrzonych symbolem ăiÓ. Z punktu widzenia zastosowań graficznych najciekawsze wydajš się być dwa modele: Canon i850 (prędkoœć 22 strony/min, rozdzielczoœć 4800 x 2400 dpi, format A4 bez marginesu) i Canon i950 (7 stron/min, rozdzielczoœć 4800 x 2400 dpi, format A4 bez marginesu, 6 tuszy). Canon podkreœla, że coraz większš popularnoœciš cieszy się drukowanie fotografii bezpoœrednio z aparatu cyfrowego lub z kamery wideo. Takš możliwoœć oferujš zarówno drukarki atramentowe, jak i termosublimacyjne; możliwe jest połšczenie urzšdzenia kablem z drukarkš lub drukowanie z karty pamięci urzšdzenia zainstalowanej w drukarce. Z informacji przekazanych podczas konferencji wynika, że do 2005 roku na całym œwiecie zostanie sprzedanych około miliona drukarek bezpoœrednich umożliwiajšcych drukowanie prosto z aparatu cyfrowego. Firma zaanonsowała też wprowadzenie do oferty nowych, lekkich i eleganckich skanerów płaskich. Jednym z ich atutów wymienianych przez Canona jest bogate dodatkowe wyposażenie w oprogramowanie, m.in. Adobe Photoshop Elements 2.0, ArcSoft Photo Studio 5.0 i Presto Page Manager. Szczególnš uwagę firma zwraca na system QARE (Quality Automatic Retouching and Enhancement), który umożliwia automatyczne usuwanie skaz ze skanowanych fotografii. Nowe skanery Canona pozwalajš na automatyczne wydzielanie odrębnych zdjęć z obszaru skanowania, obracanie oraz tworzenie osobnych plików ze skanowanych fotografii. Jednoczeœnie można skanować do 10 zdjęć. Z kolei opcja FARE pozwala na automatyczny retusz i korektę fotografii skanowanych z filmu fotograficznego. Skanujšc w podczerwieni program wykrywa zarysowania i zabrudzenia na kliszy, automatycznie je usuwajšc. Po przekazaniu informacji o położeniu rys i zabrudzeń uszkodzone miejsca sš zastępowane danymi z sšsiednich obszarów. Po zeskanowaniu otrzymuje się plik w formacie PDF. Spoœród nowych skanerów płaskich z myœlš o zastosowaniach graficznych Canon proponuje skanery CCD, wyposażone w port USB Hi-Speed lub FireWire (model 9900F), oferujšce rozdzielczoœć od 1200 x 2400 dpi (modele 3000 i 3000F) do 3200 x 6400 dpi (model 9900F) i dodatkowe wyposażenie w postaci programu Adobe Photoshop Elements (modele 8000F i 9900F). Ostatniš z zaprezentowanych grup produktów stanowiły atramentowe urzšdzenia wielofunkcyjne. Sš to urzšdzenia dla biur (choć jedno z nich Canon oferuje także do zastosowań domowych), w zależnoœci od modelu wyposażone w opcje kolorowego kopiowania, drukowania (także drukowania fotografii bez komputera), skanowania i faksowania. Wszystkie wymienione funkcje oferuje najwyższy model MP C730, będšcy połšczeniem drukarki, skanera, czytnika kart, kopiarki i telefaksu. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>