Z Mechaniką pod rękę
6 gru 2016 14:49

Z dniem 1 września br. Instytut Poligrafii (IP) połączył się z Instytutem Mechaniki i Konstrukcji (IMiK) Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z nowym Statutem Politechniki Warszawskiej zaostrzono wymagania kadrowe względem instytutów (minimalną liczbę samodzielnych pracowników naukowych – profesorów lub doktorów habilitowanych – zwiększono z 5 do 8 osób). Takich wymagań, podobnie jak ogromna większość innych instytutów na pozostałych wydziałach uczelni, nie spełniały zarówno IP, jak i IMiK kierowany przez prof. dr. hab. inż. Mieczysława Kaczorowskiego, od początku kariery naukowej związanego z Politechniką Warszawską. Obecnie mamy do czynienia z masowym łączeniem się instytutów na naszej uczelni – wyjaśnia prof. Mieczysław Kaczorowski. – Połączenie IMiK i IP nie było zresztą przypadkowe – poligrafia to przecież w dużym stopniu maszyny poligraficzne, a więc ich konstrukcja i mechanika. To jest nasz wspólny mianownik na polu merytorycznym. Co więcej, oba instytuty były w dobrej sytuacji finansowej, nie ma więc mowy o ratowaniu czy bogaceniu się jednego kosztem drugiego. Mieliśmy wybór pomiędzy pozostaniem samodzielnym zakładem na wydziale lub połączeniem się z innym instytutem – wyjaśnia dr inż. Jerzy Petriaszwili. – W pierwszym przypadku mielibyśmy niezależność finansową, jednak pozostalibyśmy sami z naszymi problemami. Wybraliśmy więc drugą opcję, która dodatkowo okazała się właściwa merytorycznie – bardzo liczymy na możliwość korzystania z dużego dorobku w zakresie mechaniki naszych nowych kolegów z Instytutu Mechaniki i Poligrafii, bowiem chcemy rozwijać również obszar tematyczny o nazwie „Budowa i eksploatacja maszyn poligraficznych”. Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, może w przyszłości udałoby się nawet uruchomić taką specjalność? – dodaje dr Petriaszwili. Zanim doszło do połączenia obu jednostek, miało miejsce kilka spotkań, na których prezentowany był program nauczania i podczas których rozważano wszelkie argumenty przemawiające za fuzją. Kropką nad i był fakt, że w IP studiują naprawdę ładne dziewczyny – żartuje prof. Kaczorowski. – Miałem okazję się o tym przekonać podczas Balu Absolwentów IPPW z okazji 40-lecia istnienia Instytutu 11 października tego roku. Formalne powołanie Instytutu Mechaniki i Poligrafii nastąpiło więc 1 września, a w jego skład wchodzą 3 zakłady: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej, Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia oraz „nasz” – Zakład Technologii Poligraficznych. Dyrektorem IMiP został wybrany prof. dr. hab. inż. Mieczysław Kaczorowski. Zastępcą dyrektora ds. naukowych został dr inż. Jerzy Petriaszwili, absolwent Akademii Drukarstwa we Lwowie, wykładowca, od wielu lat związany z Instytutem Poligrafii PW. IMiP nie spełnia jeszcze warunków kadrowych (patrz tabelka), bowiem w trzech zakładach pracuje po dwóch samodzielnych pracowników naukowych. Przede mną wyzwanie uzupełnienia kadry o brakujące 2 osoby – mówi prof. Kaczorowski. – Prace habilitacyjne dr. J. Petriaszwilego, dr. S. Jakucewicza i kilku innych pracowników Zakładu są już na ukończeniu. Dodatkowo udało nam się pozyskać dr. hab. Jurija Pyrjewa, adiunkta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i znanego mechanika, który również od 2 lat na pół etatu prowadził zajęcia w Instytucie Poligrafii. Dr hab. J. Pyrjew po otrzymaniu stanowiska profesora nadzwyczajnego zostanie zatrudniony na Politechnice Warszawskiej i mianowany, jako samodzielny pracownik naukowy, kierownikiem Zakładu Technologii