Wspólne kompetencje PrintCity
6 gru 2016 14:48

Sojusz PrintCity, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, pojawi się na targach drupa 2008 pod hasłem „Wspólne kompetencje”, które zaprezentuje w siedmiu centrach kompetencyjnych. Nowością są dwa projekty: przygotowany z myślą o print buyerach (Print4Life) oraz promujący nowe możliwości przemysłu poligraficznego (Print+X). Będzie to już trzecia drupa w historii strategicznego aliansu, który powstał w 1998 roku w celu współpracy niezależnych firm z branży poligraficznej nad rozwiązaniami tworzącymi kompletne workflow: od prepressu przez druk po obróbkę końcową w sektorach opakowaniowym, komercyjnym i wydawniczym. Centra kompetencyjne 30 firm członkowskich oraz współpracujących z PrintCity na okoliczność „olimpiady poligraficznej” w Düsseldorfie przygotowało 7 centrów kompetencji, w których promowane będą najnowsze technologie. Ochrona marki: efektywna ochrona marki nie obejdzie się bez wieloaspektowego podejścia do problemu fałszerstw. W tym przedsięwzięciu udział wezmą firmy, których technologie są komplementarne i mogą zostać zintegrowane w jedno pełne rozwiązanie zabezpieczające. Zespół projektowy stworzył specjalne opakowanie farmaceutyczne, na przykładzie którego zaprezentuje różnorodne technologie. Na drupie oprócz wielu informacji dotyczących innowacji w dziedzinie ochrony marki można będzie obejrzeć (i otrzymać na własność) próbki tego opakowania. Firmy członkowskie i partnerskie biorące udział w tym projekcie to: Jura, Kurz, MAN Roland, Merck, Sun Chemical oraz Weilburger Graphics. Opakowania żywności: branża spożywcza potrzebuje opakowania, które nie będzie wywierało żadnego wpływu na zawarty w nim produkt podczas całego jego cyklu życia i które będąc przyjazne zawartości, będzie jednocześnie przyjazne środowisku. Bezpieczne opakowanie żywności szybko psującej się i wrażliwej na oddziaływanie czynników zewnętrznych wymaga zastosowania kompatybilnych surowców spełniających normy określone przepisami i oczekiwania klientów. Specjaliści zrzeszeni w PrintCity przy tym projekcie, firmy: Adphos Eltosch, Kurz, M-real, MAN Roland, Merck, Sun Chemical oraz Weilburger Graphics będą doradzać zwiedzającym, jak sprostać coraz bardziej wyśrubowanym wymaganiom w stosunku do opakowań produktów spożywczych bez kompromisów w kwestii jakości i atrakcyjności opakowania dla konsumenta. Wartość dodana w druku UV: drukowanie i lakierowanie UV to główne technologie kreujące wartość dodaną na różnorodnych podłożach, uszlachetniające i pomagające odróżnić produkt. Członkowie PrintCity przygotowali uaktualnione wznowienie poradnika „Zoptymalizowane arkuszowe drukowanie i lakierowanie UV”, który jest jedynym tego typu zintegrowanym wydawnictwem w branży. W punkcie ekspertów UV (w którym obecne będą firmy: Adphos Eltosch, MAN Roland, Merck, Sappi, Sun Chemical oraz UPM) będzie można zasięgnąć kompleksowej informacji na temat druku UV. Wartość dodana w offsecie zwojowym: to centrum kompetencyjne stanowi punkt spotkań dla drukarzy zwojowych, wydawców i print buyerów zainteresowanych informacjami dotyczącymi najnowszych technologii w dziedzinie offsetu rotacyjnego. Zgromadzonych na stoisku PrintCity ekspertów warto zapytać o możliwości wydajniejszego zużycia energii oraz możliwości kreowania wartości dodanej w offsecie gazetowym. Przy tym projekcie współpracują firmy: Axima, MacDermid, MAN Roland, Megtec, Sun Chemical, UPM oraz Web Offset Champion Group. Integracja workflow: branża poligraficzna staje się przemysłem całkowicie zintegrowanym i zautomatyzowanym; nadrzędnym celem jest inteligentna drukarnia, w której każdy etap produkcji wynika automatycznie z poprzedniego oraz automatycznie i płynnie przechodzi w następny. Cyfrowe workflow zaczyna i kończy się na kliencie i obejmuje transakcję biznesową oraz cały cykl produkcyjny. Cyfrowa integracja łączy w jednym wirtualnym łańcuchu produkcyjnym klientów, projektantów, drukarzy, dostawców materiałów, urządzeń oraz usług. Podstawą efektywnej