Wymierna ekologia w zarządzaniu odpadami
6 gru 2016 14:58

Firma Kongskilde opracowała systemy odbioru odpadów z maszyn poligraficznych i wytłaczarek, które dają dodatkowe korzyści ukryte w codziennych kosztach związanych z funkcjonowaniem produkcji. Najbardziej widoczne efekty korzyści można przytoczyć w oparciu o flagowe urządzenia firmy Kongskilde – Multidicer i Venturi FVO przeznaczone dla przedsiębiorstw, które wytwarzają odpady pochodzące ze sztancownic i przewijarek. Dzięki tym urządzeniom w procesie odbierania odpadów zużywa się o 70 proc. mniej energii. MultiDicer to system służący do rozdrabniania odpadów powstałych podczas wykrawania form opakowań z arkuszy papieru i tektury. Skuteczniejsze ich rozdrobnienie zmniejsza średnice rur systemu pneumatycznego, którym są transportowane, umożliwiając wykorzystanie silników o mniejszej mocy, co w konsekwencji pozwala zaoszczędzić dużo energii. Na końcu procesu technologicznego wystarczy zastosować prasokontener bez dodatkowych urządzeń do rozdrabniania, do którego bezpośrednio doprowadzane są odpady. MultiDicer jest „sercem” nowego rozwiązania. Składa się ono z podwójnych nożyc tnących, które tną w dwóch prostopadłych kierunkach resztki arkuszy pozostałe po procesie wykrawania. Wykrawarki wycinają żądane kształty z arkuszy. Po przejściu arkusza przez wykrawarkę pozostają jego resztki, które mogą zostać albo odessane przez system pneumatyczny bezpośrednio do pojemnika na odpady, albo przejść przez inną maszynę tnącą, która potnie je wzdłuż na wstęgi, a te następnie zostaną wessane i przetransportowane przez pneumatyczny system transportu. Oprócz ostrzy tnących wzdłuż pozostałości arkusza, który przeszedł przez wykrawarkę, urządzenie MultiDicer jest także wyposażone w system noży tnących odpadowy materiał w poprzek. W rezultacie powstają kwadraty 10x10 cm, które są transportowane przez system pneumatyczny bezpośrednio do prasokontenera, co gwarantuje, że zostaną ściśnięte tak, aby zajmowały jak najmniejszą przestrzeń, zanim zostaną poddane dalszej obróbce. Nikt nie zastanawia się tak do końca, co daje duże rozdrobnienie, które od możliwości większego upakowania odpadu w belownicy przechodzi bezpośrednio w mniejszą ilość kilometrów pokonanych przez ciężarówki i mniejszą ilość spalonego paliwa oraz mniej zanieczyszczeń do atmosfery; o zaoszczędzonych pieniądzach już nie wspomnę – zauważa Roman Aftowicz, kierownik sprzedaży maszyn dla przemysłu w Kongskilde Polska. Venturi FVO to system wykorzystujacy standardowe, modularne elementy do pneumatycznego przenoszenia odpadów produkcyjnych i materiałów lekkich. Nadaje się do przenoszenia większości lekkich odpadów i wyrobów gotowych w przemyśle papierniczym, poligraficznym oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych. System wykorzystuje minimalną objętość powietrza do transportu produktów. Wspomaga to moduł powrotu powietrza użytkowego zintegrowany z modułem Venturi. Taka technologia umożliwia zmniejszenie rozmiarów urządzenia separującego oraz filtrów. Zminimalizowane są również straty ciepła w budynku produkcyjnym, powstające przy systemach generujących dużą wymianę powietrza. Mniejsze zużycie energii Mniejsze skrawki papieru z jednej strony oraz dobór odpowiedniego urządzenia wytwarzającego podciśnienie do gabarytu ścinek z drugiej powodują, że można zredukować zarówno średnice rur, z których zbudowany jest pneumatyczny system transportujący, jak i moc silników wykorzystywanych do wytworzenia nadciśnienia lub podciśnienia niezbędnego do transportu odpadów. Redukcja ta przekłada się na mniejsze koszty energii elektrycznej. Skala oszczędności zależy oczywiście od tego, czy transportowane odpady pochodzą z jednej, dwóch lub więcej pras wycinających. Jednak licząc wyłącznie bezpośrednie zużycie energii elektrycznej przez cały zakład produkcyjny, teoretyczne oszczędności mogą dochodzić nawet do 70 kW/h – taką skalę oszczędności udało się praktycznie osiągnąć jednemu z naszych klientów – wyjaśnia Roman Aftowicz. Są to teoretyczne oszczędności do uzyskania w zakładzie funkcjonującym w trybie pracy ciągłej przez cały rok, w którym proces technologiczny jest przerywany tylko w celu przeprowadzenia konserwacji i zabiegów serwisowych.   Korzyści Oszczędności w bezpośrednim zużyciu energii elektrycznej są główną, lecz niejedyną korzyścią oferowaną przez nowe rozwiązanie. Gdy działa dmuchawa ssąca, wysysa ciepłe powietrze z pomieszczenia. Zatem ciepło usunięte musi być zastąpione nowym, które trzeba do pomieszczenia doprowadzić. Wiele punktów na liniach technologicznych w przemyśle papierniczym i poligraficznym wymaga także specjalnego nawilżania – w opisywanym przypadku mamy więc do czynienia z usuwaniem z pomieszczenia także powietrza o określonej wilgotności wymaganej przez proces technologiczny. Ponieważ powietrze technologiczne jest w ten sposób bezpowrotnie marnowane, gdyż nie można go ponownie wykorzystać, zastosowanie nowego systemu przynosi oszczędności polegające również na tym, że z hali produkcyjnej usuwana jest mniejsza ilość powietrza ciepłego i o odpowiedniej wilgotności – tłumaczy Roman Aftowicz. Aby zminimalizować straty powstałe wskutek usuwania powietrza, firma Kongskilde stosuje metodę odzysku powietrza polegającą na filtracji całości powietrza wykorzystywanego do transportu pneumatycznego, odsysając je od separatora i przetłaczając przez filtr, a następnie zawracając na halę produkcyjną. Wymierna wartość takich pośrednich oszczędności nie została dotychczas policzona. Kongskilde zapewnia również minimalizację zagrożeń dla pracowników obsługi maszyn. Wentylatory Multiair (fot. poniżej) są wyposażone w obudowę wygłuszającą, która pozwala na uzyskanie bardzo małego natężenia dźwięku. Łącząc to z urządzeniami do transportu pneumatycznego nieposiadającymi części ruchomych uzyskujemy neutralny poziom nieprzekraczający bariery hałasu. Każdy, kto liczy swoje pieniądze, wie dobrze, że nawet najwydajniejsza maszyna jest tyle warta, ile jej operator. Zapewnienie sprzyjających warunków pracy pracownikom obsługującym maszyny daje wymierne korzyści. Systemy transportu pneumatycznego ścinek Kongskilde eliminują także wszechobecny bałagan porozrzucanych wszędzie ścinek, co często widać przy innych rozwiązaniach – zauważa Roman Aftowicz. Rozwiązania Kongskilde zapewniają więc bardzo przyjazne środowisko pracy. Opracowano na podstawie materiałów firmy Kongskilde

error: Kopiowanie zabronione!
cript>