Poligraficznych. Sądzę, że stanie się tak już w grudniu; sprawa konkursu jest dość skomplikowana i obecnie trwa proces opiniowania. Za ZTP odpowiada obecnie dr inż. Jerzy Petriaszwili. Nadrzędny cel ZTP to odmłodzenie kadry naukowej. Już zatrudniliśmy na pół etatu dwie młode asystentki, które są doktorantkami w IMiP. Będziemy intensywnie poszukiwać nowych pracowników – obiecuje Jerzy Petriaszwili. – Zatrudniamy także znanych specjalistów praktyków z branży poligraficznej; ostatnio wykłady i ćwiczenia dla studentów z zakresu projektowania zakładów poligraficznych prowadzi znany w branży specjalista – mgr inż. Andrzej Janicki. Zamierzamy oczywiście wykorzystywać również doświadczenie dydaktyków do tej pory prowadzących zajęcia – dr Ewy Mudrak, która w tym roku przeszła na emeryturę, czy również emerytowanego prof. Herberta Czichona. Władzom ZTP zależy także na ścisłej współpracy z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Złożyliśmy w IPiP PŁ pierwszą przyjacielską wizytę i mamy wspólne plany dydaktyczne i naukowe. Łódź słynie z bogatego doświadczenia z zakresu papiernictwa, a Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ jest znanym ośrodkiem naukowym, grzechem byłoby z tego nie skorzystać! – stwierdza dr Petriaszwili. Zakład Technologii Poligraficznych boryka się jednak nie tylko z niedoborem młodej kadry, ale także z niekończącym się remontem budynku, posadowionego na bardzo niestabilnym gruncie, co uniemożliwia prace rewitalizacyjne. Zanim zainwestujemy ogromne środki w remont budynku, musimy mieć pewność, że będzie on stabilny (obecnie w okolicy trwają prace budowlane powodujące drgania, dodatkowo pogarszające sprawę – przyp. red.). Myślę, że na wiosnę przyszłego roku ocena stanu technicznego budynku będzie ukończona i wtedy podejmiemy finalną decyzję. W przypadku pozytywnej, profesor Kaczorowski obiecuje lobbować u rektora PW za jak najszybszym przekazaniem odpowiedniej ilości środków na remont budynku: Zdążyłem się już zorientować, że na rynku jest bardzo duże zapotrzebowanie na inżynierów poligrafów. Należy więc jak najszybciej stworzyć odpowiednie warunki nauczania warszawskiej jednostce, w której obecnie przynajmniej połowa pomieszczeń jest wyłączona z użytkowania. Obecnie studia na Politechnice Warszawskiej przebiegają w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień kształcenia w Zakładzie Technologii Poligraficznych to trwające 7 semestrów studia inżynierskie na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, przy czym siódmy semestr przeznaczony jest na seminaria dyplomowe i pisanie pracy dyplomowej inżynierskiej. Po obronie pracy dyplomowej inżynierskiej chętni mogą przejść na drugi stopień – studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub na kierunku Organizacja i Zarządzanie, które trwają 4 semestry. Ostatni semestr jest również przeznaczony na seminaria i pisanie pracy dyplomowej magisterskiej. Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn udało się dodatkowo uruchomić specjalność „Technologie poligrafii”, więc chętni mogą zdobywać dalsze wykształcenie z zakresu poligrafii. Jest nadzieja, że w niedługim czasie po uzupełnieniu kadry naukowej zostaną wznowione studia magisterskie (drugi stopień) na kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Na studia dzienne do Zakładu Technologii Poligraficznych przyjęto w tym roku ok. 70 osób. Za 3,5 roku będziemy więc mieli szansę przekonać się o efektach połączenia instytutów, a zdaniem J. Petriaszwilego perspektywy przyszłego rozwoju IMiP Politechniki Warszawskiej są obiecujące.

error: Kopiowanie zabronione!