„Wszystko, co pokazalibyśmy na targach drupa” 
23 lip 2020 11:01

Przez sześć dni, w okresie przypadającym na przełożone targi drupa, Agfa prezentowała w sposób zdalny swoje najnowsze rozwiązania dla druku offsetowego. Webinaria poprzedziła – przeprowadzona również w trybie online – konferencja prasowa, podczas której zaanonsowano poszczególne premiery rynkowe oraz udoskonalone wersje rozwiązań software’owych i sprzętowych. Wirtualny projekt nosił nazwę Studio 4D48 – taki miał być numer stoiska firmy na targach drupa 2020. Agfa udostępniła także online nagrania ze wszystkich spotkań. Można je zamówić poprzez stronę https://www.agfa.com/int/studio4d48/ po uprzedniej rejestracji.

Apogee 12 i inne rozwiązania software’owe

Jedną z najważniejszych premier zaanonsowanych przez firmę Agfa była nowa wersja jej sztandarowego systemu produkcyjnego – Apogee v12. Pojawi się w ofercie belgijskiego producenta jesienią br., zaś Studio 4D48 było okazją do zaprezentowania najważniejszych nowych i udoskonalonych jej funkcjonalności. Przedstawiali je, kierując je do drukarń o różnych profilach, Alain Cormond – business development manager oraz Erik Peeters – marketing manager Software Solutions w firmie Agfa.

Pierwsza z nich – Cut‘n Assemble – wzbogaciła moduł Apogee Impose, umożliwiając optymalne rozmieszczanie różnych prac na arkuszu z myślą o ich jednoczesnym drukowaniu i wykańczaniu, a co za tym idzie – redukcji odpadów. W kontekście impozycji Agfa wprowadziła też inne udoskonalenia: tworzenie indywidualnych, automatycznych raportów; łatwe i szybkie tworzenie impozycji ze zróżnicowanych prac; wsparcie dla funkcji tzw. bottlingu oraz kompensację efektu przyrostu wstęgi (rozciągania się papieru podczas drukowania). 

Z myślą o większej automatyzacji procesów wprowadzona została funkcja ATP (Automate Task Processor), w ramach której przesyłane do systemu pliki są analizowane pod względem zawartości i metadanych, a pozyskane w ten sposób informacje automatycznie definiują konkretne działania, np. zmianę nazwy dokumentu, skierowanie pliku do maszyny drukującej (offsetowej lub/i cyfrowej). 

O swoich doświadczeniach z systemem Apogee opowiadali przedstawiciele francuskiej drukarni RotoFrance. 

W portalu Apogee WebApproval, zwiększającym interakcję między drukarnią a jej klientami, wprowadzono tzw. rozwiązanie multi-tenant. Umożliwia ono stworzenie kilku brandów dla tego samego przedsiębiorstwa poligraficznego z myślą o obsłudze różnych zleceniodawców lub grupowanie łączących się drukarń w ramach jednego systemu Apogee. Inne funkcje to m.in.: wydłużenie czasu pozostawania zalogowanym na portalu, szybkie porównywanie różnych wersji plików oraz poprawiona obsługa notatek i rejestru błędów w pracach. 

Sporo miejsca poświęcono rozwiązaniu Apogee Cloud – oferowanemu w formie subskrypcji systemowi workflow, bazującemu na technologii „chmury”. Firma stworzyła bazujący na przeglądarce internetowej interfejs użytkownika – WebFlow, zwiększający kontrolę operatorów nad realizowaną produkcją. O swoich pozytywnych doświadczeniach z Apogee Cloud i towarzyszącą mu usługą PrintSphere AutoPilot opowiadał podczas webinarium poświęconego drukowi komercyjnemu Tsuyoshi Yano – dyrektor japońskiej drukarni Printnet. 

Podczas webinariów wspomniano też o innych rozwiązaniach software’owych firmy skierowanych na rynek druku offsetowego: nowej wersji sklepu internetowego Apogee StoreFront 5.6 oraz – komplementarnych w stosunku do Apogee, oferowanych w ramach projektu ECO3 – modułach InkTune i PressTune. 

Korzyści wynikające z wdrożenia tych ostatnich przedstawiła Izabela Jasińska-Klocek – dyrektor drukarni db Print Polska.

Płyty Eclipse i Adamas, czyli ekologia i ekonomia w druku offsetowym

Kilka miesięcy temu w ofercie firmy Agfa pojawiła się bezprocesowa płyta Eclipse, której charakterystykę zaprezentowała Iris Bogunovic, product manager Plates & CtP Systems w firmie Agfa. Wymieniała m.in. cztery kluczowe – zdaniem producenta – korzyści wynikające z jej wdrożenia: wysoki i stabilny, utrzymujący się nawet przez 7 dni kontrast obrazu (niezwykle istotny w kontekście płyt bezprocesowych); możliwość przechowywania do 24 godzin w oświetleniu biurowym, wysoką odporność na zadrapania oraz przenoszenie powłoki, którą jest pokryta, na papier podczas rozruchu maszyny. 

