Zakupy Hewlett Packard
6 gru 2016 14:42

7 wrzeœnia uzgodnione zostały warunki przejęcia izraelskiej firmy Indigo przez Hewlett Packard. Transakcja opiewa na kwotę 1 mld USD i została zaakceptowana przez akcjonariuszy obydwu przedsiębiorstw. Benny Landa, założyciel i szef Indigo, pozostanie w firmie i będzie specjalnym doradcš prezesa HP, Carly Fioriny. Przejęcie oznacza, że HP wkracza do pierwszej ligi œwiatowych dostawców rozwišzań poligraficznych. Oddziały firmy zajmujšce się obrazowaniem i drukowaniem osišgnš bowiem roczne obroty rzędu 20 mld USD. Warto dodać, że poligrafia to jeden z czterech kluczowych rynków, na których będzie działać Hewlett-Packard. Umowa z Indigo przewiduje, że nieco póŸniej HP zaadaptuje technologię produkcji ciekłych tonerów izraelskiej firmy do kolejnych urzšdzeń ze swojej oferty. Wczeœniej natomiast firmy Hewlett-Packard i Compaq Computer poinformowały o decyzji w sprawie fuzji, w wyniku której ma powstać globalny lider branży komputerowej, o rocznych przychodach w wysokoœci 87 mld USD. Nowa firma zamierza zajšć pierwszš pozycję na rynkach serwerów, urzšdzeń dostępowych (komputerów osobistych i kieszonkowych) oraz drukarek i urzšdzeń do przetwarzania obrazu, a także będzie należała do czołówki w dziedzinie usług informatycznych, pamięci masowej i oprogramowania administracyjnego. Fuzja powinna przynieœć około 2,5 mld USD oszczędnoœci rocznie, a także radykalnie poprawić strukturę kosztów. Bioršc pod uwagę cztery ostatnie kwartały finansowe obu firm, nowy HP będzie dysponować majštkiem o wartoœci 56,4 mld USD, jego przychody wyniosš 87,4 mld USD, a zyski z działalnoœci operacyjnej Đ 3,9 mld USD. Będzie ponadto prowadzić działalnoœć w ponad 160 krajach i zatrudniać przeszło 145 000 pracowników. Transakcja powinna zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2002 r. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>