Xaar wstrzymuje prace projektowe przy głowicy drukujšcej o szerokoœci arkusza papieru
6 gru 2016 14:42

Firma Xaar ogłosiła, że zmienia plany strategiczne i odkłada na bliżej nieokreœlony termin prace nad budowš głowicy drukujšcej o szerokoœci arkusza papieru w formacie A4 (Page Wide Array - PWA). Głowice PWA miały być zastosowane w profesjonalnych drukarkach ink jetowych nowej generacji. W pracach nad budowš głowicy PWA od poczštku współuczestniczyła Agfa, która zamierzała zastosować tę technologię w cyfrowych maszynach drukarskich, w urzšdzeniach do odbitek próbnych i w laboratoriach fotograficznych. Ostatnio jednak, z powodu braku nowych kontraktów licencyjnych, Xaar postanowił skoncentrować się na istniejšcej już produkcji i zwiększeniu jej dochodowoœci. Na podstawie ăCommunication Supplies WeeklyÓ z dn. 27 wrzeœnia 2002 r. opracował TG