O swoich doświadczeniach z płytami Eclipse mówił Thomas Klit Thomsen – właściciel duńskiej drukarni Kandrups Bogtrykkeri.

Studio 4D48 było też okazją do promocji bezchemicznej płyty Adamas, która – jak podkreślała Iris Bogunovic – równie dobrze odnajduje się w offsetowym druku arkuszowym, jak i zwojowym heatsetowym. Jak mówiła, jest to najtrwalsza płyta typu chem-free dostępna na rynku. Umożliwia całkowite wyeliminowanie wody z procesu prepress i nawet 75 proc. redukcję odpadów w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi. Dedykowana jest zarówno produkcji z użyciem farb konwencjonalnych, jak i UV (w tym H-UV i LED-UV). W przypadku tych drugich umożliwia drukowanie nakładów do 75 tys. egzemplarzy. 

Automatyzacja i robotyzacja procesów prepress – temat na czasie

Kwestia usprawnienia procesu przygotowania form drukowych niezależnie od rodzaju realizowanej produkcji pojawiała się bardzo często w ramach projektu Studia 4D48. W tym kontekście Agfa zaanonsowała światową premierę w swojej ofercie – robota do transportu płyt z palet do systemu CtP.  Z jego zalet mogą skorzystać drukarnie heatsetowe i arkuszowe – kluczami do osiągnięcia odpowiedniej wydajności są skala produkcji i różnorodność stosowanych formatów płyt. Prezentująca jego funkcje Iris Bogunovic wskazywała m.in. na takie elementy jak: dostosowanie konfiguracji robota do indywidualnych potrzeb klienta, optymalizacja procesów prepress w kontekście ładowania płyt (zwłaszcza w przypadku więcej niż jednej naświetlarki CtP pracujących w tym samym pomieszczeniu), odciążenie pracowników od ręcznych, powtarzalnych czynności oraz wzrost całkowitej wydajności działań w obszarze prepress. Robot pracuje z prędkością do 80 płyt/h, niezależnie od formatu – tych zaś może być maksymalnie 5. Co więcej, jest w pełni zintegrowany z systemem Apogee. 

Agfa ma już za sobą pierwsze wdrożenie tego rozwiązania – w duńskiej drukarni Stibo Complete.

Raster SPIR@L, płyta Energy Verve i inne rozwiązania dla heatsetu 

Podczas webinarium skierowanego do drukarń heatsetowych zaprezentowane zostały dwie płyty dedykowane tego typu produkcji: nowa, termoczuła Energy Verve i znana już z oferty firmy Agfa, bezchemiczna Adamas. Wymieniając zalety wynikające z wdrożenia pierwszej z nich, Iris Bogunovic wskazywała m.in. możliwość drukowania wysokich nakładów, wydajność, wysoką odporność chemiczną i mechaniczną oraz pozytywny wpływ na rzadsze zrywanie się wstęgi papieru, będące jedną z bolączek produkcji zwojowej.

Sporo miejsca podczas spotkania dla drukarń heatsetowych poświęcono rastrowi SPIR@L, który pojawił się w ofercie firmy Agfa w ub.r. Może on być stosowany także  np. w druku gazetowym czy komercyjnym. Prezentujący go Erik Peeters wśród kluczowych korzyści wynikających z jego zastosowania wymieniał m.in. możliwość uzyskania wyższej jakości, czystości obrazów, a także poprawienia efektywności produkcji.

Bogactwo rozwiązań dla druku gazetowego

Ostatnia odsłona Studia 4D48 poświęcona była rozwiązaniom do produkcji wydawniczej i gazetowej. Rainer Kirschke – marketing manager Newspaper w firmie Agfa podkreślał, że wszystkie one wpisują się w założenia projektu ECO3, a kluczowe korzyści wynikające z ich wdrożenia to: obniżenie całkowitych kosztów zakupu i użytkowania (TCO), redukcja czasu oraz kosztów związanych z obsługą sprzętu i materiałów, usprawnienie procesu produkcyjnego oraz czasowa dostawa danych i gotowych form drukowych. O swojej kompleksowej współpracy z firmą Agfa opowiadali przedstawiciele kilku drukarń gazetowych.

Wśród rozwiązań software’owych firma zwraca szczególną uwagę na system workflow Arkitex 4.0, który – podobnie jak Apogee – jest opcjonalnie dostępny w wersji subskrypcyjnej, bazującej na technologii cloud computing. Agfa wprowadziła też do oferty nowy moduł – PrintSphere Disaster Recovery, będący dodatkowym zabezpieczeniem danych klienta, przechowywanych na serwerach obsługiwanych przez firmę. 

Wśród nowości sprzętowych Rainer Kirschke zwrócił szczególną uwagę na Attiro Cleaning Module – nowy moduł czyszczący instalowany w urządzeniu Attiro ZH, służącym do finalnej obróbki gazetowych form drukowych.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Agfa