XII seminarium flekso
6 gru 2016 14:42

Kolejne XII seminarium zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów odbyło się 6 grudnia w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Trzy główne tematy seminarium to: fleksograficzne maszyny drukujšce, fleksograficzne tuleje rozprężne oraz taœmy dwustronnie klejšce. Amerykańska firma PCMC reprezentowana w Polsce przez Rotary Die przedstawiła nowe konstrukcje maszyn do drukowania preprintów pokryciowych stosowanych w produkcji tekury falistej. Drukujšc preprint można stosować większy docisk i osišgnšć wysokš jakoœć opakowania. Współczesne maszyny osišgajš bardzo wysokš wydajnoœć sięgajšcš 450 m/min. Aby ograniczyć czas na zmianę zamówienia w tak wydajnych maszynach, firma PCMC zastosowała zarówno w maszynach z cylindrem centralnym, jak i w maszynach modułowych wymianę przez roboty kompletnych zespołów drukujšcych (wraz z aniloksem). Przygotowanie kolejnej pracy odbywa się poza maszynš. Najnowsze rozwišzania w maszynach PCMC to: serwonapędy, dowolnoœć obwodów cylindrów formowych, pasowanie do 25 mikronów i inne. Firma Grafikus zaprezentowała nowš 10-kolorowš maszynę z cylindrem centralnym do zadruku materiałów giętkich firmy Comex. Kolejna firma Đ Bobst Polska Đ przedstawiła 8-kolorowš maszynę fleksograficznš Alpha GL/NC zbudowanš przez Schiavi (Włochy) w technologii bez kół zębatych. Zastosowano tu system napędu z maszyny Lemanic Đ trzpień silnika jest również trzpieniem cylindra formowego czy wałka rastrowego (anilox). Technologia ta gwarantuje precyzyjne pasowanie, które w połšczeniu z wysokim stopniem automatyzacji zapewnia wysokš jakoœć produktów drukowanych. Kolejny temat seminarium obejmował kilka prezentacji dotyczšcych tulei rozprężnych (sleeve). Andrzej Hulpowski (PLFTA) omówił budowę wałków formowych, systemy rozprężnych tulei formatowych i tulei anilox. Przedstawiciel firmy Grafikus oferujšcej tuleje rozprężne zajšł się nie tylko ich budowš, ale również strukturš i znaczeniem warstw oraz siłami występujšcymi na powierzchni i między warstwami. Przedstawiciel firmy Flekso Serwis informował o wzroœcie produkcji tulei wytwarzanych przez firmę Polywest Đ w 1999 roku wyprodukowano 40 000 sztuk w porównaniu z 30 000 sztuk w 1998. W ramach prezentacji przedstawiono różnie systemy tulei zależne od przeznaczenia: o zmiennej œrednicy zewnętrznej, budowę i działanie cylindra (trzpienia) powietrznego oraz wymagania tolerancji wymiarowych i gładkoœci powierzchni. Uczestnicy seminarium usłyszeli szereg praktycznych rad dotyczšcych zakładania i zdejmowania tulei, czyszczenia, przechowywania i transportu. Kolejny producent tulei rozprężnych to firma Rotec reprezentowana na polskim rynku przez Scorpio. Bardzo ważnym elementem w technologii fleksografii sš dwustronnie przylepne taœmy klejšce. W zależnoœci od rodzaju klisz drukowych, które mamy do naklejenia Đ tzn. z rysunkiem apli, kreski lub ilustracji rastrowych Đ stosowane sš różne taœmy. I tak do dyspozycji drukarzy sš taœmy dwustronnie klejšce na noœniku twardym oraz œrednim i miękkim piankowym. Na seminarium prezentowane były dwie firmy oferujšce dwustronnie taœmy klejšce: poznańska Tesa i firma Lohmann reprezentowana w Polsce przez Techni Tapes. Przedstawiciel firmy Alpha z Moskwy zaprezentował urzšdzenia LaserGraver do wykonania klisz i tulei drukowych w technologii laserowo-fotochemicznej. Bezpoœrednie przenoszenie obrazu z komputera (CtP) za pomocš promienia lasera UV na powierzchnię polimeru pokrytego czarnš foliš gwarantuje dokładny, czysty rysunek elementów drukujšcych. Alpha produkuje zarówno urzšdzenia do laserowego naœwietlania płaskich płyt fotopolimerowych, jak i systemy do naœwietlania tulei bez szwów. Ważnym elementem wykonania wysokiej jakoœci form fleksograficznych jest oprogramowanie. Alpha dostarczyła już szereg urzšdzeń do krajów Europy Zachodniej, a od kilku miesięcy jedno z nich pracuje w podpoznańskiej firmie Poliflex. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>