Wklęsłodrukowe rotacje do opakowań firmy Schiavi
6 gru 2016 14:43

Schiavi to znany włoski producent maszyn i wyposażenia do drukowania i produkowania opakowań giętkich. Firma ta powstała w 1927 roku jako warsztat do napraw maszyn graficznych. Rozwój zakładu doprowadził w latach 50. ubiegłego wieku do podjęcia produkcji zwojowych maszyn wklęsłodrukowych, a następnie Đ maszyn fleksograficznych. Lata 70. to rozszerzenie programu produkcji o maszyny do powlekania i kaszerowania. Obecnie firma Schiavi koncentruje się głównie na produkcji maszyn do drukowania i produkowania opakowań giętkich, etykiet, folii termokurczliwej, torebek z papieru i tworzywa oraz worków z papieru. Ekonomicznoœć to przede wszystkim produkcja wysokojakoœciowych produktów przy możliwie niskich kosztach. Poza tym konkurencja wymusza sprawne dostosowanie się do wymagań rynku oraz koniecznoœć dysponowania wydajnymi technologiami. Oba te czynniki powodujš koniecznoœć opracowywania maszyn oraz materiałów dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów. Chodzi więc o odwrót od maszyny ăuniwersalnejÓ w kierunku wyspecjalizowanego systemu do produkcji dokładnie okreœlonej palety wyrobów. Poza tym dla producenta maszyny bardzo duże znaczenie ma zdolnoœć do szybkiego dostarczenia zamówionej maszyny, co jest jednym z czynników sukcesu. Te warunki spełnia zaprezentowana w ubiegłym roku nowa rotacja wklęsłodrukowa firmy Schiavi Đ SG 1200. Została ona skonstruowana specjalnie do drukowania opakowań giętkich i jest przeznaczona do zadrukowywania rozcišgliwych folii oraz lżejszych podłoży o gramaturze 20-200 g/m2. Inne jej parametry produkcyjne sš następujšce: Ľ prędkoœć drukowania: do 300 m/min Ľ szerokoœć wstęgi: 1050-1250 mm Ľ obwody cylindrów: 400-900 mm Ľ naprężenie wstęgi: 35-350 N Maszyna ta stanowi modularny system, w którym zespoły przeznaczone do drukowania i obróbki mogš być indywidualnie dostosowane do wymagań użytkownika. Maszyna SG 1200 ma wiele znormalizowanych elementów, opracowanych z myœlš o opakowaniach giętkich. Poszczególne jej moduły sš już wstępnie zmontowane, co znacznie skraca termin dostawy oraz czas montażu i rozruchu u klienta. Cylindry formowe i dociskowe oraz system suszenia sš umieszczone na wspólnej ramie. Maszyna ma osobne napędy, a tuleje nakładane na presery sš łatwo wymienne, bez potrzeby używania narzędzi. Zespół drukujšcy jest skonstruowany jako wymienny element i do przezbrojenia jest całkowicie wyprowadzany z maszyny. Jego przemyœlana konstrukcja ułatwia dostęp do wszystkich podzespołów oraz gwarantuje pewnoœć przy obsłudze. Na osobnym wózku jest umieszczony zespół farbowy, obejmujšcy kałamarz z farbš i rakiel komorowy. Komory suszenia zapewniajš optymalne odparowanie rozpuszczalnika. W zależnoœci od stosowanych rozpuszczalników, pokrycia powierzchni farbš i prędkoœci maszyny sš do dyspozycji różne rodzaje suszarek o długoœci od 1,7 m do 4,3 m. Sš to m.in. systemy z jednš pokrywš do druku jednostronnego lub systemy z dwiema pokrywami stosowane przy drukowaniu na obu stronach podłoża. Zwarta budowa maszyny oraz osobne napędy umożliwiajš krótkš drogę przebiegu wstęgi, a także dobry dostęp i łatwoœć konserwacji. Zamknięty system obiegu powietrza zapewnia efektywne odprowadzanie oparów rozpuszczalnika. System kontroli pasowania S 5100 przeznaczony do maszyn wklęsło-drukowych z elektronicznym wałem napędowym umożliwia kontrolę pasowania wzdłużnego i poprzecznego na podstawie kontrolowania stopnia rozcišgnięcia wstęgi. System ten pozwala jednoczeœnie na korektę zapobiegawczš i maksymalnie obniża iloœć odpadów. Nowe elementy elektroniczne i optyczne jeszcze bardziej podnoszš sprawnoœć tego systemu. Dzięki temu wyższa jest pojemnoœć odczytywania, a podłoża drukowe o nierównej bšdŸ przezroczystej powierzchni nie majš ujemnego wpływu na przebieg kontroli. Program produkcji maszyn wklęsłodrukowych obejmuje także modele SG 2000, Idea i Pulsar. SG 2000 to całkowicie zautomatyzowana maszyna z elektronicznym wałem napędowym. Jest ona wyposażona w automatyczny system mycia oraz w elementy do automatycznego narzšdu. Przy tej maszynie możliwe jest stosowanie zarówno konwencjonalnych cylindrów, jak i tulei na cylindry formowe i na presery. Maksymalna prędkoœć tej maszyny wynosi 600 m/min. Jest ona również wyposażona w system kontroli pasowania S 5100. Rotacja wklęsłodrukowa Idea jest przeznaczona do małych nakładów. W odróżnieniu od tradycyjnej konstrukcji rotacji wklęsłodrukowych do opakowań, obejmujšcej wymienne wózki z zespołami drukujšcymi, w tej maszynie wymiana cylindrów i kałamarzy farbowych odbywa się w maszynie. Drukuje ona zarówno na wšskich, jak i szerokich wstęgach podłoża i dzięki temu nadaje się do bardzo różnorodnych produktów, jak np., oprócz opakowań giętkich, do etykiet, tapet lub do druku transferowego. Pulsar to wszechstronna rotacja wklęsłodrukowa firmy Schiavi. Dzięki modularnej budowie zapewnia ona dużš elastycznoœć w tworzeniu konfiguracji zarówno całej maszyny, jak i zespołów drukujšcych. Standardowa konfiguracja może być modyfikowana do potrzeb kaszerowania, lakierowania, powlekania itd. Jednostki drukujšce sš montowane na wózkach, a system suszenia jest odpowiednio dostosowywany do potrzeb. Na maszynie Pulsar można zadrukowywać podłoża o niewielkiej lub œredniej gruboœci przy użyciu farb rozpuszczalnikowych lub wodnych. Na podstawie ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 6/2000 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>