Wiosna 2021 bez najważniejszych targów
10 gru 2020 15:34

Odmrożenia w branży wystawienniczej niestety nie widać – przyszłoroczne targi drupa (zaplanowane na 20-28 kwietnia) i interpack (25 lutego – 3 marca) zostały odwołane. Ich organizatorzy, po konsultacji z wystawcami i partnerami, podjęli tę decyzję w związku z pandemią koronawirusa. Nowe terminy obu imprez to, odpowiednio, 28 maja – 7 czerwca 2024 oraz maj 2023. Z kolei targi FESPA Global Print Expo, zaplanowane na 12-15 marca 2021, odbędą się w dniach 12-15 października 2021, również w Amsterdamie. 

Drupa tylko online

Zamiast targów mieszczących się w halach centrum wystawowego w Düsseldorfie organizatorzy przygotują „wirtualną drupę”, czterodniowe wydarzenie odbywające się online. Jego termin, 20-23 kwietnia, pokrywa się częściowo z terminem pierwotnie zarezerwowanym dla targów drupa.

„Wirtualna drupa” będzie przypominać platformę drupa preview, która zadebiutowała w internecie w październiku tego roku. Zapewni firmom okazję do wirtualnego zaprezentowania swoich innowacji, a także podtrzymania istniejących i nawiązania nowych kontaktów branżowych dzięki specjalnemu narzędziu do kojarzenia podmiotów. Ważnym elementem targów w nowej formule będzie również bogaty program konferencyjny umożliwiający transfer wiedzy. 

Rejestracja udziału w kwietniowych targach będzie prowadzona online i rozpocznie się na początku stycznia. Dokładne informacje dotyczące warunków uczestnictwa będą dostępne na stronie www.drupa.com.

Zbyt duża niepewność

Jeszcze w listopadzie Messe Düsseldorf informowało o nowych zasadach organizacji targów interpack, które miały się odbyć w dniach 25 lutego – 3 marca 2021 roku. 

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie koronawirusem oraz ryzyko spadku liczby zwiedzających organizatorzy wykazali się daleko idącą elastycznością – wszystkim firmom, które zgłosiły akces do udziału w targach interpack, zostały przedstawione nowe warunki uczestnictwa uwzględniające obniżkę opłat. Dodatkowo wystawcom, którzy nie mogli lub nie chcieli uczestniczyć w targach, miało przysługiwać tymczasowe specjalne prawo do rozwiązania umowy. W pełni rozumiemy wątpliwości i obawy naszych wystawców w obecnych okolicznościach. Z drugiej strony otrzymaliśmy również opinie na temat tego, jak ważne dla naszych klientów są osobiste kontakty oraz jak istotne są targi interpack dla branży przetwórczej i opakowaniowej – tłumaczył dyrektor projektu interpack, Thomas Dohse.

Jednak 3 grudnia otrzymaliśmy kolejny komunikat: Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Ale ostatecznie opinie naszych wystawców wskazały, że niepewność jest zbyt duża i dlatego nie jesteśmy w stanie zorganizować imprezy typu interpack, która spełniałaby standardy wiodących międzynarodowych targów – powiedział Wolfram N. Diener, prezes zarządu Messe Düsseldorf. – 25 listopada rząd federalny i kraje związkowe podjęły decyzję o wdrożeniu w Niemczech bardziej rygorystycznych środków, a być może nawet o przedłużeniu ich obowiązywania na nowy rok. Nie daje to niestety podstaw do nadziei, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja znacznie się poprawi. Wpłynie to na wszystkie wydarzenia w pierwszym kwartale w Messe Düsseldorf. Teraz skupiamy się na kolejnej edycji interpack, która odbędzie się zgodnie z planem w maju 2023 roku i którą uzupełnimy o rozszerzone możliwości w sieci.

Siedmiomiesięczne opóźnienie odzwierciedla niepewność związaną z europejskimi podróżami transgranicznymi.

Zbyt duże ryzyko

Z kolei Federacja FESPA poinformowała 8 grudnia br. o przełożeniu targów FESPA Global Print Expo 2021 (i towarzyszącej im wystawy European Sign Expo) z marca na październik 2021 roku, pozostawiając je w tym samym miejscu – w centrum wystawowym RAI w Amsterdamie. Zmiana ta wynika z potwierdzenia, że wszystkie międzynarodowe wystawy w kalendarzu RAI zostały przeniesione z pierwszego kwartału i przełożone na drugi lub późniejszy kwartał. Odzwierciedla to trwającą niepewność co do ograniczeń w podróżowaniu związanych z COVID-19 oraz ustaleń dotyczących kwarantanny dla zwiedzających z niektórych krajów; istnieje bowiem ryzyko, że mogą one nadal obowiązywać na początku 2021 roku. 

Targi FESPA Global Print Expo odbędą się teraz w dniach 12-15 października 2021 r. w tych samych halach RAI, co umożliwi organizatorom przeniesienie obecnego planu piętra na późniejszy termin. Opóźnienie o 7 miesięcy spotkało się z dużym poparciem ze strony wystawców, którzy rozumieją ryzyko związane z tym, że na początku marca 2021 roku wystawcy i zwiedzający mogą nadal nie być w stanie swobodnie podróżować do Amsterdamu. Decyzja o przesunięciu targów o siedem miesięcy nie umniejsza entuzjazmu naszych wystawców co do targów FESPA odbywających się w formie stacjonarnej jako motoru ożywienia gospodarczego – wyjaśnia Neil Felton, dyrektor generalny FESPA. – Nie odzwierciedla ona również żadnych obaw związanych z realizacją imprezy bezpiecznej w czasie pandemii COVID-19. Rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy są na co dzień stosowane w RAI i jesteśmy pewni, że będziemy chronić naszych wystawców i zwiedzających najlepiej jak potrafimy. Jednak sytuacja dotycząca podróży transgranicznych do Niderlandów jest w tym momencie niepewna. Ponieważ nasi wystawcy są obecnie w punkcie, w którym muszą przygotować szczegółowe plany logistyczne i ponieść dalsze koszty, uważamy, że właściwym krokiem jest przejście do planu B i zaproponowanie terminu październikowego, co pozwoli nam i naszym uczestnikom na planowanie z większą pewnością. Większość wystawców Global Print Expo i European Sign Expo aneksuje swoje umowy na październik, a kilku dostawców, którym polityka firmy uniemożliwiła udział w targach w marcu 2021 r., zaznaczyło, że będą chętni do wzięcia udziału w jesiennej imprezie.

Opracowanie: AN