Z Piły do Wyszkowa
6 gru 2016 14:53

16 czerwca br. rozpoczął się proces konsolidacji zakładów QuadWinkowski (o którym informowaliśmy w lipcowej „Poligrafice” – red.). Jego istotą jest przeniesienie głównej części produkcyjnej z Piły do drukarni w Wyszkowie, co, jak zapewnia zarząd firmy, pozwoli na wzmocnienie jej wiodącej pozycji na europejskim rynku poligraficznym. Dzięki relokacji produkcji firma zwiększy swoją efektywność operacyjną i umożliwi oferowanie klientom poszerzonego zakresu usług w jednej lokalizacji. Z procesem konsolidacji związana jest konieczność redukcji zatrudnienia. Jej skala oraz dokładny przebieg ustalone zostały podczas spotkań negocjacyjnych, które oficjalnie zakończyły się w dniu 7 lipca br. podpisaniem porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych. Stronami porozumienia są przedstawiciele związku zawodowego działającego na terenie pilskich drukarń oraz zarządu Quad-Winkowski. Negocjacje przebiegły w spokojnej i merytorycznej atmosferze – podkreślił Jakub Dyląg, wiceprezes zarządu QuadWinkowski. – Jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym pracownikom za okazane w tym okresie zrozumienie i utrzymanie jakości oraz terminowości produkcji na wysokim poziomie. Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać do końca bieżącego roku. Ustala ono m.in. zakres zwolnień grupowych, objęte nim grupy zawodowe oraz szczegóły odpraw i dodatkowych świadczeń na rzecz odchodzących pracowników. Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 710 pracowników zatrudnionych w obu pilskich zakładach i będą trwały w okresie od lipca do września br. Oferty relokacji do drukarni w Wyszkowie zostaną zaproponowane co najmniej 120 pracownikom, pod uwagę brane będą m.in. kompetencje i doświadczenie, a także rozwijanie przez pracodawcę tej sfery działalności, która będzie się wiązała z zadaniami wykonywanymi przez pracownika. Pracownikom, którzy nie będą mogli skorzystać z pakietu relokacyjnego, oprócz odpraw wynikających z kodeksu pracy firma zapewni również pakiet odpraw dodatkowych oraz profesjonalny program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy. Zostanie on uruchomiony 12 lipca i przeprowadzi go zewnętrzna firma specjalizująca się w tego typu projektach. Jej konsultanci będą pomagać w tworzeniu CV, listów motywacyjnych, poruszaniu się po rynku pracy, prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych itp. Wierzymy, że wsparcie udzielone odchodzącym pracownikom pozwoli im lepiej odnaleźć się na rynku pracy – podsumował Jakub Dyląg. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał też zgodę na koncentrację przedsiębiorstw QuadWinkowski oraz IMC Winkowski. Przejmowana spółka – IMCWinkowski działa na rynku druku offsetowego arkuszowego, produkując głównie opakowania czy kartonowe stojaki reklamowe i plakaty. Celem transakcji jest poszerzenie zakresu usług świadczonych przez Quad/Winkowski. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego UOKiK uznał, że koncentracja ta nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na terenie Polski. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorstwa, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Opracowano na podstawie informacji firmy QuadWinkowski i www.uokik.gov.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>