Żegnaj triado?
6 gru 2016 14:43

Na internetowych stronach brytyjskiego magazynu ăPrintWeekÓ znalazły się informacje o niezwykłym wynalazku, który mógłby zrewolucjonizować całš branżę drukarskš. Chodzi o stworzenie nowej palety barw, która miałaby zastšpić tradycyjny system CMYK. Jak donosi ăPrintWeekÓ, Michael Wilcox Đ nauczyciel akademicki i przedsiębiorca Đ utrzymuje, jakoby stworzony przez niego zestaw szeœciobarwny mógł wprowadzić prawdziwš rewolucję w drukowaniu i wyeliminować koniecznoœć stosowania barw specjalnych. Zestaw składa się z barw: zielonożółtej, pomarańczowożółtej, pomarańczowo-czerwonej, fioletowoczerwonej, fioletowoniebieskiej i zielononiebieskiej. Obecnie Michael Wilcox, na co dzień szef Michael Wilcox School of Colour w Bristolu, poszukuje partnerów z branży poligraficznej, którzy byliby zainteresowani pracami nad jego pomysłem. Na razie nowy zestaw barw został w skali œwiatowej opatentowany, Wilcox nawišzał też kontakt z koncernem Sun Chemical w sprawie wyprodukowania próbek farb. Brytyjski wynalazca ma również nadzieję, że uda mu się przeprowadzić testy drukowania z użyciem nowej palety barw w londyńskiej College of Printing. Wilcox jest zdania, że nowy zestaw mógłby być sprzedawany w takiej samej cenie, w jakiej oferowane sš dziœ standardowe farby triadowe. Co więcej, drukarze oszczędziliby sporo pieniędzy, gdyż wyeliminowane zostałyby koszty zwišzane z zarzšdzaniem barwš. Wilcox twierdzi też, że zbędne stałoby się dodawanie czarnej farby w celu przyciemnienia barw, co często powoduje pojawianie się ăbrudnychÓ odcieni. Czarna farba byłaby konieczna tylko w przypadku drukowania dużej iloœci tekstu. Według brytyjskiego wynalazcy nowa paleta barw może znaleŸć zastosowanie nie tylko w maszynach wielobarwnych wyposażonych w co najmniej szeœć zespołów drukujšcych, ale Đ przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania Đ także w maszynach czterozespołowych. Użytkownicy tych maszyn, korzystajšc ze specjalnych aplikacji, mogliby wybrać cztery spoœród szeœciu dostępnych farb, które najlepiej nadawałyby się do drukowania konkretnego zlecenia. Na podstawie internetowego serwisu ăPrintWeekÓ opracował SS