Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie ma nowš pracownię metodyczno-dydaktycznš
6 gru 2016 14:42

Dzięki życzliwoœci oraz wsparciu finansowemu firmy Kostrzyn Paper SA w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie powstała specjalistyczna pracownia metodyczno-dydaktyczna, z której będš korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Tradycyjnš kredę i tablicę zastępujš w pracowni w Krakowie: zestawy tablic i rzutników, komputery z Internetem, telefon, kserograf, sprzęt audio i radio. Meble do pracy sš tak skonstruowane, by jak najmniej przypominały salę lekcyjnš z ławkami, a jak najbardziej salę konferencyjnš firmy, która w razie potrzeby szybko zmieni się w poszczególne działy, gdzie pracujš grupy i zespoły. W takiej sali mogš i będš się odbywać: lekcje technologii, warsztaty symulacyjne, dyskusje, spotkania i narady uczniów, nauczycieli i poligrafów z Krakowa, treningi metod poszukiwania pracy. Gospodarzem pracowni jest mgr Krystyna Nowak-Wawszczak, jedyny chyba w Polsce doradca metodyczny obejmujšcy merytoryczne przedmioty poligraficzne. Uroczyste otwarcie pracowni, która powstała dzięki Urzędowi Miasta Krakowa oraz firmie Kostrzyn Paper SA Đ honorowemu patronowi szkoły Đ stanie się okazjš do zaprezentowania ăLekcji poligrafii XXI wiekuÓ. Mgr Krystyna Nowak-Wawszczak