Za dotknięciem jednego przycisku
6 gru 2016 14:53

Firma manroland konsekwentnie spełnia oczekiwania rynku i już dzisiaj prezentuje koncepcję maszyny przyszłości: dzięki One Touch produkcja gazet będzie w pełni automatyczna. Nowy kierunek w ofercie maszyn gazetowych manroland zorientowany jest na potrzeby rynku. Innowacje mają wpływ zarówno na koncepcję obsługi, jak i na zminimalizowanie czasu narządu, a idąc dalej – na w pełni automatyczny proces drukowania. Wizja przyszłości to drukowanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku, przez jednego człowieka, na jednym pulpicie. Ważny krok w kierunku pełnej automatyzacji to seria autoprint. Kolejne kamienie milowe na drodze do w pełni automatycznego procesu druku to systemy automatycznej wymiany płyt APL i APL logistics oferowane przez manroland. APL to automatyczna wymiana płyt dzięki ramieniu robota, który powstał jako rezultat współpracy firm manroland i KUKA. Podczas wymiany płyt wszystkie procesy przebiegają w pełni automatycznie. Wyposażone w ssawki ramię robota zdejmuje zużyte płyty z cylindra i na ich miejsce zakłada nowe. Dzięki temu czas przezbrojenia maszyny skraca się do trzech minut. System APL został zaprezentowany w 2007 roku. W celu jeszcze efektywniejszej realizacji procesu zmiany płyt inżynierowie manroland opracowali system APL logistics – zintegrowany system workflow w drukarni. Umożliwia on prawie w pełni bezobsługową zmianę płyt – z APL logistics kasety na płyty mogą być załadowane przez obsługującego przy pulpicie lub bezpośrednio przy linii produkującej naświetlone płyty. Dostarczenie płyt na pozycję zakładania przy maszynie odbywa się automatycznie dzięki systemowi szyn transportowych. System skanowania płyt zapobiega pomyłkom podczas załadunku kaset. System APL w równym stopniu zapewnia redukcję czasu narządu, ergonomię i, co ważne dla drukarza, pracę z dala od hałasu, przeciągów oraz zapachów emitowanych przez maszynę. Cały proces przezbrojenia zintegrowany jest z koncepcją workflow Printnet. Oznacza to nowoczesną pracę z danymi i zarządzanie logistyką płyt bez procesów, które dotychczas wymagały manualnej obsługi, poczynając od produkcji form, a na druku kończąc. W celu zrealizowania w najbliższej przyszłości w pełni automatycznego procesu drukowania firma manroland bierze pod uwagę nie tylko systemy do automatyzacji i skrócenia czasu przezbrojenia, ale również systemy wstępnych nastaw, systemy regulacyjne registrów kolorów i cięcia, regulację naprężenia wstęgi, a także regulację gęstości optycznej farb i nawilżania. Wprowadzając innowacje w tych dziedzinach manroland może obecnie zaoferować serię maszyn autoprint, które częściowo już realizują wizję One Touch. Już dzisiaj najważniejsze etapy procesu drukowania odbywają się równolegle. Funkcjonalność systemów wstępnych nastaw realizuje system manroland Quickstart. Oferuje on moduły, które działają już podczas hamowania maszyny, dzięki czemu zmniejsza się ilość makulatury i maszyna technologicznie jest przygotowywana do kolejnej pracy. Odbywają się niezbędne procesy mycia cylindrów i czyszczenia zespołów farbowych. Systemy regulacji registrów koloru i cięcia działają podczas faz przyspieszania i hamowania, a także podczas druku. Systemy manroland ClosedLoop działają nieprzerwanie i automatycznie gwarantują stałą, wysoką jakość druku podczas realizacji całego zlecenia. Przykładem niech będzie system manroland do regulacji registra cięcia CutCon C, który działa bez jakichkolwiek dodatkowych znaczników cięcia. Regulacja następuje dzięki punktom w obrazie wybranym przez system sterowania maszyną – PECOM. Ta nowa metoda zmniejsza nakład prac przygotowawczych i podnosi jakość. Automatyczne przeciąganie wstęgi do leja złamywaka z prędkością 50 m/min jest najszybszym tego typu systemem na rynku. Automatyczny system regulacji naprężenia wstęgi InlineTension Control utrzymuje stałe naprężenie wstęgi w krytycznych dla jej prowadzenia obszarach, między zespołami drukującymi i nadbudową złamywaka. Dzięki niemu różnice w naprężeniach w obrębie jednej roli papieru, między rolami, a także między poszczególnymi wstęgami są wyrównane, register cięcia zoptymalizowany, ryzyko zrywu zredukowane, a tendencje do marszczenia papieru zminimalizowane. Doświadczenia w zakresie dozowania farb i środka zwilżającego pokazują, że wartości wstępnych nastaw dają bardzo dobre, powtarzalne wyniki. Przy tym podczas drukowania dłuższych nakładów pojawiają się jeszcze inne zmienne. Jedną z nich jest zmiana temperatury w czasie. System manroland InlineTemperature Control mierzy temperaturę bezpośrednio na powierzchni cylindra i zabezpiecza proces na tyle, że możliwy jest druk bez ingerencji człowieka. System manroland InlineDensity Control pracuje w połączeniu z InlineTemperature Control. Aby kontrolować zachowanie emulsji farby, sensor mierzy densytometrycznie mikroznaczniki znajdujące się w odpowiednich miejscach i tym samym daje dodatkowe gwarancje na w pełni automatyczny proces drukowania. Dzięki połączeniu wymienionych elementów w jeden zintegrowany system nastąpi przełom w automatyzacji druku gazetowego, a gazety drukowane na maszynach manroland będą powstawały za naciśnięciem jednego przycisku – One Touch. Obecnie wizja One Otuch jest również wprowadzana w życie w maszynach do druku ilustracyjnego. Pierwsza taka maszyna już w przyszłym miesiącu trafi do drukarni. Będzie to 64-stronicowa maszyna z serii Lithoman IV. Opracowano na podstawie materiałów firmy manroland