Zagraniczni dziennikarze na targach POLIGRAFIA 2003
6 gru 2016 14:43

Współpraca redakcji Poligrafiki z redakcjami fachowych wydawnictw poligraficznych na zachodzie i wschodzie Europy nie ogranicza się jedynie do wymiany czasopism. Swego rodzaju tradycjš stało się uczestnictwo przedstawicieli tych redakcji w targach POLIGRAFIA w Poznaniu Đ najczęœciej sš to naczelni redaktorzy. Sš oni goœćmi kierownictwa targów poznańskich, natomiast organizacja ich pobytu w Polsce jest w gestii naszej redakcji. Niewštpliwie atrakcjš takiej wizyty w naszym kraju jest zwiedzanie jednej z wyróżniajšcych się krajowych drukarń. Pierwszš grupę zagranicznych dziennikarzy goœcił u siebie w Pile Tadeusz Winkowski. Druga grupa była przyjmowana przez Cezarego Nazara w drukarni Cezar. Trzecia w roku bieżšcym zwiedziła Drukarnię Skarbowš. Na wspólne zaproszenie MTP i Poligrafiki przyjechało troje goœci: z Niemiec, Rosji i Ukrainy. Redakcję magazynu niemieckiego ăDruck&Medien MagazinÓ reprezentowała Sabine A. Slaughter, rosyjski magazyn ăPoligrafist & IzdatielÓ Đ Aleksiej Nagajew oraz ukraiński magazyn ăDrukarstwoÓ Đ Bogdan Nikiforuk. Z ramienia redakcji Poligrafiki opiekę nad goœćmi sprawował redaktor Apolinary Brodecki. Goœcie z Niemiec i Rosji byli w Polsce po raz pierwszy. Pobyt dziennikarzy rozpoczšł się od zwiedzania drukarń w Warszawie: pierwsza przy ulicy Karczunkowskiej to Zakład Produkcji Druków Zabezpieczonych i Kart Plastikowych, druga przy ulicy Domaniewskiej Đ Zakład Produkcji Druków Akcydensowych. Obydwa zakłady tworzš Drukarnię Skarbowš SA. Goœcie byli zaskoczeni nie tylko nowoczesnoœciš i wyposażeniem technicznym zakładów Drukarni Skarbowej, lecz przede wszystkim możliwoœciš zapoznania się z produkcjš dokumentów specjalnego znaczenia, wymagajšcych wyjštkowych zabezpieczeń przed fałszerstwem Đ paszportów i dowodów osobistych. Samo poruszanie się po zakładzie przy ulicy Karczunkowskiej, przechodzenie z jednego do drugiego pomieszczenia wymagało specjalnych dokumentów i umiejętnoœci posługiwania się nimi na ăbramkachÓ. Zaskoczeniem dla goœci była otwartoœć wypowiedzi i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczšce techniki i technologii stosowanej w zakładzie przez oprowadzajšcš goœci dyrektor Urszulę Bańburę. Po zwiedzeniu drugiego zakładu, po którym oprowadzał goœci osobiœcie prezes Drukarni Skarbowej, Andrzej Płatek, miała miejsce konferencja końcowa podsumowujšca wrażenia goœci. Opinia była jednoznaczna Đ zakłady XXI wieku! Uroczysty lunch w pobliskiej restauracji i przed nami trzygodzinna podróż do Poznania, okazja do rozmów Đ wrażenia nie tylko ze zwiedzania Skarbowej, ale i z pierwszej wizyty w Polsce. Pobyt na targach w Poznaniu goœcie rozpoczęli od złożenia grzecznoœciowej wizyty na stoisku naszej redakcji, a następnie uczestniczyli w Forum Etykietowym zorganizowanym przez trzy firmy: Akzo Nobel Inks Polska, Avery Dennison Polska oraz Heidelberg Polska we współpracy z redakcjš Poligrafiki i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. O godzinie 13. dziennikarze zagraniczni byli goœćmi kierownictwa targów oraz przedstawicieli Polskiej Izby Druku. Po lunchu rozpoczęli zwiedzanie targów, obejmujšcych POLIGRAFIĘ, INFOSYSTEM, EURO-REKLAMĘ oraz EURO-FOTO. Następnego dnia goœcie uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Polskš Izbę Druku oraz kontynuowali zwiedzanie targów. Relację i wrażenia z wizyty naszych goœci w Polsce przedstawimy na łamach Poligrafiki już niebawem. AB