Wspomnienie o Mieczysławie Gardym
6 gru 2016 14:50

Pułkownik Mieczysław Gardy objął stanowisko dyrektora Wojskowej Drukarni w Łodzi w 1961 roku i pełnił tę funkcję do 1 marca 1989 roku. Jak do tej pory był jedynym dyrektorem Wojskowej Drukarni w Łodzi tak długo zarządzającym drukarnią – aż 28 lat. Pułkownik Mieczysław Gardy był także wybitnym organizatorem i działaczem łódzkiej Sekcji Poligrafów SIMP. Pod koniec lat 70. otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie nauki i postępu techniczno-organizacyjnego. W 1991 roku objął stanowisko sekretarza ZO SIMP w Łodzi. Był wielokrotnie odznaczany, nagradzany i wyróżniany za swoje zasługi. Pod jego rządami Wojskowa Drukarnia w Łodzi w 1962 roku zajęła I miejsce w konkursie we współzawodnictwie zakładów poligraficznych „O kulturę i bezpieczeństwo w pracy” nie tylko w skali okręgu, ale również w skali całego kraju. W 1980 roku powtórzyła swój sukces, a w nagrodę załodze wręczono sztandar przechodni Ministra Obrony Narodowej i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii. Pułkownik zmarł w dniu 13.05.2009 roku, uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Wojskowym w Łodzi w dniu 15.05.2009 r. W dniu dzisiejszym chcemy bardzo gorąco podziękować dyrektorowi Mieczysławowi Gardemu za wszystkie starania i ciężką pracę włożoną w proces zarządzania Drukarnią, dzięki którym niejednokrotnie odnosiliśmy sukcesy. Zarząd i pracownicy Wojskowej Drukarni w Łodzi

error: Kopiowanie zabronione!
cript>