Wyposażenie maszyn fleksograficznych
6 gru 2016 14:42

Pod takim tytułem odbyło się VI Seminarium Flekso zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów. Seminarium odbyło się w gmachu NOT przy ul. Czackiego w Warszawie w dniu 6 kwietnia i jak zwykle zainteresowanie było duże Đ przybyło ponad szeœćdziesięciu uczestników. Tematyka seminarium była bardzo specjalistyczna: obejmowała elementy i zespoły wyposażenia maszyn fleksograficznych, takie jak wałki rastrowe, rakle i komory raklowe. Wprowadzenie do seminarium wygłosił Andrzej Hulpowski-Szulc, prezes Zrzeszenia Polskich Fleksografów podkreœlajšc znaczenie wałków farbowych w procesie drukowania. Pierwszy referat seminarium wygłosił profesor Herbert Czichon, który omówił parametry techniczne i warunki stosowania fleksodrukowych wałków i tulei aniloks. Referent szczegółowo omówił różne konstrukcje wałka aniloks, nanoszenia i szlifowania warstwy ceramicznej, stosowanie i efekty różnych rodzajów lasera grawerujšcego oraz sposoby konserwacji i regeneracji warstwy ceramicznej. Kolejny referent Wojciech Barabasz Đ prezes spółki Barmey, polskiego przedstawicielstwa holenderskiej firmy APEX EUROPE, zaprezentował produkowane przez firmę wałki i tuleje rastrowe oraz rakle konwencjonalne i komorowe. Przedstawił technikę produkcji wałków rastrowych chromowych i ceramicznych. Kolejne wystšpienie prof. H. Czichona dotyczyło prezentacji rakli o różnych profilach ostrza, sposobu ich mocowania oraz czyszczenia i konserwacji Đ uszkodzona rakla może uszkodzić drogi wałek aniloksowy. Martin Aberg ze szwedzkiej firmy Sweder, znanego w wielu krajach producenta rakli SWEKCUT, przedstawił firmę i jej produkty. Druga prezentacja Wojciecha Barabasza dotyczyła budowy i zalet rakli komorowej II generacji. AO