Z Kalisza do Wrocławia
6 gru 2016 14:59

Na zaproszenie prezesa zarządu firmy hubergroup Polska, doktora Janusza Cymanka, zarząd oddziału Sekcji Poligrafów SIMP w Kaliszu zorganizował w dniu 15.09. br. wycieczkę techniczną członków Sekcji do Wrocławia. Idea zaowocowała spotkaniem integracyjnym z prezesem oddziału wrocławskiego Sekcji oraz przedstawicielami dyrekcji hubergroup Polska i przewodniczącym zarządu Sekcji we Wrocławiu mgr. Jerzym Okupnikiem. hubergroup Polska jest filią niemieckiej firmy hubergroup, która mieści się w Monachium. Kaliski oddział Sekcji Poligrafów reprezentowała mgr Irena Czech, która wręczyła dyrektorowi wrocławskiego oddziału hubergroup Polska mgr. inż. Waldemarowi Szczepańskiemu publikacje książkowe o Kaliszu. Integralną częścią spotkania było zwiedzanie zakładu. Mieliśmy okazję zapoznać się z procesami produkcyjnymi poszczególnych działów wraz z zapleczem kilku laboratoriów, wyposażonych w precyzyjną aparaturę badawczą. Firma korzysta z komponentów zwanych pigmentami o szerokiej skali barw. Do wykonania farb używa rozpuszczalników: wodnych, olejowych, alkoholowych oraz wypełniaczy i spoiw. Zakład dysponuje ogromnym zapleczem nowoczesnych maszyn, hal produkcyjnych i magazynów. Pomieszczenia te mają zainstalowane czujniki dopuszczalnych stężeń komponentów farb. Zakład ma pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe i doskonałe wentylacyjne. Produktem podstawowym są farby fleksograficzne na bazie alkoholu, wody oraz offsetowe do maszyn rolowych i arkuszowych. Każde zamówienie jest realizowane w laboratoriach, gdzie ustala się proporcje składników odnośnie do koloru i zamówionej ilości. Produkuje się triadowy standard farb w kilku odmianach barw. Zakład posiada archiwum swoich farb w celach porównawczych oraz specjalny symbol informujący, że farby użyte do druku opakowań na artykuły spożywcze nie szkodzą żywności. Po zwiedzeniu zakładu w sali konferencyjnej odbył się wykład z przekazem wizualnym; wygłosił go dyrektor Paweł Ressel. Wyeksponował szeroki wachlarz zastosowań farb do druku, rynek potrzeb w Polsce oraz całą sieć filii firmy w różnych krajach na wszystkich kontynentach. Przewodnicząca Sekcji Poligrafów SIMP w Kaliszu Irena Czech wygłosiła wykład na temat: Kalisz jako historycznie udokumentowane miejsce sztuki drukarskiej na mapie Polski. Wykład obejmował dzieje drukarstwa kaliskiego na przestrzeni 400-lecia jego istnienia. Historię drukarstwa kaliskiego zapoczątkował w 1602 r. Jan Wolrab jako współtwórca Drukarni Kolegium Jezuickiego, a już w roku 1603 Drukarnię opuścił druk w ję- zyku polskim pt. „Katechizm rzymski”. W okresie 190 lat (1603-1793) działało w Kaliszu już pięć tłoczni drukarskich. W latach 1634-1773 wydawano rozprawki filozoficzne, teologiczne, panegiryki, podręczniki, słowniki, teatralia oraz druki o charakterze świeckim. Nowa epoka w historii drukarstwa kaliskiego rozpoczęła się w roku 1800 wraz z uruchomieniem drukarni Karola Wilhelma Mechwalda, z której wychodziły odezwy, kalendarze, podręczniki i dzienniki urzędowe. Swoje drukarnie otwierała również dynastia Hindemithów. Dalej powstawały zakłady drukarsko-litograficzne i litograficzne, a pod koniec XIX w. drukarnia „Gazety Kaliskiej” Józefa Radwana. W początkach XX wieku, już przed rokiem 1914 istniały tłocznie drukarń Jakuba Szczecińskiego i braci Beatus. W latach międzywojennych wyszło z kaliskich drukarń wiele czasopism, kalendarzy oraz druki Towarzystwa Przyjaciół Książki. Do roku 1945 istniało w Kaliszu kilkadziesiąt drukarń, które drukowały afisze, cenniki, wiele dzieł literatury, plakaty i czeki. W 1948 r. wiele prywatnych drukarń kaliskich zostało upaństwowionych. Po scaleniu urządzeń i materiałów typograficznych połączono je w jeden zakład i tak w 1966 r. została utworzona Kaliska Drukarnia Akcydensowa, która działała do roku 1995. W tym samym czasie pojawiły się już w Kaliszu drukarnie prywatne, w których technika komputerowa i nowsze maszyny wyparły tradycyjną technologię drukowania. Jest ich do tej pory kilkadziesiąt. Na zakończenie spotkania mgr inż. Jerzy Okupnik przedstawił dorobek drukarstwa wrocławskiego mającego 60 lat tradycji (z początkami lwowskimi). Wymienił drukarnie: Dziełową, Prasową, Kartograficzną im. Eugeniusza Romera. Wykazał również zainteresowanie historią drukarstwa kaliskiego i zwrócił się z prośbą o przysłanie treści wykładu Ireny Czech. Członkowie kaliskiego oddziału Sekcji Poligrafów zwiedzili również wiele zabytków Wrocławia oraz obejrzeli Panoramę Racławicką.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>