XIX Kołobrzeskie Dni Poligrafii
6 gru 2016 14:42

Szczecińska Agencja Edukacyjna we współpracy z Centralnym Oœrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego oraz redakcjš POLIGRAFIKI zaprasza do udziału w XIX Kołobrzeskich Dniach Poligrafii, które odbędš się w dniach 16-20.06.2002 r. w Kołobrzegu w hotelu Orbis SOLNY. W programie Konferencji przewidziane sš wystšpienia poœwięcone tematom: Ľ druku cyfrowego (sesja przygotowana przez Poligrafikę), Ľ druku offsetowego, Ľ druku fleksograficznego, Ľ ochrony œrodowiska w poligrafii. Podczas Konferencji swojš ofertę przedstawiš firmy wiodšce na polskim rynku poligraficznym. Program obejmuje także imprezy o charakterze rekreacyjnym. Konferencja rozpoczyna się jednodniowš wycieczkš wodolotowš na Bornholm, w trakcie której uczestnicy zwiedzš całš wyspę oraz będš mieli możliwoœć dokonania zakupów w strefie wolnocłowej. Patronat medialny nad Konferencjš sprawuje tradycyjnie Poligrafika. Szczecińska Agencja Edukacyjna, ul. Harcerzy 3/5, 71-465 Szczecin, tel. (091) 455-31-22, fax (091) 455 31 06, e-mail: sae@inet.com.pl, biuro@sae.szczecin.pl, www.sae.szczecin.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>