Wyładowania pod kontrolą
6 gru 2016 14:58

Elektrostatyka jest zjawiskiem, które ma duże znaczenie dla procesu drukowania – jeśli występuje na maszynie drukującej, powoduje przyciąganie kurzu i drobnych zanieczyszczeń, które skutkują niską jakością druku. Może również być niebezpieczna dla operatora maszyny. Firma Meech International jest dostawcą rozwiązań do kontroli elektrostatycznej, wykorzystywanych szeroko m.in. w branży poligraficznej i opakowaniowej. Elektrostatyka to zjawisko, które ma duże znaczenie dla procesu drukowania – jeśli występuje na maszynie drukującej, powoduje przyciąganie kurzu i drobnych zanieczyszczeń, skutkujących niską jakością druku. Może również być niebezpieczna dla operatora maszyny. Konieczność kontroli Wyładowania elektrostatyczne pojawiają się szczególnie często w przypadku materiałów syntetycznych, jak wszelkiego rodzaju folie, które stają się coraz bardziej popularne w branży opakowaniowej. Elektrostatyka jest również zjawiskiem bardzo istotnym w przypadku druku cyfrowego – duża ilość wyładowań generowana jest podczas drukowania na folii lub papierze z roli i powoduje przyciąganie kurzu i zanieczyszczeń nawet z odległości metra. Kiedy kurz przylgnie do powierzchni wstęgi, może powodować defekty nadruku i wymaga zatrzymania maszyny w celu usunięcia zanieczyszczeń. Kłóci się to z ideą szybkiego druku na żądanie, powoduje również wymierne straty podłoża, stanowiąc dodatkowy koszt. Niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne mogą powodować różne inne problemy, takie jak kłopoty z adhezją atramentu w procesie druku cyfrowego i jego łatwe ścieranie się – ostrzega Nigel Taylor, koordynator na Europe Środkową w firmie Meech. – A to oznacza nie tylko wyższe koszty dla drukarni, ale również powoduje obniżenie prędkości drukowania. Elektrostatyka może też powodować problemy w odwijaniu wstęgi z roli, jej podawaniu, jest także – podobnie jak w przypadku maszyn analogowych – niebezpieczna dla operatora. Branża poligraficzna i opakowaniowa powoli zdaje sobie sprawę z problemów, jakie niesie za sobą niekontrolowana elektrostatyka szczególnie w przypadku materiałów syntetycznych, choć wiele drukarń jeszcze nie rozumie tych zależności. Nasza rola to szeroko pojęta edukacja w zakresie tego zjawiska, jego neutralizacja i pomoc w utrzymaniu optymalnej jakości i prędkości drukowania. Zaawansowana technologia Firma Meech International wprowadziła na rynek swoje dwa najnowsze produkty: listwy 971IPS oraz 929IPS, które zostały opracowane z uwzględnieniem oczekiwań i doświadczeń klientów. Listwa 971IPS (od Integrated Power Supply – zintegrowanego zasilania) pozwala na wykorzystanie listew jonizujących zasilanych napięciem 24V, a jej niektóre cechy w skali mini zostały zapożyczone z pionierskiego rozwiązania do kontroli statycznej Meech w tzw. zamkniętej pętli (closed-loop) – popularnego modelu 977CM. Wykorzystana w nim technologia Ion Current Monitoring (bieżącego monitoringu jonizacji) pozwala mierzyć wydajność listwy i powiadamia operatora o konieczności jej oczyszczenia. Dla wielu użytkowników brak możliwości samodzielnego dokonywania ustawień istwy jest wygodny, ponieważ oznacza łatwą instalację i użytkowanie. Dla bardziej wymagających instalacji firma Meech opracowała zdalny programator – Hyperion BarMaster. Jego podłączenie do modelu 971IPS umożliwia operatorowi ustawienie balansu i częstotliwości oraz parametrów powiadamiania. Po ich optymalizacji programator może zostać odłączony i wykorzystany do ustawienia innych listew. Listwa 929IPS, zasilana napięciem 24V, przeznaczona jest do jonizacji w procesie drukowania nisko- i średnionakładowego (do maksymalnej szerokości wstęgi 500 mm). Podobnie jak „dłuższy” model 971IPS wykorzystuje technologię bieżącego monitoringu jonizacji i jest kompatybilna ze zdalnym programatorem, co pozwala na jej zastosowanie w aplikacjach wymagających bardzo wysokiej dokładności jak np. RFID. Listwa 929IPS jest nie tylko najbardziej zaawansowanym produktem firmy Meech, ale również posiada współczynnik ochrony IP66, co oznacza, że może być wykorzystywana w liniach produkcyjnych, które są często myte, np. przeznaczonych do druku opakowań żywności. AN

cript>