automatyzacji jest jednak odpowiednie oprogramowanie, szybko dostarczające rzetelnych danych. Więcej o workflow opowiedzą na drupie firmy MAN Roland, Fujifilm oraz Optimus. Cyfrowe transpromo: pojawienie się ekonomicznego cyfrowego druku kolorowego umożliwiło transformację dokumentów transakcyjnych z koniecznego wydatku do narzędzia promocyjnego niosącego wartość dodaną, wspierającego dialog z klientem. Wśród zalet transpromo można wymienić: zróżnicowanie, wzmocnienie marki, większą lojalność konsumenta, wyższy poziom odzewu, nowe możliwości sprzedażowe oraz komunikację one-to-one, która dopasowuje ofertę do potrzeb konkretnego klienta. Grupa ekspert- ów (wśród których znajdą się firmy: Océ, Böwe Group, Lasermax Roll Systems oraz UPM) wytłumaczy, w jaki sposób działa cyfrowe transpromo i jakie nowe możliwości biznesowe pociąga za sobą jego implementacja. Druk a media elektroniczne: druk i technologie elektroniczne współistnieją jako komplementarne opcje w nowoczesnym marketingu. Kolejnym krokiem w rozwoju będzie konwergencja tych równoległych technologii w jedno hybrydowe rozwiązanie, potencjalnie łączące najlepsze strony obu rodzajów mediów. Obecnie urządzenia elektroniczne produkowane są z wykorzystaniem technologii druku (płytki z drukowanym obwodem, chipy, anteny itp.). Możliwe aplikacje to także inteligentne opakowania i farby, identyfikacja RFID oraz e-papier. Centrum kompetencyjne „druk a media elektroniczne” skupi się na ułatwieniu zrozumienia zwiedzającym najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie i przedstawieniu przyszłych trendów. W grupie ekspertów znajdą się przedstawiciele firm: Epyxs, Kurz, MAN Roland, Sappi, Sun Chemical, Upcode, UPM, VTT, Welsh Centre for painting and coating. Nowe projekty PrintCity Po raz pierwszy w historii PrintCity zrealizowane zostaną dwa projekty niezwiązane bezpośrednio z technologią, a raczej z produktami, które dzięki niej powstają. Projekty te dedykowane są osobom decyzyjnym w drukarniach, kreatorom nowych produktów, print buyerom i wszystkim szukającym nowych możliwości promowania swoich marek. Print+X – sekrety wartości dodanej Celem projektu jest analiza możliwości i profitów, jakie niesie ze sobą drukowanie z wartością dodaną. Grupa projektowa stworzyła trzy wirtualne marki (lifestylową i produktów elektronicznych), na których przeprowadzane były badania. Dostępne opcje druku z wartością dodaną zostaną przeanalizowane i ocenione przez grupy badawcze z niezależnych uczelni, aby podnieść wiarygodność uzyskanych wyników. Prezentacjom Print+X będzie towarzyszył roadshow przedstawiający wyniki badań i próbki wykorzystanych mediów. Oprócz firm MAN Roland, Merck, Sappi, UPM i Weilburger Graphics w projekcie tym udział biorą niemieckie uczelnie i organizacje: Fachverband Medienproduktioner, F-media, Hammesfahr oraz Wyższa Szkoła Mediów ze Stuttgartu. Print4Life – program dla print buyerów Jednym z ważniejszych celów PrintCity na drupie 2008, czyli targach koncentrujących się raczej na technologii, wyposażeniu i materiałach, jest edukacja projektantów i właścicieli marek, przedstawicieli agencji reklamowych oraz print buyerów w zakresie możliwości współczesnego przemysłu poligraficznego. Obszar Print4Life zlokalizowany na stoisku PrintCity będzie stanowił punkt zbiorczy dla osób zainteresowanych tym projektem. John Dangelmaier, prezes aliansu PrintCity w czasie konferencji prasowej, na której przedstawione zostały powyższe plany sojuszu na targi drupa 2008, wielokrotnie podkreślał znaczenie współpracy nawet konkurujących firm dla rozwoju przemysłu poligraficznego: Tylko dzięki wspólnym projektom i wspólnym celom będziemy w stanie promować druk jako wciąż ciekawą i atrakcyjną propozycję dla media buyerów. Musimy także szukać wspólnych płaszczyzn z mediami elekt- ronicznymi, aby uczynić z nich sojuszników, a nie konkurentów dla druku. PrintCity to stowarzyszenie tak silne, jak silni są jego członkowie i partnerzy. AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>