„Zaplanuj swoją przyszłość z drukiem”
6 gru 2016 14:58

Firma Canon Europe zaprezentowała pełną wersję opracowania Insight Report za rok 2014. Publikacja pt. „Zaplanuj swoją przyszłość z drukiem” to piąta edycja raportu, który powstaje na zlecenie firmy Canon. Jego celem jest analiza trendów i nowych możliwości dla branży druku. Z badania wynika, że cały czas istnieje realne zapotrzebowanie na druk rozumiany jako narzędzie komunikacji. Wbrew obiegowym opiniom, w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano tylko nieznaczny spadek popularności tego medium – 62 proc. klientów włącza druk do własnych kampanii komunikacyjnych. Z drugiej strony aż 80 proc. dostawców usług druku (PSP) dostrzega konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu swojego biznesu, by móc lepiej sprostać rosnącym potrzebom klientów – to wzrost o 8 proc. w porównaniu z danymi opublikowanymi w pierwszej edycji Insight Report w 2008 roku. Badanie prowadzone przez niezależną firmę miało na celu porównanie opinii zarówno dostawców usług druku, jak i nabywców oraz rozpoznanie rynku, trendów i zmian w branży. Analiza informacji zwrotnych od obu grup pozwoliła stworzyć pakiet rekomendacji, dzięki któremu dostawcy usług druku (PSP) będą mogli skuteczniej rozwijać swój biznes. W ramach badania przeprowadzono ponad 550 wywiadów telefonicznych. Rozmawiano z decydentami reprezentującymi firmy o różnym profilu działalności (275 firm, które dostarczają usługi druku bądź posiadają centra reprograficzne oraz 277 finalnych nabywców). Badanie przeprowadzono w 25 krajach regionu EMEA. Według opinii nabywców usług druku, papier cały czas jest wartościowym nośnikiem informacji oraz pozwala wyróżnić przekaz na tle komunikacji cyfrowej. Tym samym dociera do odbiorcy, dla którego kanały elektroniczne nie są podstawowym źródłem informacji. Jednocześnie prognozowany jest wzrost aktywności w mediach cyfrowych i online. 38 proc. nabywców usług druku wskazuje prawdopodobieństwo zmniejszenia wykorzystania druku. W związku z tym dostawcy powinni pracować jeszcze intensywniej nad pokazaniem wartości, jaką niesie druk i tym samym zapobiegać odejściu klientów do „wirtualnego” świata. Nabywcy usług druku są zadowoleni ze współpracy ze swoimi dostawcami – 84 proc. deklaruje, że firma, z którą pracują, spełnia ich potrzeby w zakresie komunikacji. Cały czas jednak można walczyć o większe zaangażowanie klienta i tym samym otwierać nowe możliwości biznesowe. Zaledwie 56 proc. klientów deklaruje, że wie o nowych pozycjach w ofercie swojego dostawcy usług druku. Oznacza to, że 44 proc. nabywców nie otrzymuje odpowiednich informacji. Dane te wskazują, że potrzeba lepszej prezentacji oferty i wykorzystywanych technologii jest nadal aktualna. Pomimo niewielkich braków w zakresie znajomości najnowszych rozwiązań, świadomość i wykorzystanie druku cyfrowego cały czas wzrastają; produkcja niskonakładowa, druk na żądanie, web-to-print – wszystkie te usługi cieszą się zainteresowaniem. Między innymi ma to związek z ceną i oczekiwaniami nabywców, by zapewnić jak najkrótszy czas realizacji. Wykorzystanie usług web-to-print wzrosło o 50 proc. od 2012 roku, czyli od momentu publikacji poprzedniej edycji Insight Report. Obecnie jeden na trzech klientów korzysta z tego typu usług. Zarówno drukarnie, jak i klienci zauważają potencjał web-to-print. Wśród korzyści wymieniają m.in. większą pewność rezultatów, szybkość i optymalizację kosztów. To także dodatkowe biznesowe możliwości dla dostawców. Badanie pokazało jednak, że 39 proc. klientów nie wie, iż może korzystać z tych usług u swojego dostawcy. Równie ciekawa jest możliwość rozszerzenia oferty o usługi dodatkowe (niezwiązane z drukiem), które będą stanowić uzupełnienie. Obecnie 68 proc. nabywców usług druku wykorzystuje w działaniach komunikację wielokanałową, co daje 10 proc. wzrostu w ciągu zaledwie dwóch lat. Opublikowany w 2012 r. raport „The Bigger Picture” podkreślał, że druk jest wykorzystywany w 94 proc. kampanii wielokanałowych. Stanowi podstawę, na której można rozwijać marketing on-line. Dla kontrastu, tylko 20 proc. dostawców usług druku oferuje koordynację kampanii wielokanałowych. Dane te wskazują na różnice pomiędzy pomocą, jakiej potrzebują klienci, a usługami oferowanymi przez dostawców. Badanie wskazało jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. Mimo że 80 proc. komercyjnych drukarń i centrów reprograficznych definiuje konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu, w większości z nich nadal brakuje strategicznego planowania. Tylko 48 proc. drukarń i 32 proc. centrów reprograficznych może pochwalić się oficjalnym planem dotyczącym rozwoju biznesu czy strategii marketingowej. Kiedy już taki istnieje, tylko połowa firm deklaruje, że jest regularnie analizowany i aktualizowany. Komentując tegoroczną edycję Insight Report pt. „Zaplanuj swoją przyszłość z drukiem” Andrew Harris, marketing manager ds. druku profesjonalnego w Europie i Wielkiej Brytanii, powiedział: Najnowsze badanie pozwoliło nam przeanalizować i porównać wnioski, które płynęły z poprzednich edycji. Dało nam to doskonały obraz tego, jak zmieniła się branża w ciągu ostatnich sześciu lat. Jednak co ważniejsze, dane zebrane podczas badania pozwoliły sformułować ważne rekomendacje, które, mamy nadzieję, zmotywują i zachęcą naszych klientów do pracy nad rozwojem własnego biznesu. Jest wiele optymistycznych aspektów, w tym np. wysoka wartość druku w ocenie nabywców. Są także obszary, które dostawcy druku mogą usprawnić poprzez wykorzystanie nowych możliwości i bliższą interakcję ze swoimi klientami. Raport to nie tylko rekomendacje, które pozwolą wzmocnić biznes. To także wskazówki dotyczące umiejętności, które w przyszłości będą potrzebne dostawcom usług druku, aby rozwinąć ofertę o nowe rozwiązania. Aby otrzymać najnowszy raport „Zaplanuj swoją przyszłość z drukiem” i uzyskać więcej informacji na temat badania, prosimy o kontakt pod adresem insightreport@canon.pl. Opracowano na podstawie materiałów firmy Canon

error: Kopiowanie zabronione!
cript>