Wyniki Arctic Paper w 2009 roku
6 gru 2016 14:52

Arctic Paper SA wypracował po czterech kwartałach 2009 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 1,8 mld zł, czyli o ponad 42 proc. wyższe niż rok temu. Zysk operacyjny wzrósł ponad 170 proc. w porównaniu z czterema kwartałami 2008 i wyniósł 179,3 mln zł. Z kolei zysk netto sięgnął ponad 132,4 mln zł, czyli o ponad 163 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2008 r. Marża operacyjna wzrosła do 9,9 proc. z 5,2 proc. w 2008, a marża netto do 7,3 proc. z blisko 4 proc. zanotowanych w ciągu czterech kwartałów 2008 roku. Wolumen sprzedaży narastająco w 2009 roku wyniósł 573 tys. ton w porównaniu do 455 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmiana ta stanowi wzrost o 118 tys. ton i odpowiednio 25,8 proc. Arctic Paper SA sfinalizował też prze-jęcie szwedzkiej papierni Grycksbo, realizując tym samym jeden ze swoich klu-czowych celów strategicznych opisanych w prospekcie emisyjnym. Łączna cena, na którą składały się płatność gotówką i emisja 3 000 000 akcji na rzecz sprzedających, wyniosła 264,7 mln PLN. Umowa nabycia Grycksbo Paper Holding AB została zawarta w dniu 7 grudnia 2009 roku. 1 marca 2010 roku nastąpiło przejście tytułu prawnego do 100 proc. akcji Grycksbo na rzecz Arctic Paper SA. Wejście papierni Grycksbo do Grupy Arctic Paper istotnie wzmacnia naszą pozycję rynkową. Jednocześnie nasze moce produkcyjne wzrosły blisko o połowę i sięgają już 800 tys. ton. Grycksbo doskonale wpisuje się w naszą strukturę (...). Oznacza to, że integracja Grycksbo z Grupą Arctic Paper nie będzie wiązała się ze znaczącymi nakładami inwestycyjnymi w tej fabryce w najbliższych miesiącach – powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

error: Kopiowanie zabronione!
cript>