Współpraca HP i Adobe na rzecz doskonalenia procesów drukowania i publikacji w Internecie
6 gru 2016 14:42

Firmy Hewlett-Packard Company i Adobe Systems Incorporated poinformowały o zawarciu sojuszu na rzecz doskonalenia procesów tworzenia publikacji cyfrowych przez ograniczenie niespójnoœci i nieefektywnoœci, jakie występujš w dzisiejszych procesach drukowania przez Internet. W ramach tej współpracy HP będzie wykorzystywał licencję na biblioteki formatu Adobe PDF (Portable Document Format Đ format dokumentów przenoœnych), który będzie preferowanym formatem stosowanym w produktach i usługach HP. Oprócz zawarcia porozumienia z Adobe, HP dołšczył jako partner (Partner Member) do przedsięwzięcia CIP4, w ramach którego prowadzona jest międzynarodowa współpraca na rzecz integracji procesów przygotowania do druku, drukowania i obróbki po druku. Obecnie CIP4 prowadzi szeroko zakrojony projekt rozwoju standardu JDF (Job Definition Format Đ format definicji prac), który umożliwi użytkownikom nadzorowanie pracy od poczštku do końca praktycznie niezależnie od stosowanych systemów. Urzšdzenia do drukowania i przetwarzania obrazów, takie jak skanery, aparaty PhotoSmart, drukarki i urzšdzenia wielofunkcyjne będš pierwszymi produktami HP, w których zostanie zastosowana technologia Adobe PDF. Większoœć z tych nowych urzšdzeń zostanie wprowadzona do sprzedaży na wiosnę roku 2002. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>