Wysokie odznaczenie dla Hansa Henninga Naefe
6 gru 2016 14:42

Hans Henning Naefe, założyciel firmy Samindruk w Brodnicy odznaczony został najwyższym polskim odznaczeniem dla zasłużonych obcokrajowców Đ Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczał mu prezydent RP Aleksander Kwaœniewski. Firma Samindruk, w Brodnicy liczšcej 20 tys. mieszkańców, daje pracę 1000 mieszkańcom tego niewielkiego miasta. Hans Henning Naefe, obywatel niemiecki, ożeniony z Polkš (z domu Kowarska) zorganizował wspólnie z jej dwoma braćmi Samindruk. W cišgu niewielu lat Đ dzięki okreœlonej filozofii działania Đ firma znajduje się w czołówce branży poligraficznej (chociaż opiera swš działalnoœć nie tylko na poligrafii, ale i na innych branżach). Poligrafika poprzez reportaże przedstawiała działalnoœć Samindruku na swych łamach. AB