Złoto i srebro do tektury falistej
6 gru 2016 14:42

Firma Hartmann Druckfarben rozpoczęła od poczštku 2002 roku wprowadzanie na rynek nowego systemu fleksograficznych farb metalizowanych Đ złotych i srebrnych, przeznaczonych do drukowania na tekturze falistej. Wprowadzenie tych farb nastšpiło we właœciwym czasie, gdyż w pełni odpowiada to zapotrzebowaniu, zgodnemu z aktualnymi tendencjami w zakresie zadrukowywania tektury falistej. Obecnie występujšca iloœć niezadrukowanej tektury falistej wynosi 42,4% i jest jeszcze bardzo duża. Z tego wynika wielki potencjał, jeżeli chodzi o drukowanie. Generalnie w zakresie drukowania można obecnie zauważyć następujšce tendencje: Ľ większa liczba kolorów, Ľ większe zadrukowane powierzchnie, Ľ atrakcyjne projekty graficzne, Ľ częsta zmiana ilustracji lub motywów, Ľ większa iloœć informacji i elementów reklamy na opakowaniach. Tendencje te dotyczš także drukowania na tekturze falistej. Jeszcze przed niewielu laty sšdzono, że wysokojakoœciowe wielobarwne druki na tekturze falistej można osišgnšć tylko przez kaszerowanie druków offsetowych lub zadrukowanych we fleksografii. Dziœ wiadomo, że można z wysokš jakoœciš drukować bezpoœrednio na tekturze falistej. Całkowicie nowy system złotych i srebrnych farb fleksograficznych w znacznym stopniu przyczynia się do podwyższenia jakoœci i atrakcyjnoœci opakowań z tektury falistej. W tym systemie chodzi o wodne farby metalizowane, które jednakowo dobrze mogš być stosowane do druków przewidzianych do kaszerowania, jak i do bezpoœredniego drukowania. Nadajš się one do drukowania kresek i całych powierzchni. Ich nazwa handlowa to Gold Intensiv i Silber Intensiv. Oba rodzaje farb można stosować do drukowania na papierach powlekanych lub gładzonych oraz na wszystkich niepowlekanych i mniej gładkich papierach białych i bršzowych. Stabilnoœć tych farb zależy od warunków ich składowania i temperatury; należy je składować w chłodnym miejscu, lecz chronić przed mrozem. Przed drukowaniem należy farbę dobrze wymieszać za pomocš niskiej liczby obrotów maszyny. Ustawienie odpowiedniej lepkoœci jest zależne od podłoża drukowego, drukowanego motywu, pojemnoœci cieplnej w maszynie, prędkoœci drukowania oraz od tego, w jaki sposób regulowana jest iloœć farby. Na podstawie ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 6/2002 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>