Wystawa
6 gru 2016 14:42

18 paŸdziernika w salonie QPrint Center odbywał się wernisaż wystawy fotograficznej Jerzego Koœnika ăGwiazdy wielkiego formatuÓ, podczas którego oficjalnie poinformowano o współpracy firmy QPrint Sp. z o.o. z drukarniš Taurus. Otwierajšca spotkanie Elżbieta Malicka Đ menedżer ds. marketingu i PR QPrint powiedziała, że dotychczas firma współpracowała z różnymi drukarniami, jednak nie gwarantowało to stabilnego poziomu realizacji wszystkich zleceń. Jakub Kuran Đ dyrektor zarzšdzajšcy firmš QPrint w swoim wystšpieniu dodał, że współpraca z drukarniš Taurus usprawni obsługę klientów i zagwarantuje wysokš jakoœć realizacji zleceń. W wyniku tej współpracy QPrint Center będzie mogła kompleksowo obsługiwać klientów, poczšwszy od wizytówek, a kończšc na billboardach, niezależnie od tego, czy dotyczy to kilku sztuk, czy setek tysięcy informacji. Z takiej współpracy korzystać będzie również drukarnia Taurus, która dotychczas realizowała tylko duże zlecenia oraz zajmowała się głównie produkcjš czasopism i periodyków. Dzięki współpracy uzyska ona dodatkowš iloœć zleceń o niższych nakładach, których dotychczas nie realizowała. Będzie mogła też zaoferować swoim klientom nowe usługi, takie jak druk cyfrowy lub druk wielkoformatowy. Stanisław Roszkowski Đ właœciciel drukarni Taurus podkreœlał, że w obecnej trudnej sytuacji polskiej poligrafii taka współpraca jest bardzo korzystna, a jednoczeœnie może stać się zachętš dla innych firm do wzajemnej współpracy, co w branży poligraficznej jest niesłychanie trudne. Współpraca obu firm przyniesie korzyœci przede wszystkim klientom, ponieważ będš oni mieli możliwoœć wydrukowania różnych materiałów w jednym miejscu bez koniecznoœci korzystania z usług kilku firm. Wieczór umiliła obecnoœć samego artysty Đ Jerzego Koœnika, jak również jego niespełna dwuletniej córeczki, która okazała się największš gwiazdš imprezy... Wystawę można oglšdać w salonie QPrint Center przy ul. Jana Pawła II 61 lokal 28 do końca listopada. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>