Zmarł dr inż. Rudolf Hell
6 gru 2016 14:42

W dniu 11 marca br. zmarł dr inż. Rudolf Hell, którego jubileusz 100. urodzin pracownicy Heidelberger Druckmaschinen AG œwiętowali wraz z władzami Kilonii 19 grudnia 2001 roku. Rudolf Hell zrewolucjonizował techniki transmisji danych oraz był pionierem w rozwoju technologii telekomunikacji. W 1927 r. wraz ze swoim profesorem Maksem Dieckmannem Rudolf Hell zaprezentował pierwsze nadajniki i odbiorniki telewizyjne. W tym samym roku otrzymał stopień doktora za rozprawę naukowš dot. radiowego urzšdzenia okreœlajšcego położenie, zaœ dwa lata póŸniej wynalazł własny system telegraficzny stosowany póŸniej przez pocztę, agencje prasowe, policję, serwisy pogodowe. W roku 1951 Hell rozpoczšł pierwsze testy Klischographu, elektromechanicznego urzšdzenia wykonujšcego klisze metalowe metodš grawerowania. W 1954 r. urzšdzenie weszło na rynek wydawnictw gazetowych. Rok 1963 przynosi skaner Colorgraph, zaœ w 1964 Hell wprowadza urzšdzenie do reprodukcji cyfrowej Digiset oraz Pressfax umożliwiajšcy transmisję całych stron gazet. W 1980 r. powstaje przy współpracy firmy Siemens AG elektroniczne urzšdzenie do naœwietlania i wywoływania Đ Chromacom. W 1990 r. firma dr. Rudolfa Hella połšczyła się z Linotype AG z Eschborn niedaleko Frankfurtu, by stworzyć Linotype-Hell AG, którš w 1997 r. przejšł Heidelberg. Dr Rudolf Hell jest wynalazcš m.in. skanera Topaz oraz rodziny skanerów Primescan. Heidelberg wydał okolicznoœciowš broszurę poœwięconš życiu i pracy tego wielkiego wynalazcy. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>