Wykorzystajmy szansę polskiej prezydencji w UE
6 gru 2016 14:53

Tragiczne wydarzenia w pierwszej połowie tego roku spowodowały ogromne zainteresowanie mediów w skali światowej naszym krajem. Przyspieszone wybory prezydenckie przesłoniły problematykę światowego kryzysu ekonomiczno-finansowego i politycznego. Za kilka dni (tekst był pisany w czerwcu – red.) poznamy nazwisko nowego polskiego prezydenta oraz dowiemy się, w jakim kierunku pójdzie polska polityka społeczno-gospodarcza. Za kilkanaście miesięcy – po wyborach – nasz kraj obejmie na sześć miesięcy przewodnictwo w Unii Europejskiej. Jest więc szansa, przynajmniej w skali europejskiej, na utrzymanie (a może i zwiększenie) zainteresowania naszym krajem. To ogromne zadanie dla naszych mediów. A przede wszystkim dla poligrafii. Czy to nie zarozumiałość lub pycha ośmielać się współcześnie oceniać ważność poligrafii na tle konkurencyjności telewizji, radia czy przede wszystkim Internetu? A reklama? Faktycznie, 30 proc. obrotów w skali światowej generuje reklama. Ale w niej właśnie poligrafia odgrywa ogromną rolę! Czy my, drukarze, a szczególnie nasze elity, jesteśmy tego świadomi? Niestety nie... Po wyborach prezydenckich już za kilka miesięcy odbędą się wybory samorządowe. W naszym demokratycznym ustroju samorządy to ogromna siła. Krajowa Izba Gospodarcza, grupująca branżowe izby gospodarcze (w tym naszą Polską Izbę Druku) mogłaby, a raczej powinna stanowić podstawę tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Czy te dwa tematy – wybory samorządowe w kraju (już jesienią br.) oraz prezydencja Polski w Unii Europejskiej (za kilkanaście miesięcy) są ważne szczególnie dla elit w aspekcie świadomości obywatelskiej? Na pewno tak. *** Jak mało o sobie wiemy, jak mało się znamy, świadczy m.in. następujący fakt. Istnieje w branży, w skali europejskiej, tygodnik poligraficzny „Deutscher Drucker”. Większość pozostałych periodyków to miesięczniki. Okazało się, że w Polsce też jest taki tygodnik. To „Życie Wytwórni”, czasopismo dla pracowników wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dostępne również na zewnątrz PWPW. No tak, ale PWPW posiada też własną papiernię, nie tylko drukarnię...

error: Kopiowanie zabronione!
cript>