Xcalibur 45 w studiu Fototype
6 gru 2016 14:42

24 paŸdziernika miało miejsce uroczyste otwarcie krakowskiej filii znanej warszawskiej firmy Fototype. Była to jednoczeœnie okazja do prezentacji pierwszej w Polsce naœwietlarki CtP Agfa Xcalibur 45 zainstalowanej w krakowskim studiu Fototype przy ul. Brożka 3. Studio jest całkowicie niezależnš firmš œwiadczšcš usługi dla drukarń. Studio Fototype, działajšce od 1989 roku i obsługujšce największych wydawców na krajowym rynku, współpracuje od lat z Agfš; było m.in. pierwszym polskim użytkownikiem systemu wydawniczego Apogee. Zenon Niedbalski, właœciciel firmy, podkreœlał, iż ta harmonijna współpraca była jednym z czynników decydujšcych o zakupie systemu CtP. Potwierdzeniem tych korzystnych dla obu stron relacji było przyznanie firmie Fototype Certyfikatu Jakoœci Agfy. Stefan Piotrowski, dyrektor ds. handlowych działu systemów graficznych Agfy wręczajšc certyfikat Zenonowi Niedbalskiemu podkreœlał, że: Fototype to ogromne doœwiadczenie, bardzo wysoka jakoœć produkcji i profesjonalizm wszystkich pracowników na każdym etapie tejże produkcji. Certyfikat Agfy stanowi potwierdzenie Đ na podstawie audytu przeprowadzonego przez specjalistów Agfy Đ że usługi wykonywane przez firmę Fototype zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie sš na najwyższym poziomie. Naœwietlarka Xcalibur 45 została po raz pierwszy zaprezentowana na targach IPEX 2002. Zainstalowany w Fototype egzemplarz jest 29. na œwiecie, a 9. z drugiej, zmodyfikowanej serii. Jest to szybka termiczna naœwietlarka do płyt formatu B1 (8-up): naœwietlenie kompletu płyt B1 trwa jedynie 12 minut, maksymalna szerokoœć płyt Đ 1050 mm. Nowy Xcalibur wykorzystuje zaawansowanš technologię GLV Đ Grating Light Valve, czyli laserowš głowicę naœwietlajšcš z płaskš aperturš (poza Agfš technologię tę wykorzystuje w swoich urzšdzeniach jedynie firma Screen). Zalety GLV to m.in. szybkoœć naœwietlania (Xcalibur to jedna z najszybszych naœwietlarek na rynku, umożliwiajšca naœwietlenie 20 płyt w cišgu godziny), identyczna zarówno przy rozdzielczoœci 1200 dpi, jak i 2400 dpi, a także obniżenie prędkoœci obrotowej bębna do 190 obr/min (w naœwietlarkach z bębnem zewnętrznym wynosi ona zwykle 600 obr/min), co ma istotne znaczenie dla układu mechanicznego, łożysk i ogólnie Đ dla stabilizacji naœwietlarki. W urzšdzeniu stosuje się płyty termoczułe, czyli uczulone na promieniowanie termiczne, firmy Agfa. Sš to płyty pozytywowe, przeznaczone do nakładu 150 tys. Istotny jest fakt Đ na co zwracał uwagę Michał Kasperski, specjalista ds. handlowych firmy Agfa Đ że można je wypalać, co pozwala uzyskiwać z nich nakłady nawet do miliona egzemplarzy. Po wypaleniu płyty sš również odporne na farby UV. W studiu Fototype naœwietlarka jest sterowana przez rozbudowany system Apogee Series 3, w skład którego wchodzš: moduł impozycyjny Apogee Pilot, Apogee PDF RIP z systemem do automatycznych zalewek In-RIP Trapping, bufor zrastrowanych prac Apogee PrintDrive oraz Apogee PDF RIP for Proofers do wykonywania kontraktowych wydruków próbnych na wielkoformatowej drukarce AgfaJet Sherpa 43. Warto podkreœlić, że Studio Fototype jest jednš z bardzo niewielu firm, które zdecydowały się œwiadczyć outsourcingowš usługę naœwietlania płyt. Jest to niełatwa działalnoœć choćby z tego powodu, że Đ jak mówił Zenon Niedbalski Đ do każdej maszyny drukujšcej potrzebny jest konkretny wymiar płyt, a więc studio współpracujšce z wieloma drukarniami musi dysponować płytami w ok. 50 formatach. Firma Fototype wprowadziła własny autorski projekt w celu zapewnienia bezpieczeństwa i bezstresowej współpracy z klientami: każdy klient po zarejestrowaniu się ma możliwoœć kontroli całego procesu realizacji zlecenia poprzez Internet, tj. korespondencji z operatorem, wydawania dyspozycji, uzyskania kalkulacji, wydruków, a nawet sprawdzenia iloœci płyt przeznaczonych na jego prace. Przy takim systemie współpracy i uwzględnieniu korzyœci dla drukarń możliwych do osišgnięcia dzięki CtP, takich jak wysoka jakoœć druku, szybsze osišgnięcie wymaganych parametrów drukowania oraz minimalizacja strat papieru, należy się spodziewać, że wielu klientów zdecyduje się skorzystać z tej formy usług. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>