Xerox wprowadził na rynek dwa nowe rozwišzania do ădruku na żšdanieÓ
6 gru 2016 14:42

Xerox poszerzył swojš ofertę o dwa nowe urzšdzenia do druku czarno-białego, oparte na technologii druku cyfrowego. DocuTech 75 i DocuPrint 75 przeznaczone sš do œrednionakładowego drukowania publikacji ăna żšdanieÓ. Wyposażone sš w funkcję personalizowania dokumentów. Dzięki prędkoœci drukowania 75 stron A4/min umożliwiajš szybkie uzyskanie wydruków o rozdzielczoœci 600 dpi. Zaprojektowany specjalnie do ădruku na żšdanieÓ Docu Tech 75 został wyposażony w szereg funkcji ułatwiajšcych użytkownikom pracę z urzšdzeniem. System ma budowę modułowš, dzięki czemu takie elementy jak kasety z tonerem mogš być wymieniane samodzielnie przez użytkownika, bez ingerencji służb serwisowych. Urzšdzenie jest kompatybilne ze wszystkimi głównymi sieciami komputerowymi oraz œrodowiskami ămainframeÓ. Ponadto producent wyposażył system w oprogramowanie wspierajšce produkcję poligraficznš oraz skaner, umożliwiajšcy łšczenie dokumentów papierowych z dokumentami w postaci cyfrowej. Xerox DocuPrint 75 oparty jest na tym samym module drukujšcym z prędkoœciš do 75 stron A4/min. Urzšdzenie przeznaczone jest do drukowania personalizowanych dokumentów transakcyjnych, takich jak rachunki i faktury, których wygenerowanie poprzedza skomplikowany proces łšczenia i dopasowania danych pochodzšcych z różnych Ÿródeł. W Polsce urzšdzenia będš dostępne w czwartym kwartale 2001 r. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>