XXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców
6 gru 2016 14:43

W dniach 22-26 paŸdziernika br. na terenie oœrodka wypoczynkowego PWPW w Wierzbowie k. Mršgowa odbędš się XXIII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców, które tradycyjnie patronatem medialnym objęła Poligrafika. W rozgrywkach turniejowych mogš wzišć udział pracownicy (także emerytowani) zakładów poligraficznych i wydawnictw Đ z wyjštkiem dziennikarzy. Zawodnicy będš walczyć o puchary PWPW SA, Heidelberga i Cezeksu; przewidziano również inne nagrody dla uczestników. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest pisemne lub telefoniczne zgłoszenie na adres: Andrzej Kania, Wydawnictwo O-K, 03-379 Warszawa, ul. Krasiczyńska 2/17, tel./fax (22) 674 42 72, tel. kom. 0 503 044 576, e-mail: o-k.wydawnictwo@wp.pl. Koszt udziału jednego zawodnika wynosi 150 zł; obejmuje on zakwaterowanie, wyżywienie i koszty organizacyjne. Ze względu na ograniczonš iloœć miejsc o udziale w mistrzostwach decyduje kolejnoœć zgłoszeń. Opracowano na podstawie informacji organizatorów