WSiP i PIW razem
6 gru 2016 14:43

Ostatnio kilkakrotnie mieliœmy okazję pisać o Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, głównie w kontekœcie perturbacji zwišzanych z prywatyzacjš tej oficyny. Po nieudanej próbie sprywatyzowania WSiP w wyniku przetargu zaczęto mówić o utworzeniu państwowego koncernu wydawniczo-dystrybucyjnego skupionego wokół WSiP. Na poczštku kwietnia minister skarbu Piotr Czyżewski poinformował, że resort rozważa możliwoœć skonsolidowania z WSiP kilku wydawnictw i skierowania akcji tej grupy na giełdę. Jak podała ăBiblioteka AnalizÓ (nr 9/2003), w œlad za tym Đ również w kwietniu, podczas VIII Kieleckich Targów Edukacyjnych ăEdukacjaÓ Đ odbyła się konferencja prasowa zarzšdu WSiP z udziałem prezesa Jana Rurańskiego, na której oznajmiono o planowanej przez ministerstwo skarbu konsolidacji tego wydawnictwa z Państwowym Instytutem Wydawniczym. Przewidywany termin tej fuzji to I kwartał 2004 roku, a jej wynikiem ma być m.in. wprowadzenie obu firm na giełdę oraz następnie ich sprzedaż. Prezes Rurański spodziewa się w zwišzku z planowanš fuzjš osišgnięcia przez WSiP 300 mln zł przychodu w roku bieżšcym. Przypomnijmy, że obecny udział tej oficyny w rynku wynosi 33%. Oprac. IZ