Zachować standardy
6 gru 2016 14:59

Wiele firm świadczących usługi poligraficzne chce pracować w zgodzie ze Standardami Procesu Druku Offsetowego (normą ISO 12647-2), niektóre nawet starają się o uzyskanie stosownego certyfikatu. Na proces drukowania wpływa wiele czynników, które wymagają ingerencji na poziomie ustawień oraz w toku produkcji. KBA oferuje dla swoich maszyn Rapida rozwiązania z zakresu automatyzacji, które przyspieszają nafarbienie i zapewniają utrzymanie stabilnej gęstości optycznej w drukowaniu nakładu. Należy do nich PSO-Match, narzędzie pomocne w zachowaniu wymaganych standardów w procesie drukowania offsetowego. PSO definiuje w procesie drukowania dla różnych typów surowców wartości dla CMYK – tonów o pełnym pokryciu – wartości L*a*b, a także przyrosty wartości tonalnych w tonach średnich oraz zakres ich możliwych wahań w procesie drukowania. Jeżeli nie udaje się utrzymać wszystkich kryteriów w granicach dopuszczalnych tolerancji, to przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na przyrost wartości tonalnych. Nawet najlepszy drukarz nie jest w stanie kontrolować wszystkich tych parametrów w każdej pojedynczej strefie farbowej i stosownie do nich sterować aplikacją nafarbienia. Drukowanie w granicach tolerancji gęstości optycznych tonów o pełnym pokryciu lub według tolerancji wartości tonów o pełnym pokryciu L*a*b jeszcze nie oznacza, że zostały spełnione wymagania określone przez PSO. Konwencjonalne systemy regulacji tonów o pełnym pokryciu uwzględniają jednak tylko to jedno kryterium. W związku z tym jedynie szerzej zakrojone rozwiązanie może zapewnić spełnienie normy PSO w codziennej pracy. Produkt PSO-Match znajduje się w ofercie firmy Koenig & Bauer AG od 2012 roku i jest używany przez wiele drukarń. Z jego możliwości korzysta m.in. firma Karton-Pak z Nowej Soli na nowo zainstalowanej offsetowej maszynie arkuszowej KBA Rapida 106-7+L ALV3. Pomiar jest wykonywany w sposób ciągły z paska kontrolnego poprzez system KBA QualiTronic ColorControl (inline) –z wcześniejszą zewnętrzną kalibracją spektrofotometryczną, albo poprzez system KBA ErgoTronic ColorControl w konsoli sterowania. System PSO-Match analizuje wszystkie parametry pod kątem ich zgodności z wybranym standardem PSO i na tej podstawie dokonuje kalkulacji korekty nafarbienia w każdej strefie farbowej, wyznaczając optymalny balans między przyrostem wartości tonalnych, zakresem możliwych wahań, docelową wartością tonów pełnych według L*a*b oraz zakresem odpowiednich gęstości optycznych. Zmierzone parametry zostają następnie automatycznie dopasowane za pomocą funkcji „Best Match” w określonych granicach tolerancji. Korekta nafarbienia odbywa się w pełni automatycznie poprzez system QualiTronic ColorControl (w zamkniętej pętli) lub poprzez system ErgoTronic ColorControl albo ErgoTronic ColorDrive po naciśnięciu przycisku zatwierdzającego działanie. System PSO-Match wyświetla na ekranie w postaci przejrzystej grafiki obliczone korekty nafarbienia oraz wartości zmierzone. Dodatkowo drukarz jest na bieżąco informowany o aktualnym stanie zgodności ze standardem PSO. Co najmniej 8 z 10 kryteriów PSO musi zostać spełnionych i znajdować się w obszarze „zielonym”, aby druk został uznany przez system PSO-Match za stabilny i zgodny z przyjętym standardem PSO. System PSO-Match jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich drukarń przemysłowych, które chcą drukować w standardach jakości według PSO. Drukarz przy maszynie wybiera zdefiniowany standard druku, np. dla różnych typów papieru. Jeżeli maszyna jest wyposażona wyłącznie w system ErgoTronic ColorControl (do pomiaru nafarbienia online), to optymalna aplikacja nafarbienia według standardów PSO jest uzyskiwana po kilku pomiarach. W przypadku systemu QualiTronic ColorControl do pomiaru nafarbienia w linii odbywa się pomiar referencyjny, a następnie natychmiastowa regulacja do wymaganych standardów, które pozostają zachowane na stabilnym poziomie w czasie drukowania całego nakładu. Im częściej proces drukowania przebiega bez konieczności dokonywania manualnych korekt, tym precyzyjniej można w przyszłości zoptymalizować wstępne ustawienia nafarbienia. W konsekwencji praca z systemem PSO-Match przyczynia się do zredukowania makulatury rozruchowej. Jeżeli maszyna KBA Rapida zostanie wyposażona w system KBA QualiTronic ColorControl, to proces ten odbywa się bez zbędnych zatrzymań. Skrócenie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie ustawień oraz na druk nakładu sięga w zależności od wysokości nakładu od 3 do 10 minut na zlecenie. Stałe korzystanie z narzędzia, jakim jest PSO-Match, pozwala na uniknięcie reklamacji, zapewnienie lepszej komunikacji pomiędzy przygotowalnią a procesem drukowania oraz wyższe bezpieczeństwo produkcji. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA