Zadrukowywanie tektury falistej Đ mikrofali
6 gru 2016 14:42

Zadrukowywanie tektury falistej Đ mikrofali Firma Heidelberg Polska wychodzšc naprzeciw rosnšcemu zainteresowaniu na polskim rynku produkcjš opakowań z tektury falistej (tzw. G-Fali), zorganizowała w swojej siedzibie sympozjum pt. ăZadrukowywanie tektury falistej Đ mikrofaliÓ. Sympozjum odbyło się 19 czerwca br. Przybyło na nie około 40 specjalistów poligrafów z całego kraju. Witajšc przybyłych na sympozjum goœci prezes Heidelberg Polska Đ Krzysztof Pindral powiedział m.in. Ponieważ w obiegu jest wiele różnych opinii na temat technologii drukowania na mikrofali, uważam, że zaprezentowane na sympozjum informacje pozwolš na dokonanie wyboru najlepszych rozwišzań i umożliwiš rozszerzenie Państwa oferty w oparciu o sprawdzone standardy jakoœciowe w produkcji opakowań. Przed rozpoczęciem sympozjum firmy Heidelberg Polska, Asenpol (dystrybutor i dostawca tektury falistej G-Fala) i drukarnia Poligram (wyposażona w maszynę Heidelberg SM CD 102-6LX) przeprowadziły próbny druk, który zaprezentowano uczestnikom sympozjum. W czasie sympozjum zaprezentowano kilka tematów. Pierwszy z nich to ăMikrofala Đ nowe możliwoœci drukowania opakowańÓ. Omawiajšcy temat Michał Jakubiszyn z Instytutu Poligrafii Politechniki Łódzkiej informował, że bezpoœredni zadruk tektury falistej (postprint) był możliwy dopiero w 1998 r. po ukazaniu się nowego wyrobu N-Fali. Dalsze udoskonalenie tektury i wprowadzenie na rynek G-Fali w 1999 umożliwiło przyspieszenie wprowadzania bezpoœredniego druku offsetowego na mikrofali. Kolejny temat ăZadrukowywanie mikrofali na maszynach offsetowych Đ możliwoœci techniczne oraz doœwiadczeniaÓ zaprezentował Kilian Renschler z firmy Heidelberger Druckmaschinen AG. Mówił on o nowoczesnych konstrukcjach maszyn drukujšcych, nowych konstrukcji cienkiej tektury falistej (do 1 mm) N-Fala i ostatnio wprowadzonej G-Fali, które zapewniajš bezpoœredni wielobarwny zadruk wysokiej jakoœci i obniżajš koszty. Sven Speier z firmy Contitech wygłosił kolejnš prelekcję, której tematem był ăWłaœciwy obcišg gumowy jako niezbędny warunek druku na mikrofaliÓ. Do zadruku mikrofali, jak mówił, wymagany jest obcišg o innej grubszej warstwie kompresyjnej Đ wyższej kompresyjnoœci oraz wyższej odpornoœci na œcieranie. Należy brać pod uwagę fakt, na co zwracał uwagę prelegent, że wyższa kompresyjnoœć powoduje podwyższony przyrost punktu. Andrzej Kunstetter z firmy Heidelberg Polska omówił pakiet SignaPack. Umożliwia on wprowadzenie na arkusz elementów pasowania, znaków wykrawania, barwnych skal kontrolnych oraz, a może przede wszystkim projektuje precyzyjnie wykrojnik. W ostatnim punkcie sympozjum Krzysztof Wojdan (Heideleberg Polska) przedstawił temat ăZadrukowywanie kartonaży na maszynie Arsoma/Gallus KM 510Ó. Maszyna Gallus KM 50 może zadrukowywać podłoża o gruboœci od 0,2 do 0,6 mm. Konfiguracja maszyny dostosowywana jest do potrzeb klienta i liczby zespołów. Można w niej zainstalować zespoły w różnych technikach drukowania, zespoły do dalszej obróbki (lakierowanie, złocenie, tłoczenie, laminowanie, wykrawanie). Dyskusja po prelekcjach œwiadczyła o sporym zainteresowaniu technologiš bezpoœredniego drukowania na mikrofali. Można powiedzieć, że drukarze oczekujš zleceń, które umożliwiš im sprawdzić oraz pozwolš sprostać nowemu wyzwaniu w drukowaniu opakowań. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>