Wokół technologii UV
6 gru 2016 14:51

W dniach 2-3 grudnia odbyło się sympozjum dotyczące technologii drukowania przy zastosowaniu utrwalania farb promieniami UV. Gospodarzem konferencji zatytułowanej „Technologia UV – spotkanie użytkowników systemu” była firma Michael Huber Polska, która – przy okazji wizyty wielu gości – miała sposobność, by pochwalić się swoją nową halą produkcyjną w Nowej Wsi Wrocławskiej. Uczestników spotkania powitał Janusz Cymanek, prezes MHP Polska, który pokrótce zaprezentował działalność firmy we Wrocławiu i przypomniał, że ze względu na brak emisji szkodliwych substancji do atmosfery stan Kalifornia (USA) uznał technologię drukowania farbami UV za najbezpieczniejszą i najbardziej przyjazną środowisku. Co więcej, w druku farbami UV coraz częściej wykorzystywane są specjalistyczne podłoża, na których wcześniej nie można było drukować, a niebawem mają też powstać lampy, które w procesie suszenia nie będą generowały ozonu. Wszystko to tworzy nowe możliwości dla branży opakowań. Pierwszy dzień sympozjum został poświęcony technologii UV we fleksografii. Otworzył go Thomas Glaser (Stehlin + Hostag, hubergroup) prezentacją „Technologia druku fleksograficznego UV – wyzwania”. Omówił on rynek farb fleksograficznych UV, ich skład, cechy charakterystyczne oraz wymagania przed nimi stawiane. Zaprezentował także serię farb NewV (UF 6000, SL 7000 i UF 7000). Zdaniem T. Glasera fleksografia UV jest jedną z najbardziej interesujących i obiecujących technologii dostępnych na rynku, ale stanowi jednocześnie wyzwanie dla drukarzy, producentów i dostawców. Jako drugi wystąpił Paweł Ressel (MHP), który omówił system recepturowania, produkcji i kontroli jakości po produkcji farb fleksograficznych NewV flex. Jean Philippe Fournier (IST Metz) wygłosił wykład pt. „Perspektywy rozwoju technologii suszenia lampami LED UV”. Wskazał zarówno zalety, jak i wady tej technologii. Wśród tych pierwszych wymienił m.in. niewielkie rozmiary, prostą obsługę oraz możliwość włączenia określonych diod. Z drugiej jednak strony nie jest możliwa wymiana pojedynczych diod LED, a co więcej, wymiana całego systemu kosztuje minimum dwa razy więcej niż w przypadku lamp UV. Przy braku ozonu, rtęci i promieniowania IR mamy jednak do czynienia z procesem chemicznym oraz chłodzeniem wodą z chłodnicą kompresorową (co w przybliżeniu jest droższe pięciokrotnie). Jednak prelegent przewiduje szybki rozwój tej technologii i widzi jej wysoką efektywność oraz możliwość zwiększenia wydajności przez jej użytkowników. Podczas pierwszego dnia konferencji prezentację wygłosił także Przemysław Różycki z firmy UPM Raflatac. Dotyczyła ona podłoży samoprzylepnych wykorzystywanych w druku UV. Podczas swojego wystąpienia prelegent m.in. zaprezentował widoczne w Europie trendy w dziedzinie etykiet foliowych. Wśród nich wymienił standaryzację produktów oraz inwestycje w badania i rozwój. Tym, co niebawem zróżnicuje dostawców, będą według niego serwis i wsparcie, a nie wysoka jakość, która stała się już standardem. Prelegent dostrzega także ekspansję technik druku/zdobienia, druku kombinowanego oraz rozwój tzw. ekologicznych rozwiązań opakowaniowych. Jednocześnie etykiety klejone na mokro tracą rynek na rzecz samoprzylepnych (i innych) oraz rośnie zużycie folii na podkładzie foliowym (PET i PP). Wykład zatytułowany „Technologia Cold i Hot Foil dla obszaru wąskiej wstęgi” wygłosili wspólnie Andrzej Wcisło i Norbert Hell (ITW Foils). Po prezentacji firmy ITW Foils, jej misji, osiągnięć i aktualnej oferty zapoznali zgromadzonych m.in. z budową folii metalicznych, pigmentowych i dyfrakcyjnych oraz omówili różnice pomiędzy procesami tłoczenia na gorąco i na zimno. Następnie zaprezentowali folię do aplikacji na zimno – CFR oraz folię UX służącą do aplikacji na gorąco do zadruku UV, która została zaprojektowana do stosowania na różnych podłożach. Zdaniem prelegentów szczególnie dobrze sprawdza się przy produkcji etykiet na butelki do napojów alkoholowych. Pierwszy dzień sympozjum zakończyło wystąpienie Jana Emerechtsa (Gidue) pt. „Technologia druku offsetowego UV na maszynach hybrydowych – sytuacja na rynku w dniu dzisiejszym. Pozycja Gidue’s Expannd”. Od lipca 2009 działa firma Nuova Gidue, która powstała z doświadczenia Gidue i Nuova Castagnoli (o powołaniu nowej spółki wielokrotnie pisaliśmy na łamach Poligrafiki). Prelegent przypomniał zgromadzonym historię technologii UV flekso i główne czynniki, które przyczyniły się do jej sukcesu. Następnie zaprezentował wyniki porównania technologii offsetowej i fleksograficznej m.in. ze względu na jakość druku, stabilność procesu czy ekonomikę. Ostatecznie obie techniki otrzymały jednakową liczbę punktów. Dlatego też, zdaniem J. Emerechtsa, warto zastanowić się nad drukiem hybrydowym. Drugi dzień konferencji dotyczył technologii UV w offsecie. Merytoryczną część spotkania po raz kolejny rozpoczął Thomas Glaser, który omówił problematykę farb drukarskich UV do produkcji opakowań spożywczych. Jak podawał, podstawowym problemem jest migracja szkodliwych związków z opakowań do żywności. Priorytetem zarówno właścicieli marek, jak i producentów opakowań powinno być zagwarantowanie braku migracji. Rozwiązaniem w tym zakresie może być – zdaniem prelegenta – system farb i lakierów o zoptymalizowanej migracji i sensoryce. Paweł Ressel zaprezentował z kolei system recepturowania, produkcji i kontroli jakości po produkcji farb offsetowych NewV set i NewV poly. Omówił m.in. zagadnienia formulacji, komponentów, pomp tłoczących i mieszania. Przypomniał także, że firma MHP dysponuje dwiema liniami automatycznego dozowania farb offsetowych konwencjo- nalnych, pięcioma konwencjonalnymi mieszalniami farb offsetowych, linią automatycznego dozowania farb offsetowych UV oraz liniami produkującymi farby płynne rozpuszczalnikowe, UV i wodorozcieńczalne. Podczas prezentacji Grzegorza Szymczykowskiego i Pawła Krasowskiego (KBA Polska) zatytułowanej „KBA – technologia UV w offsecie arkuszowym” omówiono m.in. systemy odelektryzowujące, uszlachetnianie lakierem UV oraz proces suszenia za pomocą systemów KBA VariDry. Prelegenci przedstawili także budowę maszyny hybrydowej. Następnie Robert Wieczorek (Heidelberg Polska) zaprezentował przyszłość technologii UV LED. Po omówieniu różnych jej zastosowań prelegent przedstawił historię jej rozwoju oraz dokonał porównania tej technologii z tradycyjnym suszeniem lampami UV. Wynika z niego, że technologia LED UV przegrywa z lampami UV w kwestiach zastosowania na suszeniu końcowym oraz dostępności farb i lakierów, ale wygrywa dzięki możliwości wyłączania sekcjami oraz kompaktowości (zakresowi instalacji). Drugiego dnia sympozjum ponownie wystąpił również Norbert Hell, który tym razem omówił zagadnienie technologii cold i hot foil w obszarze druku arkuszowego. Po prezentacji przebiegu tych procesów N. Hell zaprezentował kleje do foliowania na zimno i folię do zadruku CFS. Następnie omówił folie serii GS wykorzystywane w technologii hot stampingu. Mogą one być stosowane przy produkcji pudełek kartonowych, opakowań kosmetyków, alkoholi, papierosów, płyt DVD, kartek świątecznych oraz etykiet. Sympozjum zamknęła prezentacja Pawła Ressela dotycząca nowej oferty środków pomocniczych oferowanych przez firmę MHP dla obszaru druku offsetowego UV. Wśród nich znajdują się m.in.: zmywacze (do wałków i obciągów oraz zaschniętych farb) i produkty do lakierowania wybiórczego. Do lutowego wydania Poligrafiki dołączona zostanie płyta CD zawierająca materiały z tego sympozjum. DA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>