Wysoko wydajne emulsje do farb bazujšcych na rozpuszczalniku wodnym
6 gru 2016 14:43

Wprowadzenie w latach 70. farb wodnych przyjaznych œrodowisku było alternatywš dla stosowanych do tego czasu farb opartych na rozpuszczalnikach spirytusowych w technikach wklęsłodrukowej i fleksograficznej. Jednak postęp, majšcy na celu osišgnięcie poziomu jakoœci i wydajnoœci tych ostatnich był stały, choć powolny. Holenderski producent polimerów do farb wodnych Johnson Polymer B.V. oferuje emulsję HPE (High Performance Emulsion) do farb wodnych, która stwarza zupełnie nowe możliwoœci ich stosowania. Emulsje Joncryl HPE 2157 stosowane w produkcji farb wodnych powodujš szybsze ich wysychanie, majš większy udział czšsteczek ciał stałych, większš płynnoœć i siłę koloru. W ostatnich latach wyraŸnie wzrosły jakoœć i wydajnoœć fleksografii. Różne rodzaje opakowań zadrukowywanych tš technikš mogš być porównywane z technikš offsetowš, lecz koszty druku sš niższe. Z jednej strony pozwala to na możliwoœć stosowania bardziej wysublimowanych motywów wzoru, farb dodatkowych, poszerza stopień uszlachetniania. Z drugiej strony Đ powoduje ograniczenie szybkoœci drukowania. W tej sytuacji często rezygnowano ze stosowania farb wodnych na korzyœć rozpuszczalnikowych. Poszukiwano jednak równoczeœnie takich rozwišzań, by przyjazne dla œrodowiska farby wodne mogły być stosowane w procesie drukowania fleksograficznego z szybkoœciš porównywalnš z drukowaniem offsetowym. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu emulsji dyspersyjnej HPE 2157. Farby te majš zastosowanie tylko w drukowaniu na papierach i kartonie. Trwajš prace badawcze, majšce umożliwić ich stosowanie również na foliach. Celowi temu służš testy prowadzone w Johnson Polymer w Holandii. Idš one w trzech kierunkach: Ľ porównywanie wyników po zastosowaniu emulsji Joncryl HPE 2157 w produkcji farb wodnych i procesie drukowania oraz przy stosowaniu farb tradycyjnych; Ľ w zakresie szybkoœci zasychania farb oraz odbijania w procesie drukowania ze zwoju na zwój; Ľ porównanie co do jakoœci druku przy stosowaniu emulsji Joncryl HPE 2157 oraz farb dotychczas stosowanych bez tej emulsji. Firma współpracuje œciœle z producentami farb drukarskich przy wdrażaniu opracowanej przez siebie emulsji HPE 2157 w produkcji farb wodnych. Celem jest dopracowanie stosowania farb wodnych w pełnym zakresie w drukowaniu wielobarwnym tak w technice fleksograficznej, jak i wklęsłodrukowej. Na podstawie artykułu z ăFlexo&TiefdruckÓnr 2/2003 opracował AB